Desirett

filmovertrukne tabletter 75 mikrogram

Exeltis

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Desirett 75 mikrogram filmovertrukne tabletter  

desogestrel  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desirett
 3. Sådan skal du tage Desirett
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Desirett bruges til at forhindre uønsket graviditet. 

Desirett indeholder en lille mængde af det kvindelige kønshormon, gestagenet desogestrel. Derfor betegnes Desirett en minipille. 

I modsætning til p-piller af kombinationstypen indeholder minipiller ikke østrogen. 

De fleste minipiller virker hovedsageligt ved at forhindre sædcellerne i at trænge ind i livmoderen. Minipillerne forhindrer ikke altid modning af ægget, hvilket er den primære virkning af p-piller af kombinationstypen. Desirett adskiller sig fra andre minipiller ved at indeholde en dosis hormon, der i de fleste tilfælde er høj nok til at forhindre modning af ægget. Derfor har Desirett en høj svangerskabsforebyggende virkning. Desirett kan i modsætning til p-piller af kombinationstypen bruges af kvinder, der ikke kan tåle østrogen, og af kvinder, der ammer. 

En ulempe er, at der kan forekomme uregelmæssige blødninger fra skeden ved brug af Desirett. Det kan også ske, at din blødning helt udebliver. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desirett

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Ligesom andre hormonelle svangerskabsforebyggende midler beskytter Desirett ikke mod hivinfektion (aids) eller andre seksuelt overførte sygdomme.  

Tag ikke Desirett:

 • hvis du er allergisk over for desogestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Desirett (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en trombose. Trombose er dannelse af en blodprop i et blodkar (f.eks. i benene (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli)).
 • hvis du har eller har haft gulsot (gulfarvning af huden) eller svær leversygdom, og din leverfunktion endnu ikke er normal.
 • hvis du har, eller der er mistanke om, at du har en kræfttype, der vokser ved tilstedeværelse af kønshormoner, såsom visse typer af brystkræft.
 • hvis du har uforklarlige blødninger fra skeden.
 • hvis du er allergisk over for jordnødder eller soja.

 

Fortæl det til lægen, inden du begynder at bruge Desirett, såfremt en eller flere af disse tilstande er gældende for dig. Din læge kan anbefale dig at bruge en svangerskabsforebyggende metode uden hormoner. 


Kontakt straks din læge, hvis en eller flere af disse tilstande opstår for første gang, mens du bruger Desirett. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Desirett, hvis 

 • du har eller har haft brystkræft.
 • du har leverkræft, da det ikke kan udelukkes, at Desirett kan påvirke tilstanden.
 • du har haft en blodprop.
 • du har sukkersyge.
 • du lider af epilepsi (se punktet: ’Brug af anden medicin sammen med Desirett’).
 • du lider af tuberkulose (se punktet: ’Brug af anden medicin sammen med Desirett’).
 • du har højt blodtryk.
 • du har eller har haft chloasma (gullig-brune pigmentpletter på huden, især i ansigtet). Hvis det er tilfældet, skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller udsætte dig for UV-stråling.

 

Såfremt du tilhører en af ovenstående grupper og samtidig bruger Desirett, kan det være nødvendigt med en tættere kontrol. Din læge vil forklare dig, hvordan du skal forholde dig. 

Brystkræft

Undersøg dine bryster regelmæssigt. Du skal kontakte din læge hurtigst muligt, hvis du opdager knuder i brysterne. 


Brystkræft ses lidt oftere hos kvinder, som bruger p-piller, end hos kvinder i samme aldersgruppe, som ikke bruger p-piller. Hvis kvinder holder op med at bruge p-piller, mindskes risikoen gradvist, således at risikoen 10 år efter ophør er den samme som for kvinder, som aldrig har brugt p-piller.
Brystkræft forekommer sjældent hos kvinder under 40 år, men risikoen stiger med alderen. Derfor er risikoen for brystkræft større, jo ældre kvinden er, når hun holder op med at bruge p-piller. Det er mindre afgørende, hvor længe kvinden har brugt p-piller. 


For hver 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men stopper med det ved 20-årsalderen, vil der være mindre end 1 ekstra tilfælde af brystkræft op til 10 år efter ophør med p-piller i forhold til de
4 tilfælde, der normalt diagnosticeres i samme aldersgruppe.
I lighed med dette vil der for hver 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men som stopper med det ved 30-årsalderen, være 5 ekstra tilfælde af brystkræft i forhold til de 44 tilfælde, der normalt diagnosticeres.
For hver 10.000 kvinder, der tager p-piller i op til 5 år, men som stopper med det ved 40-årsalderen, vil der være yderligere 20 tilfælde af brystkræft i forhold til de 160 tilfælde, der normalt diagnosticeres. 


Risikoen for brystkræft hos brugere af minipiller, som kun indeholder gestagen som Desirett, menes at være af samme størrelsesorden som hos kvinder, der bruger p-piller, selvom det ikke er endeligt bevist. 


Brystkræft diagnosticeret hos kvinder, som bruger p-piller, ser ud til at have mindre tendens til spredning sammenlignet med brystkræft, som diagnosticeres hos kvinder, der ikke bruger p-piller. Det er ukendt, om forskellen i brystkræftrisikoen skyldes brug af p-piller. Det kan også skyldes, at kvinderne bliver undersøgt oftere, og brystkræft dermed bliver opdaget tidligere. 

Blodpropper

Kontakt straks din læge, hvis du bemærker tegn på en blodprop (se også under overskriften ‘Regelmæssige undersøgelser’). En blodprop kan blokere et blodkar. Blodpropper kan opstå i de dybe vener i benene (dyb venetrombose). Hvis en sådan blodprop river sig løs fra de dybe vener, kan den muligvis nå frem til og blokere lungearterierne og forårsage en såkaldt lungeemboli. Dette kan føre til livstruende situationer. Dyb venetrombose forekommer sjældent. Du kan udvikle dyb venetrombose, uanset om du tager p-piller eller ej. Det kan også ske i graviditeten.
Risikoen for at få dyb venetrombose er højere hos kvinder, som bruger p-piller, end hos kvinder, som ikke bruger p-piller. Risikoen ved minipiller som Desirett, der kun indeholder gestagen, menes at være lavere end ved brug af p-piller, som også indeholder østrogen (p-piller af kombinationstypen). 

Psykiske forstyrrelser:

Nogle kvinder, der anvender hormonelle præventionsmidler, herunder Desirett, har rapporteret om depression eller nedtrykthed. Depression kan være alvorligt og kan nogle gange føre til selvmordstanker. Hvis du oplever humørsvingninger og depressive symptomer, skal du kontakte din læge for yderligere rådgivning så hurtigt som muligt. 

Børn og unge

Der foreligger ingen kliniske data vedrørende sikkerhed og virkning hos unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Desirett

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også naturmedicin. Fortæl det også til andre læger eller tandlæger, der udskriver anden medicin til dig, (eller apotekspersonalet), at du tager Desirett. De kan fortælle dig, om du skal bruge yderligere svangerskabsforebyggelse (f.eks. kondom) og i givet fald i hvor lang tid eller, om det er nødvendigt at ændre anvendelsen af anden medicin, du har brug for. 


Anden medicin 

 • kan påvirke indholdet af Desirett i blodet
 • kan nedsætte den svangerskabsforebyggende effekt
 • kan forårsage uventet blødning.

 

Det omfatter medicin til behandling af 

 • epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, carbamazepin, oxcarbazepin, felbamat, topiramat og phenobarbital).
 • tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin).
 • hiv-infektioner (f.eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz).
 • Hepatitis C virus-infektion (f.eks. boceprevir, telaprevir),
 • andre infektionssygdomme (f.eks. griseofulvin).
 • forhøjet blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan).
 • nedtrykthed (naturlægemidler, som indeholder perikon).
 • visse typer bakterielle infektioner (f.eks. clarithromycin, erythromycin),
 • svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol, fluconazol),
 • højt blodtryk (hypertension), angina eller visse typer hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. diltiazem).

 

Hvis du tager lægemidler eller naturlægemidler, som kan nedsætte Desiretts virkning, skal du også anvende barriereprævention. Eftersom indvirkningen af anden medicin på Desirett kan vare op til 28 dage, efter at du er stoppet med medicinen, er det nødvendigt at anvende en supplerende barrieremetode i denne periode. Lægen kan fortælle dig, om du skal bruge yderligere svangerskabsforebyggelse, og i givet fald i hvor lang tid. 


Desirett kan også påvirke virkningen af andre lægemidler, enten ved at øge virkningen (f.eks. lægemidler indeholdende ciclosporin) eller nedsætte virkningen (f.eks. lamotrigin). 

Graviditet og amning

Graviditet 

Du må ikke tage Desirett, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid. 

 

Amning  

Desirett kan tages, hvis du ammer. Desirett synes ikke have nogen indflydelse på produktionen eller kvaliteten af brystmælk. Der har imidlertid været sjældne rapporter om fald i dannelsen af brystmælk ved brug af Desirett. Små mængder af det aktive indholdsstof i Desirett passerer over i brystmælken. 


Der er ikke set nogen påvirkning af børns vækst og udvikling i studier, hvor børnene blev ammet i 7 måneder, mens deres mødre tog Desirett. Børnene i studiet blev fulgt, til de var op til 2,5 år gamle. 


Kontakt lægen, hvis du ammer dit barn og gerne vil tage Desirett. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er intet, der tyder på, at brugen af Desirett har nogen indvirkning på årvågenheden og koncentrationsevnen. 

Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Desirett

Desirett indeholder lactose (mælkesukker) og sojaolie  

 

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Du må ikke bruge Desirett, hvis du er overfølsom over for jordnødder eller soja. 

Regelmæssige undersøgelser

Når du tager Desirett, vil din læge bede dig om at komme til regelmæssige undersøgelser.  

Hyppigheden og arten af disse undersøgelser afhænger af, hvad din læge finder relevant for dig. 

 

Kontakt din læge så hurtigt som muligt, hvis:  

 • du har stærke smerter eller hævelse i dine ben, uforklarlige smerter i brystet, stakåndethed, usædvanlig hoste, specielt hvis der er blod i spyttet (kan være tegn på en blodprop).
 • du får pludselige kraftige mavesmerter eller gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (kan være tegn på leverproblemer).
 • du mærker en knude i brystet (kan være tegn på brystkræft).
 • du får pludselige stærke smerter i den nederste del af maven eller maveregionen (kan være tegn på ekstrauterin graviditet, dvs. graviditet uden for livmoderen).
 • du skal være sengeliggende i længere tid eller opereres (kontakt din læge mindst 4 uger forinden).
 • du får unormal, kraftig blødning fra skeden.
 • du har mistanke om, at du er gravid.

3. Sådan skal du tage Desirett

Hvornår og hvordan skal tabletterne tages?

En pakke Desirett indeholder 28 tabletter. Blisterkortet er påtrykt ugedagene og pile, der viser i hvilken rækkefølge, du skal tage tabletterne. Hver dag svarer til en tablet. Hver gang du begynder på en ny pakke Desirett, skal du tage en tablet fra den øverste række. Du må ikke bare tage en tilfældig tablet. Hvis du for eksempel starter på en onsdag, skal du tage tabletten fra den øverste række, hvor der står ONS (onsdag). Du skal fortsætte med at tage en tablet dagligt, indtil pakken er tom. Følg altid pilenes retning. Ved at se på pakken kan du let kontrollere, om du har taget din daglige tablet. Tag en tablet på ca. samme tidspunkt hver dag. 

Tabletten skal synkes hel med vand. Du kan få blødninger under brugen af Desirett, men du skal fortsætte med at tage tabletterne som normalt. Når pakken er tom, skal du starte på en ny pakke Desirett næste dag uden pause og uden at vente på blødning. 

Hvornår skal der startes på det første blisterkort?

Hvis du ikke har brugt svangerskabsforebyggende midler med hormoner i den sidste måned 

Afvent din menstruation. På første blødningsdag skal du tage den første Desirett-tablet. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet. 

 

Du kan også starte på dag 2-5, men så skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggelse (en barrieremetode, dvs. kondom eller pessar) de første 7 dage, hvor du tager Desirett. 

 

Ved skift fra en p-pille af kombinationstypen, p-ring eller p-plaster 

Du kan begynde at bruge Desirett dagen efter, du har taget den sidste tablet fra din nuværende p- pillepakke, eller fjernet p-ringen eller p-plasteret (du skal altså ikke holde nogen tablet-, ring- eller plasterfri pause). Hvis din nuværende p-pillepakke også indeholder inaktive tabletter, kan du begynde med Desirett dagen efter den sidste aktive tablet. Hvis du er usikker på forskellen mellem de aktive og inaktive tabletter, kan du spørge din læge eller på apoteket. Hvis du følger disse instruktioner, behøver du ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet. 

 

Du kan også begynde senest dagen efter den tablet-, ring- eller plasterfri periode eller efter perioden med placebotabletter med dit nuværende svangerskabsforebyggende præparat. Hvis du følger disse instruktioner, skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggelse (en barrieremetode, dvs. pessar eller kondom) de første 7 dage, hvor du tager Desirett. 

 

Hvis du skifter fra en anden p-pille, som kun indeholder gestagen (minipille) 

Du kan stoppe med din nuværende p-pille når som helst og begynde at tage Desirett med det samme.  

Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet. 

 

Hvis du skifter fra injektion, implantat eller spiral, som afgiver gestagen 

Du skal begynde at tage Desirett den dag, du skulle have haft den næste injektion, eller den dag implantatet eller spiralen bliver fjernet. Du behøver ikke at beskytte dig yderligere mod graviditet. 

 

Efter fødsel 

Du kan begynde med at tage Desirett mellem 21 og 28 dage efter, at du har født. Hvis du begynder senere, skal du samtidig bruge en anden slags svangerskabsforebyggelse (en barrieremetode, dvs. kondom eller pessar) de første 7 dage, hvor du tager Desirett. 

Hvis du allerede har haft samleje, skal graviditet udelukkes, inden du kan begynde at tage Desirett. Yderligere information for ammende kvinder findes i punkt 2 under overskriften ‘Graviditet og amning’. Lægen kan også rådgive dig. 

 

Efter abort 

Din læge vil rådgive dig. 

Hvis du har glemt at tage Desirett

Hvis der er gået mindre end 12 timer siden, du skulle have taget din sidste tablet, har det ingen betydning for Desiretts svangerskabsforebyggende virkning. Tag den glemte tablet, så snart du kommer i tanke om det, og tag resten af tabletterne som normalt. 

 

Hvis der er gået mere end 12 timer siden, du skulle have taget din sidste tablet, kan Desiretts svangerskabsforebyggende virkning være nedsat. Jo flere tabletter du har glemt i træk, jo større er risikoen for, at du kan blive gravid. Tag den glemte tablet, så snart du husker det, og tag resten af tabletterne som normalt. Brug anden svangerskabsforebyggelse (en barrieremetode, dvs. kondom eller pessar) i de næste 7 dage, hvor du tager Desirett. Hvis du glemmer en eller flere tabletter i den første uge med tabletindtagelse og har haft samleje i ugen op til de glemte tabletter, er der mulighed for, at du er blevet gravid. Kontakt din læge. 

Hvis du har maveproblemer (f.eks. opkastning, kraftig diarré)

Følg vejledningen for glemte tabletter ovenfor. Hvis du kaster op eller bruger medicinsk kul inden for 3-4 timer efter, at du har taget din Desirett-tablet, kan du risikere, at det aktive indholdsstof i Desirett ikke er fuldstændig optaget i kroppen. Det samme gælder, hvis du har kraftig diarré. 

Hvis du har taget for mange Desirett-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Desirett, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Der er ikke set tilfælde af alvorlige, skadelige virkninger efter indtagelse af for mange Desirett- tabletter på en gang. Der kan forekomme symptomer som kvalme, opkastning og blødning fra skeden. Kontakt lægen, hvis du opdager, at et barn har taget nogle af tabletterne. 

Hvis du holder op med at tage Desirett

Du kan stoppe med at tage Desirett når som helst, du ønsker det. Fra den dag du stopper, er du ikke længere beskyttet mod graviditet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Alvorlige bivirkninger i forbindelse med brug af Desirett er beskrevet i punkt 2 ‘Det skal du vide, før du begynder at tage Desirett’ under ’Brystkræft’ og ’Blodpropper’. Læs venligst dette punkt for yderligere informationer, og kontakt straks din læge, hvis det er relevant. 

 

Blødninger fra skeden kan optræde med uregelmæssige intervaller under brugen af Desirett. Det kan dreje sig om pletblødning, som måske ikke engang kræver brug af hygiejnebind, eller kraftigere blødninger, som kan minde om en menstruation, og som kræver brug af hygiejnebind. Det kan også være, at du slet ikke får nogen blødninger. De uregelmæssige blødninger er ikke tegn på, at den svangerskabsforebyggende virkning af Desirett er nedsat. Generelt behøver du ikke gøre noget ved det, men blot fortsætte med at tage Desirett. Hvis blødningen imidlertid er meget kraftig eller varer meget længe, skal du kontakte din læge. 

 • Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 til 10 ud af 100 brugere): humørforandringer, nedtrykthed, nedsat sexlyst (libido), hovedpine, kvalme, akne, smerter i brysterne, uregelmæssig eller ingen menstruation, vægtøgning.
 • Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 til 10 ud af 1.000 brugere): infektion i skeden, vanskeligheder ved brug af kontaktlinser, opkastning, hårtab, menstruationssmerter, cyster på æggestokkene, træthed.
 • Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 til 10 ud af 10.000 brugere): udslæt, nældefeber, smertefulde blårøde knuder (knuderosen (erythema nodosum)). Dette er hudreaktioner.

 

Ud over ovennævnte bivirkninger kan der forekomme udflåd fra brysterne. 


Kontakt straks din læge, hvis du oplever symptomer på angioødem, såsom (i) hævet ansigt, tunge eller svælg, (ii) synkebesvær, eller (iii) nældefeber og vejrtrækningsproblemer. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis bivirkningerne bliver alvorlige, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Desirett indeholder:

 • Aktivt stof: desogestrel (75 mikrogram)
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, d-α-tocopherol, sojaolie, kolloid vandfri silica, kolloid silica, stearinsyre, hypromellose, macrogol, titandioxid (E171) (se også "Vigtige oplysninger om nogle af indholdsstofferne i Desirett" i punkt 2).

Udseende og pakningsstørrelser

Et blisterkort med Desirett indeholder 28 hvide, runde filmovertrukne tabletter. Hver pakning indeholder 1, 3, 6 eller 13 blisterkort. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Exeltis Healthcare S.L  

Avenida Miralcampo 7 

Polígono Industrial Miralcampo 

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara  

Spanien 

Fremstiller

Laboratorios León Farma, S.A.  

Pol. Ind. Navatejera. 

C/ La Vallina s/n 

24008 - Navatejera, León.  

Spanien 

Dansk repræsentant

Exeltis Sverige AB  

Strandvägen 7A  

114 56 Stockholm  

Sverige 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Belgien 

Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés 

Bulgarien 

Desirett 75 mcg 

Danmark 

Desirett 

Tjekkiet 

Velavel 0.075 mg 

Estland 

Desirett 75 mcg 

Finland 

Desirett 

Tyskland 

Desirett 75 mcg 

Ungarn 

Desirett 75 mcg 

Island 

Desirett 

Italien 

Desirett 

Letland 

Desirett 75 mikrogramí apvalkotās tabletes 

Litauen 

Desirett 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės 

Luxembourg 

Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés 

Norge 

Desirett 

Polen 

Desirett 

Rumænien 

Desirett 75 micrograme 

Slovakiet 

Desirett 75 microgramov 

Slovenien 

Desirett 75 mikrogramov filmsko obložene 

tablete 

Sverige 

Velavel 

Storbritannien 

Desogestrel 75microgram film-coated tablets 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...