Ibuprofen "Medical Valley"

filmovertrukne tabletter 400 mg og 600 mg

Medical Valley

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ibuprofen Medical Valley, 200 mg, 400 mg og 600 mg filmovertrukne tabletter  

ibuprofen  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ibuprofen Medical Valley til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Medical Valley
 3. Sådan skal du tage Ibuprofen Medical Valley
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ibuprofen Medical Valley er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende middel. Det tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID). 

 

Du kan tage Ibuprofen Medical Valley ved 

 • svage smerter
 • gigtsygdomme
 • smerter og hævelse i led og muskler
 • stærke menstruationssmerter

 

Lægen kan have givet dig Ibuprofen Medical Valley for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ibuprofen Medical Valley

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ibuprofen Medical Valley, hvis du:

 • er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ibuprofen Medical Valley angivet i afsnit 6.
 • har svært nedsat hjerte-, nyre- eller leverfunktion
 • har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID)
 • har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse, betændelse i tarmene (Crohns sygdom), mavesår eller maveblødninger mere end en gang
 • har sår på tolvfingertarmen
 • tidligere har fået vejrtrækningsproblemer, hævet tunge, læber og ansigt, astma, snue eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)
 • har tendens til blødninger
 • er gravid i 7. - 9. Måned

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ibuprofen Medical Valley. 

 • Brug af Ibuprofen Medical Valley kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (”myokardieinfarkt”) og slagtilfælde, specielt ved høje doser (2.400 mg dagligt) og ved længere tids brug.
 • Hvis du har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtilfælde eller mener, at du har risiko for dette (fx hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge, for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med lægen.
 • Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Ibuprofen Medical Valley, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 • Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks læge, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 • Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Ibuprofen Medical Valley, kan det skyldes medicinen. Kontakt lægen.
 • Ibuprofen Medical Valley kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.
 • Ibuprofen Medical Valley kan skjule symptomerne på betændelsessygdomme.
 • Medicin der er blodfortyndende (forebyggende mod blodpropper) (fx acetylsalicylsyre/aspirin, warfarin, ticlopidin), medicin mod forhøjet blodtryk (såkaldte ACE-hæmmere fx captopril, betablokkere, angiotensin II antagonister) eller andet medicin kan blive påvirket af eller påvirke din behandling med ibuprofen. Spørg altid din læge til råds, før du tager ibuprofen sammen med andet medicin.
 • Brug af Ibuprofen Medical Valley kan være forbundet med risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn og unge.
 • Anti-inflammatoriske / smertestillende medicin som ibuprofen kan være forbundet med en let forøget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, især når de anvendes ved høje doser. Overskrid ikke den anbefalede dosis eller behandlingsvarighed.
 • Hvis du har en infektion: Ibuprofen Medical Valley kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Det er derfor muligt, at Ibuprofen Medical Valley kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner i forbindelse med skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte en læge med det samme.

 

Tal med lægen inden du tager Ibuprofen Medical Valley, hvis du  

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt, angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, bypass operation, perifer arteriesygdom (dårlig omsætning i benene på fødderne grundet indsnævre eller blokerede arterier), eller en hvilken som helst form for slagtilfælde (herunder "mini- slagtilfælde" eller forbigående iskæmisk anfald "TIA")
 • tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod ledlidelser, samt acetylsalicylsyre)
 • har astma, da astma kan forværres
 • har dårlig lever
 • har dårlige nyrer
 • har forhøjet blodtryk, diabetes, højt kolesteroltal, har en familie hjertesygdom eller slagtilfælde, eller hvis du er en ryger
 • har en bindevævssygdom (fx Systemisk Lupus Erythematosus (SLE))
 • har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID
 • tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning
 • har ophobning af vand i kroppen.

 

Kontakt straks læge, hvis du får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomheds- reaktioner. 

 

Vær ekstra forsigtig med Ibuprofen Medical Valley, Hudreaktioner:  

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner ved behandling med Ibuprofen Medical Valley. Du bør stoppe med at tage Ibuprofen Medical Valley og straks søge læge, hvis du får hududslæt, læsioner i slimhinderne, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første tegn på en meget alvorlig hudreaktion. Se pkt. 4.
Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være livsfarligt. Ring derfor 112. 


Så længe du får Ibuprofen Medical Valley, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ibuprofen Medical Valley. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Ibuprofen Medical Valley

Fortæl altid lægen eller på apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

 

Tal med lægen, inden behandling med Ibuprofen Medical Valley, hvis du tager  

 • lægemidler, der er antikoagulanter (dvs. tynde blod / forhindre koagulation f.eks aspirin / acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin)
 • hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere)
 • medicin, der reducerer forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere, såsom captopril, beta-blokkere såsom atenolol lægemidler, angiotensin-II receptorantagonister, såsom losartan)
 • vanddrivende medicin (fx furosemid, thiazid)
 • anden smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre, COX-2 hæmmere)
 • medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
 • medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)
 • medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus)
 • tabletter med binyrebarkhormoner
 • medicin mod HIV (zidovudin)
 • medicin til afbrydelse af graviditet (mifepriston)
 • medicin mod infektioner (aminoglykosider og quinolon antibioktika)
 • naturlægemidler, der indeholder Ginkgo biloba.

 

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen af Ibuprofen Medical Valley. Du bør derfor altid søge råd hos din læge eller apoteket, før du bruger Ibuprofen Medical Valley med andre lægemidler. 

Brug af Ibuprofen Medical Valley sammen med mad og drikke

Ibuprofen Medical Valley kan tages uafhængigt af måltiderne. Du skal tage Ibuprofen Medical Valley tabletter med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Ibuprofen Medical Valley i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen.
Du må kun tage Ibuprofen Medical Valley i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen. 

 

Kvinder, der ønsker at blive gravide  

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ibuprofen Medical Valley eller kun tage Ibuprofen Medical Valley i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Ibuprofen Medical Valley kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling. 

 

Amning  

Ibuprofen Medical Valley kan anvendes i ammeperioden.
Ibuprofen Medical Valley går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ibuprofen Medical Valley kan især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis give bivirkninger (svimmelhed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Ibuprofen Medical Valley indeholder lactose

Ibuprofen Medical Valley indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ibuprofen Medical Valley

Tag altid Ibuprofen Medical Valley nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Du bør anvende den laveste effektive dosis i den kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne. Hvis du har en infektion, skal du kontakte en læge med det samme, hvis symptomerne (f.eks. feber eller smerter) varer ved eller bliver værre (se punkt 2). 

 

Du skal tage tabletterne med rigelig vand. 

Den anbefalede dosis er:

Gigtsygdomme, smerter og hævelser i led og muskler  

Voksne  

Du må højst tage 1 tablet på 400 mg 4 gange daglig eller 1 tablet på 600 mg 3 gange daglig (dvs. i alt 1800 mg). Lægen kan øge dosis op til 6 tabletter på 400 mg eller 4 tabletter på 600 mg daglig, dog kun i kortere tid (højst 4 - 6 uger). Følg lægens anvisning. 

 

Menstruationssmerter  

1 tablet på 400 mg, kan evt. gentages hver 6. - 8. time. 

 

Ældre  

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat lever- eller nyrefunktion  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke tage Ibuprofen Medical Valley ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Ibuprofen Medical Valley tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ibuprofen Medical Valley end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Tegn på overdosering er 

 • Mavesmerter, kvalme, opkastning.
 • Sløvhed, døsighed, svimmelhed, hovedpine, øresusen og kramper.
 • I sjældne tilfælde kan du opleve træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet,
 • åndedrætsbesvær, dyb bevidstløshed (koma).
 • Påvirkning af leveren, tørst pga. for højt natrium i blodet, akut nyresvigt, blod i urinen.
 • Påvirkning af hjerte-karsystemet med for lavt blodtryk, langsom puls eller hurtig, uregelmæssig puls. Hos små børn ses også kortvarige åndedrætsstandsninger.

Hvis du har glemt at tage Ibuprofen Medical Valley

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Ibuprofen Medical Valley

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):  

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaksi/anafylaktoide reaktioner).
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.
 • Smerter over lænden, feber, blodig og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder, evt. aftagende nyrefunktion med kvalme og opkastninger pga. nyreskade.
 • Leverbetændelse, gulsot, kvalme og opkastninger.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader).
 • Forværring af astma.
 • Smerter i maven, diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. betændelse i tarmen.
 • Mundbetændelse med sår.
 • Smerter i øjet, rødt øje og lysskyhed pga. betændelse i regnbuehinden.

 

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber eller desorientering pga. meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdomme.
 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven.
 • Skoldkopper (variceller).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Akut åndenød med hoste og astmatisk vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber.
 • Blodigt diarré pga. forværring af betændelse i tarmen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for hjertetilfælde (myokardieinfarkt) og slagtilfælde. Ring 112, hvis du får: 

 • åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet
 • lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning
 • unormal leverfunktion.
 • Et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse, primært i hudfolder, på kroppen og på armene og ledsaget af feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Hold op med at bruge Ibuprofen Medical Valley, hvis du udvikler disse symptomer, og søg læge med det samme. Se også punkt 2.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Sure opstød/halsbrand.
 • Diarré.

 

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede):  

 • Mavesmerter.
 • Luft i maven.
 • Træthed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

 • Kvalme og opkastninger.
 • Smerter og ubehag fra maven.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Forstoppelse.
 • Mavekramper.
 • Mild forbigående hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Øresusen (tinnitus).
 • Udslæt.
 • Vand i kroppen (ødemer).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Synsforstyrrelser med sløret syn, dobbeltsyn og ændret farveopfattelse.
 • Kløe.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Nedsat hørelse.
 • Snue.
 • Overfølsomhed.
 • Søvnløshed.
 • Nervøsitet.
 • Let rastløshed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.
 • Sløvhed.
 • Forvirring.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.
 • Kulderystelser.
 • Feber pga. overfølsomhed for Ibuprofen Medical Valley.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme.
 • Stærkt kløende blærer eller vabler.
 • Rødplettet udslæt.
 • Hårtab, sygdom i hår og negle.

 

Ibuprofen Medical Valley kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, fx urinprøver og levertalværdier. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel 

5. Opbevaring

Opbevar Ibuprofen Medical Valley utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Ibuprofen Medical Valley ved almindelig temperatur. 

 

Tag ikke Ibuprofen Medical Valley efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ibuprofen Medical Valley tabletter indeholder:

Aktivt stof: 

Ibuprofen 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tablet 

Mikrokrystallinsk cellulose  

Lactosemonohydrat  

Croscarmellosenatrium 

Siliciumdioxid, kolloid 

Polyvinylpovidon  

Majsstivelse  

Natriumlaurilsulfat  

Magnesiumstearat 

 

Filmovertræk: 

Hydroxypropylcellulose  

Hydroxypropylmethylcellulose  

Polyethylenglycol 

Titandioxid (E 171) 

Udseende og pakningsstørrelser

Ibuprofen Medical Valley 200 mg er hvide, runde filmovertrukne tabletter.  

Ibuprofen Medical Valley 400 mg er hvide, ovale filmovertrukne tabletter. 

Ibuprofen Medical Valley 600 mg er hvide, ovale filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

200 mg: 

Blister (PVC og Aluminiumfolie): Pakningsstørrelse 20 stk. 

Blister (PVC og Aluminiumsfolie) - Unitdose: Pakningsstørrelse 20 stk.  

Tabletbeholder (plast, HDPE): Pakningsstørrelser 50, 60, 62, 100, 110, 112 stk. 

 

400 mg: 

Blister (PVC og Aluminiumfolie): Pakningsstørrelser 30, 50 stk  

Tabletbeholder (plast, HDPE): Pakningsstørrelser 35, 62, 100, 110, 112, 250 stk. 

 

600 mg: 

Tabletbeholder (plast, HDPE): Pakningsstørrelser 30, 35, 40, 60, 62, 100, 110, 112, 250 stk. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Medical Valley Invest AB  

Brädgårdsvägen 28 

23632 Höllviken  

Sverige 

Fremstiller

PharmaS d.o.o.  

Industrijska cesta 5 

44317 Potok, Popovača, 

Kroatien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel er senest revideret i 06/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...