Hjertemagnyl®

filmovertrukne tabletter 150 mg

Orifarm Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

 

Hjertemagnyl® 150 mg filmovertrukne tabletter 

acetylsalicylsyre 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Hjertemagnyl uden recept for pakningsstørrelser under 67 stk. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger som lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Hvis lægen har ordineret dette lægemiddel til dig, er det til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemagnyl
 3. Sådan skal du tage Hjertemagnyl
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hjertemagnyl er et blodfortyndende lægemiddel, der nedsætter blodpladernes evne til at klistre sammen, og forhindrer derved dannelsen af blodpropper. Hjertemagnyl nedsætter også blodets evne til at størkne.

Hjertemagnyl kan bruges til forebyggelse af nye blodpropper, hvis du tidligere har haft en blodprop i hjertet (akut og kronisk iskæmisk hjertesygdom). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hjertemagnyl

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Hjertemagnyl hvis du:

 • er allergisk over for acetylsalicylsyre, andre salicylater eller over for et eller flere af de øvrige indholdsstoffer (se punkt 6)
 • tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende lægemidler (af typen NSAID eller salicylater)
 • har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)
 • har øget tendens til blødning fra hud og slimhinder f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader (trombocytopeni)
 • har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
 • er gravid i 7. - 9. måned (gælder kun doser over 100 mg/dag)
 • er barn under 15 år med feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Du må ikke tage Hjertemagnyl sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid. Det kan øge risikoen for bivirkninger. Rådfør dig med din læge.
 • Ældre må normalt ikke tage Hjertemagnyl i længere tid på grund af risiko for blødning fra mave og tarm med mindre andet er aftalt med lægen.
 • Børn under 15 år, som har virusinfektioner, må kun få Hjertemagnyl efter lægens anvisning.
 • Hjertemagnyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper, eller andre kroniske luftvejssygdomme.
 • Hjertemagnyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du: 

 • har astma, vejrtrækningsbesvær eller allergiske lidelser
 • har eller har haft mave-tarmsygdom, f.eks. mavesår eller blødning fra mave eller tarm.
 • har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K- antagonister eller heparin.

Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Hjertemagnyl nogle dage før operationen. Det gælder også, hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud. Spørg din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Hjertemagnyl

 • Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
  Tal med din læge, hvis du tager:
 • medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende medicin)
 • medicin til behandling af sukkersyge
 • blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, ticlopidin, heparin)
 • hjertemedicin (ACE hæmmere, abciximab, tirofiban, eptifibatid, , quinidin)
 • vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)
 • smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID fx ibuprofen). Du skal tage Hjertemagnyl mindst 2 timer før du tager ibuprofen
 • Metamizol (et smertestillende og febernedsættende stof) kan mindske acetylsalicylsyres evne til at forhindre aggregation af blodplader (dvs. at blodcellerne
 • klæber sammen og danner en blodprop), når det tages samtidigt. Derfor bør denne kombination anvendes med forsigtighed hos patienter, der tager en lav dosis acetylsalicylsyre for at beskytte hjertet
 • medicin, der øger udskillelsen af urinsyre (probenecid, sulfinpyrazon)
 • medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
 • medicin mod grøn stær (acetazolamid)
 • medicin mod epilepsi (valproat)
 • medicin mod depression og mani (SSRI)
 • binyrebarkhormoner
 • naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba
 • vaccine mod skoldkopper.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Hjertemagnyl, hvis du er gravid i 7. - 9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan Hjertemagnyl anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og kun efter lægens anvisning. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Hjertemagnyl hvis det er aftalt med lægen. 

 

Kvinder der planlægger at blive gravide  

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under længerevarende behandling med Hjertemagnyl kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hjertemagnyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Hjertemagnyl

Tag altid Hjertemagnyl nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletten kan deles eller knuses. Tabletten kan eventuelt tygges eller opslemmes i vand. 

Den sædvanlige dosis for akut eller kronisk hjertesygdom er

 

Voksne: 1 tablet daglig. 

 

Ældre 

På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør du undgå langvarig brug af Hjertemagnyl. Følg altid lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for dig. 

 

Brug til børn og unge  

Du må kun bruge Hjertemagnyl til børn under 15 år efter aftale med lægen. Hjertemagnyl må ikke anvendes til børn under 15 år med feber. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion  

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Hjertemagnyl må ikke anvendes hvis du har svært nedsat lever- eller nyrefunktion. 

Hvis du har taget for mange Hjertemagnyl

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Hjertemagnyl, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Tegn på overdosering (ved høje doser gennem længere tid) kan være

Feber, hurtig vejrtrækning, tinnitus, søvnlignede sløvhedstilstand, let dehydrering, kvalme, opkastning, forstyrrelse af kroppens syre-base-balance. 

Tegn på en pludselig eller svær forgiftning, som følge af overdosering kan være

Lavt blodsukker (især hos børn), hjernelidelse (forvirring, svær hovedpine, uro og påvirket bevidsthed), koma, lavt blodtryk, vand i lungerne, kramper, blødningsforstyrrelse, væske i hjernen, uregelmæssig hjerterytme. Doser over 300 mg/kg kan give nedsat nyrefunktion, og doser over 500 mg/kg kan være dødelige.  

Hvis du har glemt at tage Hjertemagnyl

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Hjertemagnyl

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Hjertemagnyl. 

 

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

 

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 

Ikke alvorlige:

Blodet er længere tid om at størkne, halsbrand, sure opstød, mavesmerter.  

 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Alvorlige:

Åndedrætsbesvær hos astmapatienter, blødning i mave-tarmkanalen, der kan medføre sort afføring og/eller blodigt opkast.  

 

Ikke alvorlige:

Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning, diarre.  

 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

Alvorlige:

Blødende sår i den øvre del af mave-tarmkanalen og blodigt opkast, allergisk reaktion (anafylaksi), væskeophobning under huden især ved læber og hals, skjulte indre blødninger, vejrtrækningsbesvær.  

Ikke alvorlige:

Nældefeber, udslæt, Svimmelhed, døsighed, øresusen, allergiske reaktioner som astma og snue.  

 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige:

Blødninger i hjernen, blodmangel, forstyrrelser i dannelsen af de forskellige blodlegemer, blødning fra den øvre del af mave-tarmkanalen, hul på tarmen, nedsat nyrefunktion.  

Ikke alvorlige:

Tab af hørelsen (dosisrelateret), rødmen af huden, udslæt, lavt blodsukker, blødende betændte blodkar med feber, træthed og sløjhed.  

 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)  

Alvorlige:

Reyes syndrom udtrykt ved feber og ændring i blodets sammensætning, afskalning af huden, blæreformet udslæt og betændelse på huden.  

Ikke alvorlige:

Øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), betændelse i munden eller spiserøret, sår i nedre del af mave-tarmkanalen, forsnævringer af tarmen, tarmbetændelse, forværring af irriteret tyktarm, dosisrelateret mild leverbetændelse.  

 

Hjertemagnyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og forandringer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Hjertemagnyl utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Hjertemagnyl ved temperaturer over 25 °C. 

Brug ikke Hjertemagnyl efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hjertemagnyl 150 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof er acetylsalicylsyre. De øvrige indholdsstoffer er magnesiumhydroxid, hypromellose, kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E 460), propylenglycol, og talcum. 

Udseende og pakningsstørrelser

Hjertemagnyl tabletter er hvide, ovale, filmovertrukne tabletter med delekærv.  

Hjertemagnyl findes i håndkøb i pakningsstørrelser à 30 og 66 stk. 

Hjertemagnyl 100 stk. skal du have på recept hos lægen.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

info@orifarm.com 

Fremstiller

Takeda GmbH Oranienburg  

Lehnitzstrasse 70 - 98 

16515 Oranienburg  

Tyskland 

 

eller 

 

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.  

Ul. Księstwa Łowickiego 12 

99-420 Łyszkowice  

Polen 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...