Morfinsulfat "Nordic Prime"

depottabletter 10 mg og 30 mg

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Morfinsulfat Nordic Prime 10 mg depottabletter  

Morfinsulfat Nordic Prime 30 mg depottabletter  

morfinsulfat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfinsulfat Nordic Prime
 3. Sådan skal du tage Morfinsulfat Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hver depottablet indeholder enten 10 mg eller 30 mg morfinsulfat (pentahydrat). Depottabletterne frigiver langsomt morfin til blodbanen og giver dermed en langvarig effekt. Morfin tilhører den gruppe af lægemidler, der kaldes analgetika, som anvendes til smertelindring. 

 

Din medicin anvendes til at lindre stærke smerter, især efter en operation, eller smerter i forbindelse med en kræftsygdom. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Morfinsulfat Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Morfinsulfat Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for morfinsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Morfinsulfat Nordic Prime (angivet i punkt 6).
 • hvis du har vejrtrækningsbesvær
 • hvis du lider af epilepsi eller nogensinde har haft et anfald eller krampeanfald
 • hvis du har en hovedlæsion
 • hvis du har akutte problemer med leveren
 • hvis du lider af alvorlige problemer med fordøjelsen
 • hvis du er blevet opereret i galdeblæren eller galdesystemet
 • hvis du lider af en tilstand, som kan medføre tryk i hjernen
 • hvis du skal igennem en kordotomi-operation (en operation i rygmarven til lindring af vedvarende smerte) inden for de næste 24 timer
 • hvis du regelmæssigt drikker store mængder alkohol
 • hvis du tager eller inden for de sidste to uger har taget moclobemid eller phenelzin (monoaminooxidasehæmmere som anvendes til behandling af depression)
 • hvis du tager andre lægemidler, som har en lignende eller modsat virkning af morfin, f.eks. buprenorphin, nalbuphin, pentazocin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Morfinsulfat Nordic Prime 

 • hvis du har problemer med galdeblæren, galdesystemet eller urinvejene.
 • hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata).
 • hvis du har en lidt aktiv skjoldbruskkirtel; du skal muligvis have en lavere dosis.
 • hvis du har problemer med binyren.
 • hvis du har problemer med tarmfunktionen.
 • hvis du har betændelse i bugspytkirtlen.
 • hvis du har lavt blodtryk med blodmangel (sædvanligvis forårsaget af alvorligt blodtab).
 • hvis du har bevidsthedssvækkelse.
 • hvis du lider af betydelig nedsat lever- eller nyrefunktion, skal du muligvis have en lavere dosis.
 • hvis du er blevet opereret i maven eller skal opereres.
 • hvis du tidligere har været afhængig af stoffer eller alkohol. Fortæl også, hvis du mærker, at du ved at blive afhængig af Morfinsulfat Nordic Prime, når du får det. Du er måske begyndt at tænke meget på, hvornår du kan få den næste dosis, selvom du ikke behøver den mod smerterne.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Morfinsulfat Nordic Prime: 

 • Øget smertefølsomhed, selv om du tager større doser (hyperalgesi). Lægen vil afgøre, om du behøver ændring i dosis eller skift til et andet stærkt smertestillende middel (se afsnit 2).
 • Svaghed, træthed, appetitløshed, kvalme, opkastning eller lavt blodtryk. Dette kan være et symptom på, at binyrerne danner for lidt af hormonet kortisol, og at du muligvis behøver hormontilskud.
 • Nedsat sexlyst, impotens, ophør af menstruation. Dette kan skyldes nedsat dannelse af kønshormoner.
 • Abstinenssymptomer eller afhængighed. De almindeligste afhængighedssymptomer er nævnt i afsnit 3. Hvis dette forekommer, kan lægen ændre typen af lægemiddel eller intervallet mellem doserne.
 • hvis du drikker alkohol, mens du tager Morfinsulfat Nordic Prime, kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko for, at åndedrættet ophører, eller at du bliver bevidstløs. Det anbefales ikke at drikke alkohol, mens du tager Morfinsulfat Nordic Prime (se også afsnittet ”Brug af Morfinsulfat Nordic Prime sammen med mad, drikke og alkohol”).
 • hvis du har anvendt morfinsulfat i længere tid; brugen af disse tabletter bør ikke standses pludseligt, men skal reduceres gradvist i overensstemmelse med lægens instruktioner.

Børn

Børn under 6 år bør ikke tage Morfinsulfat Nordic Prime. 

Brug af anden medicin sammen med Morfinsulfat Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


En interaktion betyder, at lægemidler, som tages på samme tid, påvirker hinandens virkninger og bivirkninger. En interaktion kan opstå, når disse tabletter tages samtidigt med: 

 • nerveberoligende midler eller beroligende midler
 • muskelafslappende midler
 • midler til behandling af forhøjet blodtryk (antihypertensiva)
 • cimetidin (anvendes til behandling af mavesår)
 • rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose)
 • monoaminooxidasehæmmere (anvendes til behandling af depression)
 • lægemidler, som har en lignende eller modsat virkning af morfin, f.eks. buprenorphin, nalbuphin, pentazocin
 • clomipramin eller amitriptylin (anvendes til behandling af depression).

 

Samtidig brug af Morfinsulfat Nordic Prime og beroligende medicin så som benzodiazepiner eller lignende lægemidler øger risikoen for sløvhed, vejrtrækningsbesvær, koma og kan være livstruende. Af denne grund skal samtidig brug kun overvejes, når ingen andre behandlingsmuligheder er mulige. Hvis din læge ordinerer Morfinsulfat Nordic Prime sammen med beroligende medicin, skal dosis og varighed af samtidig behandling begrænses af din læge. 


Fortæl din læge om alle de beroligende lægemidler, som du tager og følg din læges dosisanbefaling nøje. Det kan være godt at bede venner og bekendte om at være opmærksomme på tegn og symptomer som nævnt ovenfor. Kontakt din læge hvis du oplever sådanne symptomer. 


Visse lægemidler, der bruges til at behandle blodpropper (f.eks. clopidogrel, prasugrel, ticagrelor), kan få en forsinket og nedsat virkning, når de tages sammen med morfin. 

Brug af Morfinsulfat Nordic Prime sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol eller tage receptpligtig medicin eller håndkøbsmedicin, der indeholder alkohol, mens du tager dette lægemiddel. Indtagelse af alkohol, mens du tager dette lægemiddel, kan føre til meget hurtig frigivelse og optagelse af det aktive stof morfinsulfat, og dette kan derfor føre til en mulig dødelig dosis. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Morfinsulfat anbefales ikke, hvis du er gravid. Hvis Morfinsulfat Nordic Prime bruges i lang tid under graviditet, er der risiko for, at det nyfødte barn får abstinenssymptomer, som bør behandles af en læge. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, inden du tager nogle lægemidler. 

 

Amning  

Morfinsulfat udskilles i modermælken. Derfor anbefales Morfinsulfat Nordic Prime ikke, hvis du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Morfinsulfat Nordic Prime virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 • Morfinsulfat Nordic Prime kan påvirke din koncentration og reaktionstid.
 • Du bør hverken køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.
 • Disse symptomer kan forværres, hvis du drikker alkohol eller tager nervepiller (se også ”Brug af Morfinsulfat Nordic Prime sammen med mad, drikke og alkohol”).

Morfinsulfat Nordic Prime 10 og 30 mg indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Morfinsulfat Nordic Prime 30 mg indeholder Ponceau 4R (E124)

Kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du tage Morfinsulfat Nordic Prime

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne skal synkes hele med et glas vand. Du må ikke dele, knuse, opløse eller tygge tabletterne. Du må ikke tage en større dosis, end lægen har ordineret. 

Den anbefalede dosis er

Voksne og unge fra 12 år:  

Startdosis er 10-30 mg hver 12. time. 

Din læge kan øge doseringen i henhold til dit behov. 

 

Brug til børn (6-11 år):  

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Startdosis er 0,2 mg-0,8 mg morfin/kg kropsvægt hver 12. time.  

Lægen kan øge dosis efter behov. 

 

Ældre patienter, patienter med lav kropsvægt og patienter med en lidt aktiv skjoldbruskkirtel eller med lever- eller nyreproblemer skal muligvis have en lavere dosis. 

 

Smertelindring efter en operation:  

24 timer efter operationen, eller når dine tarme fungerer normalt igen, kan din læge anbefale følgende:  

Hvis du vejer under 70 kg: 20 mg hver 12. time 

Hvis du vejer over 70 kg: 30 mg hver 12. time  

 

Ældre patienter kan have brug for en lavere dosis. 

 

Morfinsulfat Nordic Prime anbefales ikke til børn som smertelindring efter en operation. 

Hvis du har taget for meget Morfinsulfat Nordic Prime

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller andre) har taget mere af Morfinsulfat Nordic Prime, end der står i denne information, mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas) eller hvis du mistænker at et barn har taget nogle af tabletterne. 

 

Hvis du eller andre har taget for mange tabletter, kan følgende virkninger forekomme: sammentrukne pupiller, overfladisk vejrtrækning, lavt blodtryk (svimmelhed), shock og vejrtrækningsbesvær, der fører til bevidstløshed eller tilmed død. Herudover kan der forekomme hurtige hjerteslag, nedsat legemstemperatur og afslappelse af skelettets muskler. Der er observeret krampeanfald hos børn. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop eller død. 

Du kan få lungebetændelse ved at indånde opkast eller fremmedlegemer, med symptomer bestående af åndenød, hoste og feber. 

Hvis du har glemt at tage Morfinsulfat Nordic Prime

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det, medmindre det næsten er tid til at tage den næste. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag de resterende doser på det korrekte tidspunkt. 

Hvis du holder op med at tage Morfinsulfat Nordic Prime

Hold ikke op med at tage Morfinsulfat Nordic Prime uden at have aftalt det med lægen. Hvis du vil stoppe behandlingen med Morfinsulfat Nordic Prime, så spørg lægen, hvordan du langsomt skal nedsætte dosis, så du undgår abstinenssymptomer. Abstinenssymptomer kan omfatte smerter i kroppen, rysten, uro i benene, diarré, mavesmerter, kvalme, influenzalignende symptomer, hurtigt hjerteslag og store pupiller. Psykiske symptomer omfatter intens utilfredshedsfølelse, angst og irritabilitet 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du oplever følgende, skal du stoppe med at tage Morfinsulfat Nordic Prime depottabletter og straks informere din læge eller tage på skadestuen på det nærmeste hospital:  

 • En pludselig følelse af sygdom, angst, kulderystelser, kløe, bleg eller rød hud, svedtendens, til tider åndenød, hurtigt hjerteslag og shock (anafylaktisk og anafylaktoid reaktion)
 • Opsvulmet ansigt, opsvulmede læber, opsvulmet mund eller hals, som kan gøre det vanskeligt at synke eller trække vejret.

Disse er sjældne (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter), men alvorlige bivirkninger. Hvis du oplever disse bivirkninger, kan du have haft en alvorlig allergisk reaktion på Morfinsulfat Nordic Prime. Du har muligvis brug for akut lægehjælp eller indlæggelse. 


Fortæl det til lægen, hvis du får følgende symptomer: 

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • døsighed
 • sammentrækninger af pupillerne
 • kvalme, opkastning og forstoppelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • forvirring, humørsvingninger, hallucinationer, ophidselse, søvnighed, uro
 • svimmelhed, hovedpine
 • hjertebanken
 • vejrtrækningsbesvær
 • mundtørhed og mavekramper (kolik)
 • svedtendens og ansigtsrødmen
 • vandladningsbesvær, stærke smerter i den øvre del af maven eller ned ad ryggen.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • kløe og nældefeber
 • søvnløshed, øget tryk i hjernen som fører til hovedpine, opkastning og synstab
 • sløret syn
 • hurtig eller langsom hjertefrekvens
 • faldende blodtryk
 • astmaanfald hos overfølsomme patienter
 • kuldegysninger
 • generel svaghed og kraftesløshed, som muligvis fører til besvimelse.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • øget smertefølsomhed
 • abstinenssymptomer eller afhængighed (vedrørende symptomer, se afsnit 3: Hvis du holder op med at tage Morfinsulfat Nordic Prime).

 

Som det er tilfældet med andre morfinprodukter, kan der opstå afhængighed ved uhensigtsmæssig brug. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Morfinsulfat Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: Morfinsulfat.
  En Morfinsulfat Nordic Prime 10 mg depottablet indeholder 10 mg morfinsulfat svarende til 7,5 mg morfin.
  En Morfinsulfat Nordic Prime 30 mg depottablet indeholder 30 mg morfinsulfat svarende til 22,5 mg morfin.
 • Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, stearinsyre, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, macrogol 400 og titandioxid (E171).
 • Tabletterne med 30 mg indeholder også lactosemonohydrat, ponceau 4R (E124) og indigocarmin (E132).
 • Tabletterne med 10 mg indeholder også lactosemonohydrat samt gul og brun jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

10 mg tabletterne er grålig-lyserøde filmovertrukne depottabletter med indskriften “10”. 

30 mg tabletterne er grålig-blå filmovertrukne depottabletter med indskriften “30”. 

 

Pakningsstørrelser  

Morfinsulfat Nordic Prime kan fås i pakningsstørrelser med 20 eller 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...