Motiron®

tabletter 10 mg og 20 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Motiron® 5 mg, 10 mg og 20 mg, tabletter  

methylphenidathydrochlorid 

 

Hvis lægen har ordineret Motiron til dit barn, så vær opmærksom på, at al information i denne indlægsseddel er henvendt til dit barn (læs ”dit barn” i stedet for ”du” eller ”dig”). 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Motiron
 3. Sådan skal du tage Motiron
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anvendelse

Motiron bruges til behandling af ADHD (‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’). 

 • Det bruges til børn og unge mellem 6 og 18 år.
 • Det bruges først, når der er forsøgt med behandlinger, der ikke omfatter medicin, f.eks. rådgivning og adfærdsterapi, som har været utilstrækkelig.

 

Motiron må ikke bruges til behandling af ADHD hos børn under 6 år eller hos voksne. Man ved ikke, om det er sikkert eller til gavn for disse patientgrupper. 

Virkning

Motiron har en gavnlig virkning på aktiviteten i visse dele af hjernen, som er underaktive.
Medicinen kan være med til at forbedre opmærksomhed (varighed) og koncentration og dæmpe impulsiv adfærd. 

 

Medicinen gives som en del af et behandlingsprogram, der normalt omfatter: 

 • Psykologisk terapi
 • Undervisning
 • Socialterapi.

Motiron skal ordineres af læger, som har erfaring inden for adfærdsproblemer hos børn og unge. Lægen vil følge op på den videre behandling. En grundig undersøgelse er nødvendig.
Ved hjælp af behandlingsprogrammer samt medicin, kan ADHD styres. 

Undersøgelser under behandling med Motiron

Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit helbred, mens du er i behandling med Motiron (Læs grundigt punktet i afsnit 3, ”Ting, som din læge vil gøre, når du er i behandling”). 

Andre anvendelser af Motiron: Narkolepsi

 • Lægerne ordinerer undertiden Motiron til behandling af narkolepsi.
 • Narkolepsi er en søvnforstyrrelse. Patienter med narkolepsi har tilbagevendende anfald af overdreven søvnighed om dagen, selvom de sover godt om natten.
 • Motiron bruges til at styre overdreven søvnighed om dagen.
 • Diagnosen narkolepsi skal stilles af en læge på grundlag af registrering af søvn/vågenhedsmønstre.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Motiron

Tag ikke Motiron:

 • hvis du er allergisk over for methylphenidat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen
 • hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær/glaukom)
 • hvis du har en svulst i binyren (et fæokromocytom)
 • hvis du har en spiseforstyrrelse, dvs. ikke føler sult eller lyst til at spise - f.eks. ‘anorexia nervosa’ (anoreksi)
 • hvis du har meget højt blodtryk eller forsnævring af blodkarrene, hvilket kan give smerter i arme og ben
 • hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer - f.eks. et hjerteanfald, ujævn hjerterytme, smerter og ubehag i brystet, hjertesvigt, hjertesygdom, eller hvis du har et medfødt hjerteproblem
 • hvis du har haft problemer med blodkarrene i hjernen - f.eks. et slagtilfælde, hævelse og svækkelse af et blodkar (aneurisme), snævre eller blokerede blodkar eller betændelse i blodkarrene (vaskulitis)
 • hvis du tager eller inden for de sidste 14 dage har taget en MAO-hæmmer, som er en type medicin mod depression - Se ”Brug af anden medicin sammen med Motiron”
 • hvis du har psykiske problemer, som f.eks.:
  • en ’psykopatisk’ eller ’borderline-’ personlighed
  • unormale tanker eller syner, eller en sygdom, der hedder ’skizofreni’
  • tegn på en alvorlig sindstilstand som f.eks. lyst til at begå selvmord eller alvorlig depression, hvor du er meget ked af det og føler, at du er uduelig og håbløs, eller mani, hvor du føler dig ualmindeligt opstemt, hyperaktiv og uden hæmninger

Du må ikke tage Motiron, hvis noget af ovenstående passer på dig. Hvis du ikke er sikker, skal du tale med lægen eller apoteket, før du tager Motiron. Motiron kan gøre disse problemer værre. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Motiron: 

 • hvis du har problemer med lever eller nyrer
 • hvis du har haft anfald (krampeanfald, krampetrækninger eller epileptiske anfald) eller unormale hjerneskanninger (EEG’er)
 • hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptmedicin eller narkotika
 • hvis du er en pige og er begyndt at menstruere (se afsnittet ’Graviditet, og amning’)
 • hvis du har trækninger i kroppen, som er svære at kontrollere, eller gentager lyde og ord (tics)
 • hvis du har højt blodtryk
 • hvis du har et hjerteproblem, som ikke står i afsnittet ’Tag ikke Motiron’
 • hvis du har et psykisk problem, som ikke står i afsnittet ’Tag ikke Motiron’. Andre psykiske problemer kan være:
  • hvis du lider af humørsvingninger (manisk eller deprimeret - kaldes ’bipolar sygdom’)
  • hvis du begynder at blive aggressiv eller vred, eller bliver mere aggressiv
  • hvis du ser, hører eller føler noget, der ikke er der (hallucinationer)
  • hvis du tror noget, der ikke er sandt (vrangforestillinger)
  • hvis du føler dig unormalt mistroisk (paranoia)
  • hvis du føler dig urolig, nervøs eller anspændt
  • hvis du føler dig deprimeret eller føler skyld

Fortæl det til din læge eller på apoteket, hvis noget af ovenstående passer på dig, før behandlingen påbegyndes. Methylphenidat kan gøre disse problemer værre. Din læge vil følge med i, hvordan medicinen påvirker dig. 

 

Under behandlingen kan drenge og unge mænd opleve vedvarende erektioner. Dette kan være smertefuldt og kan indtræffe på ethvert tidspunkt. Det er vigtigt at søge lægehjælp øjeblikkeligt, hvis din erektion varer længere end to timer, navnlig hvis du har smerter. 

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Motiron. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Spørgsmål, som din læge vil stille, før du begynder at tage Motiron

Disse spørgsmål skal bruges til at afgøre, om Motiron er den rigtige medicin for dig. Lægen vil spørge om: 

 • eventuel anden medicin, som du tager
 • om der har været pludselige, uforklarlige dødsfald i familien
 • eventuelle andre medicinske problemer (f.eks. hjerteproblemer), som du selv eller din familie har
 • hvordan du har det, f.eks. om du er glad eller ked af det, har mærkelige tanker, eller om du har haft det sådan tidligere
 • om der er nogen i familien, der har ’tics’ (ufrivillige, gentagne krampetrækninger i dele af kroppen, eller ufrivillig gentagelse af lyde eller ord)
 • alle psykiske problemer eller adfærdsproblemer, som du eller nogen i din familie nogensinde har haft. Lægen vil tale med dig for at finde ud af, om der er risiko for, at du får humørsvingninger (fra at være manisk til at blive deprimeret - det kaldes ’bipolar sygdom’). Lægen vil undersøge, hvordan du har haft det psykisk indtil nu, og om der er nogen i familien, der har begået selvmord, eller som har bipolar sygdom eller en depression.

 

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger, som du kan. Det gør det lettere for lægen at afgøre, om Motiron er den rigtige medicin for dig. Lægen vil måske beslutte, at der er brug for andre medicinske undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin. 

Brug af anden medicin sammen med Motiron

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Tag ikke Motiron:

 • hvis du tager medicin af typen MAO-hæmmer, som bruges mod depression, eller har taget MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage. Hvis du tager MAO-hæmmere sammen med methylphenidat, kan det medføre en pludselig stigning i blodtrykket.

 

Hvis du tager andre former for medicin, kan Motiron have indflydelse på, hvor godt medicinen virker, eller det kan give bivirkninger. Hvis du tager nogen af følgende former for medicin, skal du tale med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Motiron: 

 • anden medicin mod depression
 • medicin mod alvorlige psykiske problemer
 • medicin mod epilepsi
 • medicin, mod lavt eller forhøjet blodtryk
 • nogle midler mod hoste og forkølelse, som indeholder stoffer, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt, at du forhører dig på apoteket, når du køber nogen af disse produkter
 • blodfortyndende medicin, som forhindrer blodpropper

Hvis du er det mindste i tvivl, om noget af den medicin, du tager, er med på listen ovenfor, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet, før du tager Motiron.  

Hvis du skal opereres

Fortæl det til lægen, hvis du skal opereres. Motiron bør ikke tages på operationsdagen, hvis der bruges en bestemt type bedøvelsesmidler. Det skyldes, at der er en risiko for, at blodtrykket og pulsen stiger pludseligt under operationen. 

Narkotikatest

Denne medicin kan give et positivt resultat ved test for brug af narkotika. Det gælder også de dopingtests, der bruges i forbindelse med sport. 

Brug af Motiron sammen med mad, drikke og alkohol

Hvis du tager Motiron sammen med mad, kan det være med til at forhindre mavesmerter, kvalme, eller at du kaster op. Du må ikke drikke alkohol, mens du tager denne medicin. Det kan gøre bivirkningerne værre. Husk, at nogle former for mad og medicin indeholder alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Hvis du er i den fødedygtige alder skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Motiron. Tal med lægen. 


Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Motiron efter aftale med lægen. 

 

De foreliggende data tyder ikke på, at der er større risiko for fødselsdefekter overordnet set, men det kan ikke udelukkes, at der er en lidt forhøjet risiko for misdannelser af hjertet, når produktet anvendes i graviditetens første tre måneder. Din læge vil kunne give dig flere oplysninger om denne risiko. Fortæl det til din læge eller på apoteket, før du bruger Motiron, hvis du eller din datter: 

 • er seksuelt aktiv. Lægen vil tale med dig eller din datter om prævention.
 • er gravid eller tror, du eller din datter er gravid. Din læge vil beslutte, om du eller din datter må tage Motiron.


Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Motiron efter aftale med lægen, da Motiron går over i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Motiron kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Du kan føle dig svimmel, have svært ved at fokusere eller se skarpt, når du tager Motiron. Hvis noget af dette sker, kan det være farligt at foretage sig visse ting som f.eks. at køre bil, betjene maskiner, køre på cykel, ride eller klatre i træer. 

3. Sådan skal du tage Motiron

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteketspersonalet. 

 • Din læge vil normalt starte behandlingen med en lav dosis og øge den gradvist efter behov.
 • Den maksimale daglige dosis er 60 mg.
 • Tag Motiron en eller to gange daglig (f.eks. til morgenmaden og/eller frokosten) for ADHD eller to til tre gange daglig for narkolepsi.
 • For at undgå problemer med at falde i søvn, skal du tage den sidste dosis senest 4 timer før sengetid.
 • Tabletterne skal tages sammen med vand.

Ting, som din læge vil gøre, når du er i behandling

Din læge vil foretage nogle undersøgelser: 

 • før du starter på behandling med Motiron - for at sikre sig, at Motiron er sikkert og vil hjælpe.
 • når du er startet på behandling med Motiron - undersøgelserne blive foretaget mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. De vil også blive foretaget, når dosis ændres.

 

Disse undersøgelser vil omfatte:  

 • spørgsmål om din appetit
 • måling af højde og vægt
 • måling af blodtryk og hjerterytme
 • spørgsmål om dit humør, din psykiske tilstand, eller andre usædvanlige følelser.
  Eller om disse har ændret sig, mens du har taget Motiron.

 

Hvis du ikke har fået det bedre efter 1 måneds behandling.  

Hvis du ikke får det bedre, skal du sige det til lægen. Lægen vil måske afgøre, at en anden form for behandling er nødvendig. 

 

Langtidsbehandling  

Det er ikke nødvendigt at tage Motiron altid. Hvis du tager Motiron i mere end et år, bør din læge stoppe behandlingen i et kort stykke tid mindst en gang om året. For børn kan det f.eks. ske i en skoleferie. Dette gøres for at kontrollere, om der stadig er brug for medicinen. 

Hvis Motiron ikke bruges korrekt

Hvis Motiron ikke bruges korrekt, kan det resultere i abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika. 

 

Denne medicin er kun til dig. Du må ikke give den til andre, selvom deres symptomer ligner dine. 

Hvis du har taget for meget Motiron

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Motiron end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med og fortæl, hvor meget der er taget. 


Symptomer på overdosering kan f.eks. være: opkastning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser bliver værre, muskeltrækninger, kramper (kan efterfølges af koma), en stærk følelse af lykke, forvirring, at se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), sveden, rødmen, hovedpine eller høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtig eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller og tørhed i næse og mund, muskelkramper, rød-/brunlig urin som kan være tegn på beskadigelse af musklerne (rhabdomyolyse). 

Hvis du har glemt at tage Motiron

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du vente til tidspunktet for den næste dosis. 

Hvis du holder op med at tage Motiron

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medicin, kan ADHD-symptomerne vende tilbage, eller bivirkninger som f.eks. depression kan opstå.
Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den daglige medicin, før du holder op med at tage Motiron. Tal med lægen, før du holder op med at tage Motiron. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Selvom nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at Motiron hjælper dem. Din læge vil tale med dig om disse bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor, skal du straks søge læge:

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • ujævn hjerterytme og hjertebanken

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • tanker om eller lyst til at begå selvmord
 • ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige, disse er tegn på psykose
 • ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syndrom)
 • tegn på allergi, som f.eks. udslæt, kløe eller nældefeber, hævelser i ansigtet, hævede læber, hævet tunge eller hævelser i andre kropsdele, stakåndethed, hvæsende åndedræt eller åndedrætsbesvær
 • humørforandringer, humørsvingninger eller personlighedsændringer

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og uden hæmninger (mani)
 • smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris)

 

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter 

 • hjerteanfald
 • anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epileptiske anfald)
 • afskalning af huden eller purpurrøde pletter
 • muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesystem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen
 • lammelse eller bevægelses- og synsproblemer, talebesvær (kan være tegn på problemer med blodkarrene i hjernen)
 • nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og blodplader), hvilket kan gøre dig mere modtagelig for infektioner og gøre, at du lettere bløder og får blå mærker
 • pludselig stigning af kropstemperaturen, meget højt blodtryk og alvorlige krampeanfald (”Malignt neuroleptikasyndrom”). Det er ikke sikkert, om denne bivirkning skyldes Motiron eller andre lægemidler, der tages i kombination med Motiron.
 • pludselig død
 • selvmordsforsøg

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • alvorlig hovedpine, sløret bevidsthed, bevidstløshed, følelsesløshed, kraftesløshed, lammelser og svækkelse af koordination, syn, tale, sprog eller hukommelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage
 • uforklarlig besvimelse, brystsmerter, kortåndethed (kan være tegn på hjerteproblemer)

 

Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført ovenfor, skal du straks søge læge.  

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de bliver alvorlige, skal du fortælle det til din læge eller på apoteket:

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede 

 • nedsat appetit
 • hovedpine
 • nervøsitet
 • søvnløshed
 • kvalme
 • mundtørhed
 • ondt i hals og næse (nasofaryngitis)

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

 • ledsmerter
 • høj temperatur (feber)
 • usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere
 • usædvanlig søvnig eller døsig
 • appetitløshed
 • kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt (nældefeber)
 • ekstrem svedtendens
 • hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg, stakåndethed
 • højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi), kolde hænder og fødder
 • rysten eller skælven, svimmelhed, bevægelser, du ikke kan kontrollere, usædvanlig aktiv
 • aggressivitet, uro, rastløshed, ængstelig, deprimeret, irritabel, unormal adfærd, søvnproblemer, træthed
 • kraftig tænderskæren (bruxismus)
 • mavesmerter, diarré, ubehag i maven og opkastninger. Disse bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen af behandlingen og kan mindskes ved at tage medicinen sammen med mad

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

 • sløvhed
 • forstoppelse
 • smerter i brystet
 • blæredannelse i huden
 • blod i urinen
 • dobbeltsyn eller sløret syn
 • muskelsmerter, muskeltrækninger
 • forhøjede levertal (ses i blodprøver)
 • vrede, lyst til at græde, overdreven bevidsthed om omgivelserne

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

 • ændringer i sexlyst
 • at føle sig desorienteret
 • udvidede pupiller, synsbesvær
 • forstørrede bryster hos mænd
 • rødme af huden, rødt, hævet hududslæt

 

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • små, røde pletter på huden
 • unormal leverfunktion - herunder leversvigt og koma
 • ændringer i prøveresultater - herunder lever- og blodprøver
 • unormale tanker, manglende følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om og om igen, være besat af én ting
 • fingre og tæer er følelsesløse, snurrer og skifter farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er koldt (’Raynauds syndrom’)
 • bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi)

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • migræne
 • meget høj feber
 • langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag
 • et større krampeanfald (‘grand mal-krampeanfald’)
 • at tro ting, der ikke er sande, forvirring
 • afhængighed
 • manglende evne til at styre din vandladning (inkontinens)
 • krampe i kæbemusklerne, der gør det vanskeligt at åbne munden (trismus)
 • impotens
 • brystgener
 • sygelig taletrang
 • vedvarende og til tider smertefulde erektioner, eller hyppigere erektioner
 • stammen

 

Virkninger på vækst  

Når methylphenidat tages i mere end et år, kan det medføre nedsat vækst hos nogle børn.  

Dette rammer færre end 1 ud af 10 børn. 

 • Der kan være manglende vægtøgning eller højdevækst.
 • Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde og vægt, og hvor godt du spiser.
 • Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen med methylphenidat blive stoppet i en kort periode.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Motiron 5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter indeholder

 • Aktivt stof: Methylphenidathydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose; majsstivelse; calciumhydrogenphosphatdihydrat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Motiron 5 mg er runde, hvide tabletter. Tabletterne er mærket "RU" og "5".
Motiron 10 mg er runde, hvide tabletter, med delekærv. Tabletterne er mærket "RU" og "10".
Motiron 20 mg er runde, hvide tabletter, med delekærv. Tabletterne er mærket "RU" og "20". 

 

Pakningsstørrelser  

Motiron 5 mg og 20 mg: Blisterpakninger med 30 stk. tabletter.
Motiron 10 mg: Blisterpakninger med 30 og 100 stk. tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, 90429 Nürnberg, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret Juni 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...