Doleron

filmovertrukne tabletter 150+500 mg

Karo Pharma AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Doleron 500 mg/150 mg filmovertrukne tabletter 

Paracetamol/Ibuprofen  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doleron
 3. Sådan skal du tage Doleron
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Doleron indeholder både paracetamol og ibuprofen. 

Ibuprofen tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes nonsteroide antiinflammatoriske midler (eller NSAID). Det lindrer smerte og nedsætter betændelse (hævelse, rødme eller ømhed) og nedsætter feber. Paracetamol er et smertestillende middel, der lindrer smerte og nedsætter feber. 

 

Doleron anvendes til midlertidig lindring af akut smerte såsom hovedpine (ikke migræne), rygsmerter, tandpine, muskelsmerter og ondt i halsen. Doleron anvendes også mod feber. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doleron

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Doleron:

 • hvis du er allergisk over for paracetamol og/eller ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Doleron (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller har haft blødning fra mave-tarmkanalen, som kan vise sig ved blødning fra endetarmen, sort, klistret afføring eller blodig diarré.
 • du har mavesår (dvs. sår i mavesækken eller i tolvfingertarmen), har haft det for nylig eller har haft mavesår før;
 • hvis du har haft astma, nældefeber eller reaktioner af allergitypen efter at have taget acetylsalicylsyre eller andre nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID).
 • hvis du regelmæssigt drikker store mængder alkohol;
 • hvis du har alvorlig nyre- eller leversvigt;
 • hvis du har alvorlig hjertesvigt;
 • hvis du har blødning i hjernen eller anden aktiv blødning;
 • hvis du har problemer med bloddannelsen og en øget tendens til at bløde;
 • i de sidste tre måneder af graviditeten

Advarsler og forsigtighedsregler

Antiinflammatorisk/smertestillende medicin, som ibuprofen, kan være forbundet med en lettere øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt ved brug af høje doser. Du må ikke overskride den anbefalede dosis eller varighed af behandlingen. 


Tal med lægen eller apotekspersonalet om behandlingen, før du tager Doleron: 

 • hvis du har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt, brystsmerter (angina), eller hvis du tidligere har haft et hjerteanfald, har fået en bypassoperation, har dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af smalle eller blokerede arterier (perifer arteriesygdom), eller på grund af alle typer slagtilfælde (herunder ’mini-slagtilfælde’ eller forbigående iskæmisk anfald (forbigående nedsat blodtilførsel til hjernen)
 • hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge eller højt kolesteroltal, der har været tilfælde af hjertesygdom eller slagtilfælde i familien eller hvis du ryger).

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Doleron 

 • hvis du har leversygdom eller nyresygdom eller er dehydreret;
 • hvis du tager anden smertestillende medicin, herunder paracetamol og nonsteroide antiinflammatoriske midler (NSAID) og acetylsalicylsyre, da det kan øge risikoen for alvorlige bivirkninger;
 • hvis du er ældre (over 65 år gammel), da der er en øget risiko for bivirkninger;
 • hvis du har skoldkopper;
 • hvis du har porfyri;
 • hvis du har en infektion (se afsnittet "Infektioner" nedenfor);
 • hvis du har eller har haft andre sygdomme, herunder
  • halsbrand, fordøjelsesbesvær, mavesår eller nogen andre maveproblemer;
  • alvorlige hudreaktioner såsom Stevens-Johnson syndrom (SJS) eller toksisk epidermal nekrose (TEN);
  • astma;
  • tendens til at bløde eller andre blodproblemer;
  • tarmproblemer såsom colitis ulcerosa eller Crohns sygdom;
  • hævelse af ankler eller fødder;
  • autoimmun sygdom såsom systemisk lupus erythematosus (SLE);

Hudreaktioner  

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner ved behandling med Doleron. Du bør stoppe med at tage Doleron og straks søge læge, hvis du får hududslæt, læsioner i slimhinderne, blærer eller andre tegn på allergi, da dette kan være de første tegn på en meget alvorlig hudreaktion. Se pkt. 4

 

Langvarig eller hyppig brug af smertestillende medicin kan give hovedpine, som ikke må behandles ved at forhøje dosis. Hvis det sker, skal du holde op med at tage medicinen og kontakte lægen. 

 

Tag aldrig mere Doleron end anbefalet. En højere dosis øger ikke den smertestillende virkning; den kan i stedet give alvorlig leverskade. Symptomerne på leverskade opstår først efter nogle dage. Derfor er det meget vigtigt, at du kontakter lægen så hurtigt som muligt, hvis du har taget mere Doleron end det, der anbefales i den indlægsseddel. 

 

Du må ikke bruge Doleron uden en recept fra lægen, hvis du har et alkoholproblem eller en leverskade, og du må ikke bruge Doleron sammen med alkohol. Alkohols berusende virkning øges ikke ved at tage Doleron. 

 

Fortæl lægen, at du tager Doleron, hvis lægen beder om en urinprøve, da dette lægemiddel kan give forkerte svar på visse test. 

 

Infektioner 

Doleron kan skjule tegn på infektioner, herunder feber og smerter. Det er derfor muligt, at Doleron kan forsinke relevant behandling af infektion, hvilket kan medføre en øget risiko for komplikationer. Dette er observeret ved bakteriel lungebetændelse og bakterielle hudinfektioner i forbindelse med skoldkopper. Hvis du tager dette lægemiddel, mens du har en infektion, og dine symptomer varer ved eller bliver værre, skal du kontakte en læge med det samme. 

Børn og unge

Doleron bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Doleron

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Doleron kan påvirke eller påvirkes af andre typer lægemidler, f.eks.: 

 • lægemidler af typen antikoagulantia (det vil sige at de fortynder blodet/forebygger blodpropper f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin)
 • lægemidler til behandling af epilepsi eller krampeanfald (f.eks. phenytoin, phenobarbital, carbamazepin)
 • chloramphenicol, et antibiotikum, der bruges til behandling af øre- og øjeninfektioner
 • probenecid, et lægemiddel til behandling af urinsyregigt
 • zidovudin, et lægemiddel til behandling af hiv (det virus, der giver aids)
 • lægemidler til behandling af tuberkulose såsom isoniazid og rifampicin
 • acetylsalicylsyre, salicylater eller andre NSAID-lægemidler
 • lægemidler der nedsætter for højt blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril, beta- blokkere som f.eks. medicin der indeholder atenolol, angiotensin II-receptoranatgonister som f.eks. losartan)
 • lægemidler til behandling af for højt blodtryk (f.eks. ACE-hæmmere eller angiotensinreceptorantagonister)
 • lægemidler til behandling af hjertelidelser (f.eks. digoxin eller betablokkere)
 • mifepriston, et lægemiddel, der anvendes til medicinsk abort
 • diuretika, også kaldet vanddrivende medicin
 • lægemidler til behandling af mani eller depression (f.eks. lithium eller SSRI)
 • methotrexat, et lægemiddel til behandling af leddegigt og visse typer kræft
 • kortikosteroider, såsom prednison, cortison
 • lægemidler mod kvalme (f.eks. metoclopramid og domperidon)
 • lægemidler mod for højt kolesterol (f.eks. colestyramin)
 • tacrolimus eller ciclosporin, immunosuppressive lægemidler, der anvendes efter organtransplantation
 • sulfonylurinstoffer: lægemidler til behandling af sukkersyge
 • en type antibiotika, der kaldes aminoglykosider
 • lægemidler mod svamp, såsom voriconazol eller fluconazol

 

Din læge og apotekspersonalet kan give dig flere oplysninger om disse lægemidler, og hvordan de virker. 


Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Doleron. Du bør derfor altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Doleron med andre lægemidler. 


Du må ikke bruge forskellige typer smertestillende medicin samtidig, medmindre lægen har sagt, at du skal (se også afsnittet “Advarsler og forsigtighedsregler”). 

Brug af alkohol sammen med Doleron

Du må ikke bruge Doleron uden en recept fra lægen, hvis du har et alkoholproblem eller en leverskade, og du må ikke bruge Doleron sammen med alkohol. Alkohols berusende virkning øges ikke ved at tage Doleron. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Gravide kvinder bør ikke bruge Doleron i de sidste tre måneder af graviditeten.
Brug af Doleron bør undgås af kvinder, der planlægger at blive gravide eller er gravide. Behandling på noget tidspunkt i graviditeten bør kun finde sted, hvis det er tvingende nødvendigt, og efter lægens anvisning. 


Doleron kan anvendes under amning, hvis behandlingen er kortvarig og med den anbefalede dosis. 


Doleron kan gøre det mere vanskeligt at blive gravid. Fortæl det til lægen, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du har problemer med at blive gravid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doleron kan forårsage svimmelhed, døsighed, træthed og synsforstyrrelser hos nogle mennesker. Det skal der tages højde for i situationer, der kræver stor opmærksomhed, f.eks. under bilkørsel. Pas på med at køre bil og betjene maskiner, indtil du ved, hvordan Doleron påvirker dig. 

Doleron indeholder laktose:

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage Doleron

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apotekspersonalet. 

 

Du bør anvende den laveste effektive dosis i den kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne. Hvis du har en infektion, skal du kontakte en læge med det samme, hvis symptomerne (f.eks. feber eller smerter) varer ved eller bliver værre (se pkt. 2). 

Højere doser end anbefalet kan medføre alvorlig risiko. 

 

Voksne: Den anbefalede dosis er 1 til 2 tabletter hver 6. time efter behov.  

 

Du må ikke tage mere end 8 tabletter i løbet af 24 timer.  

 

Tag Doleron-tabletterne med eller uden mad med et helt glas vand. 

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.  

Tabletten kan ikke deles i to lige store doser. 

 

Ældre: Der er ikke noget, der tyder på, at dosis skal nedsættes hos ældre mennesker, men hvis du er ældre, kan du være mere tilbøjelig til at få bivirkninger, særlig blødning og perforation af fordøjelseskanalen.  

 

Lever- eller nyreproblemer: Hvis du har lever- eller nyreproblemer, skal din dosis måske nedsættes eller tiden mellem doserne forøges, så spørg din læge til råds.  

Hvis du har taget for meget Doleron

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Doleron end du skulle, eller hvis et barn har indtaget Doleron. Så vil risikoen blive vurderet, og du får råd om de foranstaltninger, der skal træffes. 

Symptomerne kan inkludere kvalme, mavesmerter, opkastning (kan indeholde blod), hovedpine, øresusen, forvirring og ufrivillige øjenbevægelser. Ved høje doser er sløvhed, brystsmerter, hjertebanken, tab af bevidsthed, kramper (hovedsageligt hos børn), svaghed og svimmelhed, blod i urinen, en følelse af at være kold samt åndedrætsbesvær blevet rapporteret. 

 

Ring omgående til lægen eller tag på skadestuen på nærmeste hospital, hvis du tror, at du eller en anden kan have taget for meget Doleron. Det skal du gøre, selvom der ikke er tegn på ubehag eller forgiftning. 

 

Indtagelse af for mange Doleron-tabletter kan medføre forsinket alvorlig leverskade, som kan være dødelig. Akut lægebehandling kan være nødvendig. 

Hvis du har glemt at tage Doleron

Hvis det næsten er tid til at tage den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over og tage den næste dosis på det sædvanlig tidspunkt. Ellers kan du tage den, så snart du kommer i tanke om det, og derefter gå tilbage til at tage dine tabletter som normalt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du ikke er sikker på, om du skal springe en dosis over. Der skal altid gå mindst 6 timer mellem hver dosis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger. 

Hvis du får en eller flere af disse alvorlige bivirkninger, skal du holde op med at tage Doleron og straks fortælle det til lægen eller tage på skadestuen på nærmeste hospital:

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • opkastning af blod eller noget, der ligner kaffegrums. blødning fra endetarmen, sort, klistret afføring eller blodig diarré. Det kan alt sammen være tegn på blødning fra tarmen;
 • hævelse af ansigtet, læberne eller tungen, som kan give synke- eller vejrtrækningsbesvær. Pludselig og stærk kløe, udslæt (pruritus), nældefeber (urticaria). Det kan alt sammen være tegn på en allergisk reaktion;

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 af 10.000 personer):  

 • astma, hvæsende vejrtrækning, åndenød.

 

Der er indberettet meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner. 

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke vurderes ud fra de tilgængelige data):  

 • feber, almindelig utilpashed, kvalme, mavepine, hovedpine og stiv nakke. Det kan være tegn på betændelse i hjernehinden.
 • en alvorlig hudreaktion kendt som DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS kan være udslæt, feber, hævede lymfeknuder og stigning i antallet af eosinofile granulocytter (en type hvide blodlegemer).
 • Et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse, primært i hudfolder, på kroppen og på armene og ledsaget af feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Hold op med at bruge Doleron, hvis du udvikler disse symptomer, og søg læge med det samme. Se også pkt. 2.

Andre bivirkninger:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • ændringer i lever- eller nyrefunktion (påvist i blodprøver)
 • ringen for ørerne (tinnitus)
 • kvalme eller opkastning
 • halsbrand eller mavesmerter
 • mavekramper, oppustethed, luft i tarmene, ubehag i maven, forstoppelse eller diarré
 • udslæt, kløe, hævelse af læber, øjne, hænder eller fødder
 • svimmelhed
 • træthed, uro, irritabilitet, nervøsitet
 • hovedpine, svimmelhed
 • væskeophobning i kroppen og hævelse, der som regel går væk, når behandlingen afbrydes

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • mavesår, blødning fra mave-tarmkanalen, mavesmerter (gastritis)
 • betændelse i læber og mund (stomatitis)
 • forværring af eksisterende colitis ulcerosa eller Crohns sygdom
 • betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • vandladningsbesvær
 • ændringer i antallet af røde eller hvide blodlegemer eller andre ændringer i blodets sammensætning eller surhedsgrad (påvist i blodprøver)
 • forstørrede bryster (hos mænd)
 • unormalt lavt blodsukker (hypoglykæmi)
 • humørforandringer, for eksempel depression, forvirring, følelsesmæssig ustabilitet, søvnløshed, søvnighed
 • tegn på blodmangel, såsom træthed, hovedpine, kortåndethed og bleg hud
 • tegn på hyppige eller bekymrende infektioner, såsom feber, kraftige kulderystelser, ondt i halsen eller sår i munden
 • blødning eller blodudtrædninger lettere end normalt, rødlige eller lilla pletter under huden
 • allergiske reaktioner
 • øjenproblemer, såsom sløret syn, ændringer i farvesyn eller blinde pletter
 • hurtig eller langsom hjerterytme
 • hudreaktioner og lysfølsomhed
 • nyreproblemer, der giver forøget eller nedsat vandladning, hævelse af benene, blod i urinen eller smerte i siden af maven
 • hårtab.

 

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • prikken i hænder og fødder
 • unormale drømme, hallucinationer

 

Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 af 10.000 personer):  

 • bevægelsesproblemer, såsom manglende evne til at holde sig i ro eller manglende evne til at påbegynde og styre en bevægelse
 • angst og rastløshed
 • ukontrolleret rysten eller krampeanfald
 • tarmblokering
 • kødædende infektion, usædvanlig vægtstigning, hævelse af ankler eller ben
 • symptomer på solskoldning (såsom rødme, kløe, hævelse, vabledannelse), som kan opstå hurtigere end normalt.
 • kraftige svedeture
 • hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, også kaldet palpitationer
 • hjertesvigt, hjerteanfald, for højt blodtryk eller for lavt blodtryk
 • nyresvigt
 • leverproblemer og gulfarvning af huden og/eller øjnene, også kaldet gulsot

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn og unge.  

 

Opbevares ved temperaturer under 30°C. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter ‘EXP:’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doleron indeholder:

 • Aktive stoffer: paracetamol and ibuprofen. Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg paracetamol og 150 mg ibuprofen.
 • Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, prægelatiniseret majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, tværbunden natriumcarboxymethylcellulose, magnesiumstearat, talcum. Filmovertræk: HPMC 2910/Hydroxypropylmethylcellulose 15cP (E464), Lactosemonohydrat, Titandioxid (E171), Macrogol/PEG-4000, Natriumcitrat-dihydrat (E331)

Udseende og pakningsstørrelser

Doleron filmovertrukne tabletter er hvide, kapselformede, 19 mm lange filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og glat på den anden side. 

 

De fås i blisterpakninger med 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32, 50 eller 100 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Karo Pharma AB  

Box 16184  

103 24 Stockholm  

Sverige  

medinfo@karopharma.com 

Fremstiller:

Alterno AD d.o.o., PE 

Brnčičeva ulica 29 

Ljubljana-Črnuče, 1231 

Slovenien 

 

Aziende Chimiche Riunite 

Angelini Francesco ACRAF SPA 

Via Vecchia del Pinocchio 22 

60131 Ancona 

Italien 

 

Repræsentant i Danmark: 

Karo Pharma AB  

Box 16184 103 24 Stockholm  

Sverige  

medinfo@karopharma.com 

 

Tel: +46 10 33 02 310 

E-mail: medinfo@karopharma.se 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret: 12Jan2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...