hårde kapsler 25 mg, 56 stk. (blister)
hårde kapsler 25 mg, 98 stk. (blister)
hårde kapsler 75 mg, 14 stk. (blister)
hårde kapsler 75 mg, 56 stk. (blister)
hårde kapsler 75 mg, 100 stk.
hårde kapsler 150 mg, 56 stk. (blister)
hårde kapsler 150 mg, 100 stk.
hårde kapsler 225 mg, 56 stk. (blister)
hårde kapsler 300 mg, 56 stk. (blister)

Pregabalin "Krka"

hårde kapsler 25 mg, 75 mg, 150 mg, 225 mg og 300 mg

KRKA

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pregabalin Krka 25 mg hårde kapsler  

Pregabalin Krka 50 mg hårde kapsler  

Pregabalin Krka 75 mg hårde kapsler  

Pregabalin Krka 100 mg hårde kapsler  

Pregabalin Krka 150 mg hårde kapsler  

Pregabalin Krka 200 mg hårde kapsler  

Pregabalin Krka 225 mg hårde kapsler  

Pregabalin Krka 300 mg hårde kapsler  

pregabalin 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Krka
 3. Sådan skal du tage Pregabalin Krka
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pregabalin Krka tilhører den gruppe medicin, der anvendes til behandling af epilepsi, neuropatiske smerter og generaliseret angst (GAD) hos voksne. 

 

Perifere og centrale neuropatiske smerter: Pregabalin Krka anvendes til behandling af langvarige smerter, som skyldes beskadigede nervebaner. Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere neuropatiske smerter, f.eks. diabetes eller helvedesild. Smertefornemmelsen kan beskrives som varm, brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs, prikkende og stikkende. Perifere og centrale neuropatiske smerter kan også være forbundet med humørsvingninger, søvnforstyrrelser, træthed (udmattelse) og kan have indflydelse på det fysiske og sociale velvære, og den samlede livskvalitet. 

 

Epilepsi: Pregabalin Krka anvendes til behandling af visse former for epilepsi (partielle anfald med eller uden sekundær generalisering) hos voksne. Din læge vil udskrive Pregabalin Krka til behandling af din epilepsi, hvis din nuværende behandling ikke kan kontrollere din tilstand. Du skal tage Pregabalin Krka sammen med din nuværende behandling. Pregabalin Krka er ikke beregnet til at blive brugt alene, men skal altid anvendes i kombination med anden behandling mod epilepsi. 

 

Generaliseret angst: Pregabalin Krka anvendes til behandling af generaliseret angst. Symptomer på generaliseret angst er vedvarende og udtalt angst og bekymring, som er svær at kontrollere. Generaliseret angst kan også medføre rastløshed, anspændthed, pirrelighed, øget træthed, koncentrationsbesvær, en følelse af at være ”tom i hovedet”, irritabilitet, muskelspændinger eller søvnforstyrrelser. Symptomerne er anderledes end stress og anstrengelser, der kan opleves i forbindelse med almindelig dagligdag. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pregabalin Krka

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Pregabalin Krka

 • Hvis du er allergisk overfor pregabalin, eller et at de øvrige indholdsstoffer i Pregabalin Krka (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Pregabalin Krka. 

 • Hos nogen patienter, der tager pregabalin, er der rapporteret symptomer, der tyder på en allergisk reaktion. Disse symptomer omfatter hævelse af ansigt, læber, tunge og hals samt hududslæt. Kontakt straks lægen hvis du oplever nogen af disse reaktioner.
 • Pregabalin er forbundet med svimmelhed og søvnighed, som kan øge risikoen for faldulykker hos ældre patienter. Du bør derfor være forsigtig, indtil du ved, hvordan medicinen virker på dig.
 • Pregabalin Krka kan forårsage sløret syn, synstab eller andre synsændringer, hvoraf de fleste er forbigående. Kontakt straks lægen hvis du får synsforandringer.
 • Nogle diabetespatienter kan få vægtøgning, når de tager Pregabalin Krka, og kan derfor have behov for at ændre deres diabetes medicin.
 • Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater, til for eksempel behandling af smerter eller spasticitet, som har lignende bivirkninger som Pregabalin Krka. Sværhedsgraden af disse bivirkninger kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig.
 • Der er set hjertesvigt hos nogle patienter, der tager pregabalin. Disse patienter var overvejende ældre patienter med hjerte-karsygdom. Fortæl det altid til lægen, før du starter behandlingen med medicinen, hvis du tidligere har haft en hjertelidelse.
 • Der er set nyresvigt hos nogle patienter, der tager pregabalin. Hvis du får nedsat urinmængde, mens du tager Pregabalin Krka, skal du fortælle det til lægen, da det kan forbedre tilstanden at stoppe med medicinen.
 • En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som for eksempel pregabalin, har haft tanker om at gøre skade på sig selv eller selvmordstanker. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.
 • Når Pregabalin Krka tages med andre lægemidler, som er kendt for at kunne give forstoppelse (som for eksempel visse typer smertestillende medicin), kan de give maveproblemer (for eksempel forstoppelse, blokeret eller paralyseret tarm). Fortæl lægen, hvis du får forstoppelse, især hvis du er tilbøjelig til at få forstoppelse.
 • Inden du tager denne medicin, skal du fortælle lægen hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, medicin eller stoffer. Du må ikke tage mere medicin end foreskrevet.
 • Der er set kramper i forbindelse med behandling med pregabalin og kort tid efter ophør af behandling med pregabalin. Hvis du får kramper, skal du straks kontakte lægen.
 • Der er set nedsat hjernefunktion (encefalopati) hos nogle patienter i pregabalinbehandling, når de har andre sygdomme. Fortæl lægen, hvis du har eller tidligere har haft en alvorlig sygdom, herunder lever- eller nyresygdom.
 • Der er set vejrtrækningsbesvær. Hvis du har lidelser i nervesystemet, en luftvejslidelse, nedsat nyrefunktion, eller hvis du er ældre end 65 år, kan lægen ordinere en anden dosis. Kontakt lægen, hvis du får vejtrækningsbesvær eller stakåndethed.

Børn og unge

Sikkerheden og virkningen hos børn og unge (under 18 år) er ikke undersøgt, og derfor bør Pregabalin Krka ikke anvendes til denne aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Pregabalin Krka

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Pregabalin Krka og visse andre lægemidler kan påvirke hinanden (interaktion). Når det tages sammen med visse typer medicin som har beroligende virkninger (herunder opioider), kan Pregabalin Krka forstærke disse virkninger og kan føre til åndedrætssvigt, dyb bevidstløshed og død. Graden af svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne kan øges, hvis Pregabalin Krka tages sammen med medicin, der indeholder: 

 • Oxycodon (er et smertestillende middel)
 • Lorazepam (anvendes til behandling af angst)
 • Alkohol

 

Pregabalin Krka kan tages sammen med svangerskabsforebyggende medicin. 

Brug af Pregabalin Krka sammen med mad, drikke og alkohol:

Pregabalin Krka kapsler kan både tages sammen med eller uden mad. Det tilrådes ikke at drikke alkohol, når du tager Pregabalin Krka.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Du må ikke tage Pregabalin Krka, hvis du er gravid, eller hvis du ammer, medmindre din læge har givet dig en anden besked. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention. 

Bilkørsel og betjening af maskiner

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pregabalin Krka kan give bivirkninger (såsom svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne) som kan påvirke
arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør ikke køre bil, betjene indviklede maskiner eller foretage andre aktiviteter, der kan være farlige, før du ved, hvordan denne medicin påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter. 

3. Sådan skal du tage Pregabalin Krka

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Din læge vil fastsætte hvilken dosis, der passer til dig.  

Pregabalin Krka er kun til oral anvendelse. 

Perifere og centrale neuropatiske smerter, epilepsi eller generaliseret angst

 • Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret.
 • Den dosis, som er blevet tilpasset til dig og din tilstand, vil generelt være mellem 150-600 mg dagligt.
 • Din læge vil fortælle, at du enten skal tage Pregabalin Krka 2 gange eller 3 gange dagligt. For 2 gange dagligt skal Pregabalin Krka tages én gang om morgenen og én gang om aftenen, og omtrent samme tid hver dag. For 3 gange dagligt skal Pregabalin Krka tages én gang om morgenen, én gang om eftermiddagen og én gang om aftenen, og omtrent samme tid hver dag.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Pregabalin Krka er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. 


Hvis du er en ældre patient (over 65 år), skal du tage Pregabalin Krka som normalt, medmindre du har nyreproblemer. Din læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer. 


Kapslerne skal sluges hele og indtages med vand. 


Fortsæt med at tage Pregabalin Krka, indtil din læge beder dig om at stoppe. 

Hvis du har taget for meget Pregabalin Krka

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Pregabalin Krka, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Medbring pakningen med Pregabalin Krka kapsler. Du kan føle dig søvnig, forvirret, oprevet eller rastløs, hvis du har taget for mange Pregabalin Krka kapsler. Der er også rapporteret krampeanfald. 

Hvis du har glemt at tage Pregabalin Krka

Det er vigtigt, at du tager dine Pregabalin Krka kapsler regelmæssigt og på samme tid hver dag. Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den straks du kommer i tanke herom, medmindre det er ved at være tid for din næste dosis. I så fald skal du fortsætte med at tage din næste dosis som normalt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Pregabalin Krka

Du må ikke stoppe med at tage Pregabalin Krka, medmindre din læge har bedt dig om det. Ophør af behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge. 


Når du stopper med at tage Pregabalin Krka efter langtidsbehandling eller korttidsbehandling, skal du vide, at du måske får visse bivirkninger. Disse bivirkninger omfatter søvnforstyrrelser, hovedpine, kvalme, følelse af angst, diarré, influenzalignende symptomer, kramper, nervøsitet, depression, smerter, svedtendens og svimmelhed. Disse symptomer kan forekomme oftere eller i en alvorligere grad, hvis du har taget Pregabalin Krka i længere tid. 


Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får hævet ansigt eller tunge eller hvis din hud bliver rød og får blærer eller skalle af, skal du straks kontakte lægen eller skadestue.  

 

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer:  

 • Svimmelhed, træthed, hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:  

 • Øget appetit
 • Følelse af opstemthed, forvirring, desorientering, nedsat seksuel interesse, irritabilitet
 • Opmærksomhedsforstyrrelser, klodsethed, nedsat hukommelse, hukommelsestab, rysten, talevanskeligheder, snurrende fornemmelse, følelsesløshed, sløvhed, søvnlignende sløvhedstilstand, søvnforstyrrelser, træthed, følelse af at være unormal
 • Sløret syn, dobbeltsyn
 • Svimmelhed, balanceproblemer, faldtendens
 • Mundtørhed, forstoppelse, opkastning, luft i tarmen, diarré, kvalme, oppustethed
 • Problemer med at opnå rejsning af penis
 • Hævelseri kroppen, herunder arme og ben
 • Følelse af at være beruset, unormal gangart
 • Vægtøgning
 • Muskelkramper, ledsmerter, rygsmerter, smerter i arme og ben
 • Ondt i halsen

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:  

 • Manglende appetit, vægttab, lavt blodsukker, højt blodsukker
 • Ændret selvopfattelse, rastløshed, depression, uro, humørsvingninger, taleproblemer, hallucinationer, drømmeforstyrrelser, panikanfald, sløvhed, aggressivitet, hævet stemningsleje, mental svækkelse, vanskelighed ved at tænke, øget seksuel interesse, seksuelle problemer herunder problemer med at få orgasme, forsinket udløsning
 • Synsforstyrrelser, usædvanlige øjenbevægelser, ændringer i synet herunder tunnelsyn, lysglimt, urolige bevægelser, nedsatte reflekser, øget aktivitet, svimmelhed i stående stilling, følsom hud, manglende smagsevne, brændende fornemmelse, rysten ved bevægelse, nedsat bevidsthed, bevidsthedstab, besvimelse, øget følsomhed over for støj, utilpashed
 • Tørre øjne, hævede øjne, øjensmerter, trætte øjne, øjne der løber i vand, øjenirritation
 • Hjerterytmeforstyrrelser, hurtigere hjerterytme, (puls), lavt blodtryk, højt blodtryk, ændringer i hjerteslag, hjertesvigt
 • Rødmen, hedeture
 • Vejrtrækningsproblemer, tør næse, tilstoppet næse
 • Øget spytproduktion, halsbrand, følelsesløshed omkring munden
 • Svedtendens, udslæt, kulderystelser, feber
 • Muskeltrækninger, hævelse af led, muskelstivhed, smerter herunder muskelsmerter, smerter i nakken
 • Brystsmerter
 • Vanskelighed ved eller smertefuld vandladning, inkontinens
 • Svaghed, tørst, trykken for brystet
 • Ændringer i levertal og blodprøveresultater (forhøjet kreatininfosfokinase i blodet, forhøjet alanin- aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase, nedsat trombocyttal, for få hvide blodlegemer (neutropeni), forhøjet kreatinin i blodet, nedsat kalium i blodet)
 • Overfølsomhed, hævelse af ansigt, kløe, nældefeber, løbende næse, næseblod, hoste, snorken
 • Smertefuld menstruation
 • Kolde hænder og fødder

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 personer:  

 • Unormal lugtesans, synsforstyrrelser, ændret synsopfattelse af dybde, øget lysfølsomhed, synstab
 • Udvidede pupiller, skeløjethed
 • Koldsved, halssammensnøring, opsvulmet tunge
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Problemer med at synke
 • Langsom eller nedsat kropsbevægelse
 • Problemer med at skrive korrekt
 • Væskeophobning i maven
 • Væske i lungerne
 • Kramper
 • Forandringer i elektrokardiogrammet (EKG, optagelse af hjertets elektriske aktivitet), der svarer til hjerterytmeforstyrrelser
 • Muskelsvækkelse
 • Flåd fra brystvorter, unormal vækst af bryster, vækst af bryster hos mænd
 • Menstruationsforstyrrelser
 • Nyresvigt, nedsat urinmængde, besvær med at lade vandet
 • Nedsat antal hvide blodlegemer
 • Upassende opførsel
 • Allergiske reaktioner (der kan omfatte åndedrætsbesvær, betændelse i øjet (keratitis) og en alvorlig hudreaktion karakteriseret ved udslæt, blæredannelse og afskalning af hud samt smerte)
 • Gulsot (gulfarvning af hud og øjne).

 

Meget sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 000 personer: 

 • Leversvigt
 • Leverbetændelse (hepatitis).

 

Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, for eksempel til behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig. 

 

Følgende bivirkninger er rapporteret efter markedsføring: Vejrtrækningsbesvær, stakåndethed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. 

 

For kapsler i plastbeholder: efter åbning af plastbeholderen skal medicinen anvendes inden for 4 måneder. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 • Aktiv stof: Pregabalin. Hver hård kapsel indeholder 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.
 • Øvrige hjælpestoffer:
  Pregelatineret stivelse, talkum (E553b) i kapselindhold
  I 25 mg hårde kapsler: Titaniumdioxid (E171), gelatine, sort trykkeblæk (shellak (E904), sort jernoxid (E172), propylenglykol (E1520)) i kapselskal.
  I 50 mg og 75 mg hårde kapsler: Titaniumdioxid (E171), gelatine, gul jernoxid (E172), sort trykkeblæk (shellak (E904), sort jernoxid (E172), propylenglykol (E1520)) i kapselskal.
  I 100 mg hårde kapsler: Titanium dioxid (E171), gelatine, rød jernoxid (E172), hvid trykkeblæk (shellak (E904), propylenglykol (E1520), kaliumhydroxid (E525), titaniumdioxid (E171)) i kapselskal.
  I 150 mg hårde kapsler: Titaniumdioxid (E171), gelatine , rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), sort trykkeblæk (shellak (E904), sort jernoxid (E172), propylenglykol (E1520)) i kapselskal.
  I 200 mg og 225 mg hårde kapsler: Titaniumdioxid (E171), gelatine, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), sort jernoxid (E172), sort trykkeblæk (shellak (E904), sort jernoxid (E172), propylenglykol (E1520)) i kapselskal.
  I 300 mg hårde kapsler: Titaniumdioxid (E171), gelatine, rød jernoxid (E172), gul jernoxid (E172), sort jernoxid (E172), hvid trykkeblæk (shellak (E904), propylenglykol (E1520), kaliumhydroxid (E525), titaniumdioxid (E171)) i kapselskal.

Udseende og pakningsstørrelser

Kapsler, hårde (kapsler). 

 

25 mg hårde kapsler: Kapslens underdel er hvid farve og kapslens overdel er hvid farve. Kapslens overdel er mærket med sort blæk P25. Indholdet af kapslen er hvidt til næsten-hvidt pulver. Kapslens længde: 13,8 - 14,8 mm.
50 mg hårde kapsler: Kapslens underdel er hvid farve og kapslens overdel er klar gul farve. Kapslens overdel er mærket med sort blæk P50. Indholdet af kapslen er hvidt til næsten-hvidt pulver. Kapslens længde: 15,3 - 16,2 mm.
75 mg hårde kapsler: Kapslens underdel er brunlig gul farve og kapslens overdel er brunlig gul farve. Kapslens overdel er mærket med sort blæk P75. Indholdet af kapslen er hvidt til næsten-hvidt pulver. Kapslens længde: 13,8 - 14,8 mm.
100 mg hårde kapsler: Kapslens underdel er rødlig brun farve og kapslens overdel er rødlig brun farve. Kapslens overdel er mærket med hvidt blæk P100. Indholdet af kapslen er hvidt til næsten-hvidt pulver. Kapslens længde: 15,3 - 16,2 mm.
150 mg hårde kapsler: Kapslens underdel er hvid farve og kapslens overdel er gullig brun farve. Kapslens overdel er mærket med sort blæk P150. Indholdet af kapslen er hvidt til næsten-hvidt pulver. Kapslens længde: 17,2 - 18,3 mm.
200 mg hårde kapsler: Kapslens underdel er brun farve og kapslens overdel er brun farve. Kapslens overdel er mærket med sort blæk P200. Indholdet af kapslen er hvidt til næsten-hvidt pulver. Kapslens længde: 18,7 - 19,8 mm.
225 mg hårde kapsler: Kapslens underdel er hvid farve og kapslens overdel er brun farve. Kapslens overdel er mærket med sort blæk P225. Indholdet af kapslen er hvidt til næsten-hvidt pulver. Kapslens længde: 18,7 - 19,8 mm.
300 mg hårde kapsler: Kapslens underdel er hvid farve og kapslens overdel er mørkebrun farve. Kapslens overdel er mærket med hvidt blæk P300. Indholdet af kapslen er hvidt til næsten-hvidt pulver. Kapslens længde: 20,0 - 22,1 mm. 

 

Pregabalin Krka i alle styrker fås i æsker med 14, 20, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 hårde kapsler i blisterkort.
Pregabalin Krka i styrkerne 75 mg og 150 mg fås i en æske med 100 kapsler i en HDPE plastbeholder.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

Repræsentant

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige 

Fremstiller

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien 

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret: 01/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...