Treo®

brusetabletter 500+50 mg

Viatris ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Treo® Citrus 500 mg/50 mg brusetabletter
acetylsalicylsyre/caffein 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Treo Citrus
 3. Sådan skal du tage Treo Citrus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Treo Citrus er et middel mod smerter. 

Du kan tage Treo Citrus mod svage smerter f.eks. hovedpine, muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter og tandpine. Du kan også tage Treo Citrus mod migræne. 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Treo Citrus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Treo Citrus, hvis du:

 • er allergisk over for acetylsalicylsyre, caffein eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • tidligere har fået allergiske symptomer eller astma ved brug af smertestillende medicin mod f.eks. hovedpine og gigtsmerter
 • har mavesår, som kan give blodige opkastninger og/eller sort afføring
 • har tendens til blødning, f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader
 • har svært nedsat leverfunktion
 • har svært nedsat nyrefunktion
 • har dårligt hjerte (hjertesvigt)
 • er gravid i 7. - 9. måned
 • er under 15 år og har feber.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Treo Citrus, hvis du: 

 • har astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim eller allergiske lidelser
 • har tendens til smerter og ubehag fra maven eller tarmen, f.eks. mavesår
 • har nedsat lever- eller nyrefunktion
 • har en stofskiftesygdom (glucose-6-phosphatdehydrogenase (G6PD)-mangel), da høje doser Treo Citrus kan medføre alvorlig blodmangel med gulsot
 • tager anden medicin mod smerter (f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac) pga. øget risiko for bivirkninger
 • tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel, dipyridamol) pga. øget risiko for blødning
 • skal vaccineres mod skoldkopper.


Vær opmærksom på følgende: 

Treo Citrus Viatris ApS brusetabletter 500+50 mg
Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Hvis du er over 65 år, skal du undgå langvarig brug af Treo Citrus, på grund af risiko for blødning i mave-tarmkanalen. Tal med lægen.

Børn, der behandles med Treo Citrus, risikerer at udvikle Reyes syndrom (feber, opkastning, bevidstløshed, evt. koma). Kontakt straks lægen. Ring evt. 112.

Hvis du tager Treo Citrus mod hovedpine/migræne i længere tid (mere end 10 dage om måneden i mere end 3 måneder), kan din hovedpine/migræne blive værre og hyppigere. Treo Citrus indeholder caffein, som kan øge risikoen for, at hovedpine/migræne forværres. I nogle tilfælde kan caffein udløse migræneanfald og omvendt kan pludselig afbrydelse af behandling med caffein medføre abstinenshovedpine. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen.

Du må ikke tage Treo Citrus i dagene før en operation. Tal med lægen.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Treo Citrus. Det kan have betydning for resultaterne. 

Brug af andre lægemidler sammen med Treo Citrus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.
Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • for meget mavesyre (aluminiumaminoacetat, calciumcarbonat, magnesiumoxid)
 • sukkersyge (f.eks. metformin, sitagliptin, alogliptin, gliclazid, empagliflozin, liraglutid, pioglitazon)
 • for højt blodtryk (felodipin, lacidipin, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, trandolapril)
 • dårligt hjerte, hjerterytmeforstyrrelser (adenosin, quinidin, spironolacton)
 • depression (citalopram, escitalopram, fluvoxamin, sertralin)
 • psykiske sygdomme, som f.eks. psykoser (clozapin)
 • manio-depressiv sindslidelse (lithium)
 • smerter (acetylsalicylsyre, ibuprofen, diclofenac)
 • urinsyregigt (probenecid)
 • visse former for gigt og kræft (methotrexat)
 • grøn stær (acetazolamid)
 • epilepsi (valproat, acetazolamid)
 • gigt og bindevævssygdomme (prednisolon, methylprednisolon)


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon, abciximab, tirofiban, eptifibatid, clopidogrel, heparin)
 • vanddrivende medicin (furosemid)
 • naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder Ginkgo Biloba
 • hvis du skal vaccineres mod skoldkopper.

Metamizol (et smertestillende og febernedsættende stof) kan mindske acetylsalicylsyres evne til at forhindre aggregation af blodplader (dvs. at blodcellerne klæber sammen og danner en blodprop), når det tages samtidigt. Derfor bør denne kombination anvendes med forsigtighed hos patienter, der tager en lav dosis acetylsalicylsyre for at beskytte hjertet. 

Brug af Treo Citrus sammen med mad og drikke

Du kan tage Treo Citrus i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Du må ikke tage Treo Citrus i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade barnet under graviditeten og i den første tid efter fødslen. Tal med lægen.

Amning
Treo Citrus passerer over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Frugtbarhed
Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Treo Citrus eller kun tage Treo Citrus i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Treo Citrus kan gøre det sværere at blive gravid. Spørg lægen om der er en anden behandling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Treo Citrus påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Treo Citrus indeholder natrium, maltodextrin, saccharose og sojalecithin

Dette lægemiddel indeholder 276 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til 14 % af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium for en voksen. Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage 2 eller flere brusetabletter i mere end 2 dage om ugen i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lav salt (natrium) indhold.

Dette lægemiddel indeholder maltodextrin og saccharose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder sojalecithin. Du må ikke tage Treo Citrus, hvis du er overfølsom over for jordnødder eller soja. 

3. Sådan skal du tage Treo Citrus

Tag altid Treo Citrus nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Treo Citrus bør højst anvendes i 10 dage per måned.

Du skal opløse brusetabletten i ½ glas vand. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne 

Svage smerter: 1-2 tabletter 1-4 gange daglig.
Migræne: 2 tabletter 1-4 gange daglig. 


Brug til børn

Du må kun bruge Treo Citrus til børn under 15 år efter lægens anvisning. Brug aldrig Treo Citrus til børn under 15 år, hvis de har feber. 


Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen. Ved alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion må Treo Citrus ikke anvendes. 

Hvis du har taget for mange Treo Citrus

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere tabletter, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er svimmelhed, øresusen, døvhed, øget svedtendens, kvalme, opkastning, hovedpine, forvirring, hurtig eller uregelmæssig vejrtrækning, rastløshed, feber, lugt af acetone ud af munden. I alvorlige tilfælde hjertesvigt, akut nyresvigt (kramper, hævelse i ansigtet, kløe, blåfarvning af huden, udslæt). Derudover bevidstløshed, vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, muskelinfiltrationer, døsighed. Hos børn ses sløvhed, vejrtrækningsbesvær og alvorligt nedsat blodsukker. 

Hvis du har glemt at tage Treo Citrus

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som alle andre lægemidler, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue
 • rysten
 • kvalme, diarré, opkastning, sure opstød, halsbrand
 • søvnløshed, uro
 • blødning i mave-tarmkanalen
 • øget tendens til blødning.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • stærke smerter i øverste del af maven på grund af sår eller hul på mavesæk eller tolvfingertarm. Kontakt straks læge eller skadestue
 • svimmelhed, susen for ørerne (tinnitus)
 • allergiske reaktioner som nældefeber og snue
 • svedtendens.


Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge
 • vejrtrækningsbesvær og astmalignende anfald (kan forekomme oftere hos astmatikere). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • blodigt opkast og/eller sort afføring pga. blødning i mave eller tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • forstyrrelser i nyrefunktionen. Kan blive alvorligt. Tal med lægen
 • blodmangel med træthed og gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer, ved medfødt G6PD-mangel. Kan være alvorligt. Tal med lægen.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue
 • kraftig afskalning og afstødning af huden. Kontakt straks læge eller skadestue
 • nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigtet, læber og tunge; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112
 • mindre blødning i hud og slimhinder
 • feber, udslæt i ansigtet og på arme og ben.


Hyppigheden ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data) 

 • feber, opkastninger, sløret bevidsthed hos børn (Reyes syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller kan blive alvorligt. Tal med lægen
 • hovedpine, træthed
 • dosisafhængigt tab af hørelse, som vender tilbage igen, når behandling med Treo Citrus stoppes.

Treo Citrus kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. påvirkning af leveren, nyrerne og forandringer i blodet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Treo Citrus utilgængeligt for børn. 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 


Brug ikke Treo Citrus efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Brug ikke Treo Citrus, hvis beholderen lugter af eddike. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Treo Citrus indeholder:

 • Aktive stoffer: 1 brusetablet indeholder acetylsalicylsyre 500 mg, caffein 50 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, natriumhydrogencarbonat, natriumcarbonat, natriumdihydrogencitrat, natriumcitrat, mannitol (E421), docusatnatrium, povidon, simeticon, citronaroma (indeholder saccharose, maltodextrin og sojalecithin (E322)).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Treo Citrus er hvide, runde og plane brusetabletter. 


Pakningsstørrelser

Treo Citrus findes i pakningsstørrelser med 10, 20 og 60 (3x20) brusetabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris ApS
Borupvang 1 

2750 Ballerup 

Fremstiller

HERMES PHARMA GmbH 

Hans-Urmiller-Ring 52 

82515 Wolfratshausen,
Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...