Losartan "Jubilant"

filmovertrukne tabletter 50 mg

Jubilant

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Losartan Jubilant 25 mg, filmovertrukne tabletter

Losartankalium 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Bemærk, at styrken afspejler indholdet af losartankalium 

 • Gemdenne information, De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvomde har de samme symptomer som De har.
 • Tal mede lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller vis De får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse  

2. Før De bruger Losartan Jubilant  

3. Sådan skal De tage Losartan Jubilant  

4. Bivirkninger  

5. Opbevaring  

6. Yderligare oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Losartan Jubilant tilhører en gruppe af lægemidler kendt som angiotensin II receptor antagonister. Angiotensin II er et stof, der produceres af kroppen, som binder sig til receptorer i blodårerne og gør at de trækker sig sammen. Dette resulterer i en stigning i blodtrykket. Losartan forebygger bindingen af angiotensin II til disse receptorer, hvilket får blodkarrene til at udvide sig, hvilket igen fører til nedsat blodtryk.  

 

Losartan Jubilant bruges til:  

 • behandling af patienter med for højt blodtryk hos voksne, børn og unge alder 6-18 år.

Losartankalium kan også være godkendt til brug i behandling af andre symptomer som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Spørg din læge eller apotek, hvis De har yderligere spørgsmål. 

2. Før De bruger Losartan Jubilant

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Brug ikke Losartan Jubilant:

 • Hvis De er overfølsom (allergisk) over for losartankalium eller et af de øvrige indholdsstoffer. 
 • Hvis De er mere end tre måneder gravid. Det er også bedre at undgå losartan Jubilant i begyndelsen af graviditeten (se afsnittet "Graviditet og amning")
 • Hvis De har svært nedsat leverfunktion

Vær særlig forsigtig med Losartan Jubilant

De skal fortælle lægen, hvis De tror, De er (eller planlægger at blive) gravid. Losartan Jubilant frarådes i den tidlige graviditet, og bør ikke tages hvis De er mere end tre måneder gravid, då det kan forårsage alvorlige skader på dit barn i denne periode. (Se afsnittet "Graviditet og amning") 

  

Det er vigtigt at fortælle Deres læge, før De bruger Losartan Jubilant

 • Hvis De lider af (se afsnittet "Tag ikke Losartan Jubilant " og afsnit 3 "" Dosering Særlige patientgrupper ") 
 • Hvis De har haft angioødem (allergisk reaktion med hævelse af ansigt, læber, svælg og / eller tunge) (se også afsnittet "Bivirkninger") 
 • Hvis De for nylig har haft kraftige opkastninger og / eller diarré), der fører til ekstremt væske- og salttab fra kroppen
 •  Hvis De tager diuretika (vanddrivende medicin, der øger mængden af væske, De udskiller gennem nyrerne ) eller hvis De spiser en saltfattig kost, der fører til ekstremt væske- og salttab fra kroppen. (Se afsnit tre "Dosering af særlige befolkningsgrupper") 
 • Hvis De har forsnævrede eller blokerede blodkar til nyrerne, eller hvis De har fået en nyretransplantation for nylig. 
 • Hvis De lider af hjertesvigt, med eller uden nyreinsufficiens, eller samtidig alvorlig livstruende hjerterytme. Særlig forsigtighed er påkrævet, hvis De i øjeblikket tager en betablokker. 
 • Hvis De har problemer med Deres hjerteklapper eller hjertemusklen.
 •  Hvis De lider af hjerte-kar-sygdom (forårsaget af nedsat blodgennemstrømning i kranspulsårerne), eller fra cerebrovaskulær sygdom (forårsaget af nedsat blodcirkulation i hjernen) - Hvis De lider af primær hyperaldosteronisme (et syndrom der er forbundet med øget udskillelse af hormonet aldosteron i binyrerne, som skyldes en abnormitet i kirtlen).

Brug af anden medicin

Fortæl din læge eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer, og mineraler samt kosttilskud.  

  

Det er især vigtigt at fortælle lægen, hvis De tager nogle af følgende lægemidler :  

 • Kaliumtillskud, kaliumbesparende lægemidler (f.eks. amilorid, triamteren, spironolacton eller heparin) eller salterstatninger der indeholder kalium. 
 • Ikke-steroide anti-inflammatoriske stoffer som indometacin, inklusive cox-2-blokkere (lægemidler, der reducerer betændelse, og kan bruges som smertestillende), fordi de kan reducere den blodtrykssænkende effekt af losartankalium tabletter. 
 • Andre blodtrykssænkende lægemidler, fordi de yderligere kan sænke dit blodtryk. Blodtrykket kan også sænkes med en af følgende lægemidler / grupper af narkotika: tricykliske antidepressiva, antipsykotika, baclofen, amifostin. 

Hvis De har nedsat nyrefunktion, kan samtidig brug af disse stoffer lede til en forværring af nyrefunktionen.  

  

Lithium indeholdende lægemidler bør ikke tages sammen med losartan Jubilant tabletter uden nøje kontrol fra din læge. Særlige forholdsregler (f.eks. blodprøver) kan være relevant. 

  

Brug af Losartan Jubilant med mad og drikke

Losartan Jubilant kan tages med eller uden mad. 

  

Graviditet og amning

De skal fortælle det til din læge, hvis De tror, De er (eller måske blive) gravid. Deres læge vil normalt råde Dem til at stoppe med at tage Losartan Jubilant før graviditeten eller så snart De ved, De er gravid og råde Dem til at tage et andet lægemiddel. Losartan Jubilant frarådes tidligt i graviditeten, og bør ikke tages hvis De er mere end tre måneder gravid, da det kan forårsage alvorlig skade på Deres baby, hvis det bruges efter tredje måned af graviditeten.  

  

Fortæl Deres læge, hvis De ammer eller planlægger at amme. Losartan Jubilant anbefales ikke til ammende mødre.Lægen kan vælge en anden behandling til Dem, hvis De vælger at amme, især hvis Deres barn er nyfødt eller født for tidligt.  

  

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager medicin. 

  

Børn og unge under 18 år

Der har været undersøgelser om Losartan Jubilant hos børn. For mere information tal med din læge. 

  

Bilkørsel og betjening af maskiner

Der er ikke lavet undersøgelser af virkningen på evnen til at køre og betjene maskiner. Losartan Jubilant bør ikke påvirke Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner. Men som med mange andre lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk kan Losartan Jubilant forårsage svimmelhed og døsighed hos nogle mennesker. Hvis De oplever svimmelhed eller døsighed, bør De konsultere Deres læge, før De udfører sådanne aktiviteter. 

  

Vigtige oplysningeromindholdsstofferne i Losartan Jubilant

Dette lægemiddel indeholder laktose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal De tage Losartan Jubilant

Tag altid Losartan Jubilant nøjagtig efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Din læge vil fastsætte en passende dosis afhængig af Deres tilstand, og hvis De tager anden medicin. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Losartan Jubilant, så længe lægen anbefaler det, for at opretholde en jævn kontrol af Deres blodtryk. 

 

Voksne patienter med forhøjet blodtryk 

Behandlingen starter normalt med 50 mg losartankalium (en tablet Losartan Jubilant 50 mg) én gang dagligt. Den maksimale blodtrykssænkende virkning opnås 3-6 uger efter behandlingens start. Dosis kan hos nogle patienter øges til 100 mg losartankalium (to tabletter Losartan Jubilant 50 mg) én gang dagligt. 

 

Hvis De oplever effekten af Losartan Jubilant som for stærk eller for svag, så tal med Deres læge eller apotek. 

 

Børn og unge (6-18 år) 

Den anbefalede startdosis til patienter mellem 20 og 50 kg, 0,7 mg losartankalium / kg kropsvægt én gang dagligt (op til 25 mg losartan). Lægen kan øge dosis, ud fra virkningen på blodtryk. 

  

Dosering i særlige populationer 

Lægen kan ordinere en lavere dosis, specielt ved opstart af behandling til patienter som er behandlet med vanddrivende lægemidler i store doser, hos patienter med nedsat leverfunktion eller til patienter ældre end 75 år. 

Brugen af losartan Jubilant anbefales ikke til patienter med svær leverinsufficiens (se afsnittet "Tag ikke losartan Jubilant "). 

 

Sådan tages Losartan Jubilant

Tabletten skal synkes med en tilstrækkelig mængde væske (f.eks. et glas vand). Tabletterne skal tages med morgenmad. De bør forsøge at tage Deres daglige dosis på cirka samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at De fortsætter med at tage Losartan Jubilant, indtil lægen siger noget andet. 

 

Hvis De har taget formange Losartan Jubilant

Hvis De kommer til at tage for mange tabletter, eller et barn sluger nogle tabletter, skal De strakskontakte lægen. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Losartan Jubilant, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, øget hjerterytme og muligvis nedsat hjerterytme. 

 

Hvis De glemmerat bruge Losartan Jubilant

Hvis De har glemt en dosis, skal De blot tage den næste dosis som sædvanligt. De må ikke tage en dobbelt dosis for at indhente glemte tabletter. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Losartan Jubilant kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Hvis De bemærker disse symptomer, skal De stoppe med Losartan Jubilant og kontakte lægen eller skadestue på det nærmeste hospital.  

 

Alvorlig allergisk reaktion (udslæt, kløe, hævelser i ansigtet, læber, mund eller hals, som kan forårsage synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær)  

Dette er en alvorlig men sjælden bivirkning, som mere end én af 10 000 brugere og mindre end 1 ud af 1.000 mennesker kan have. De kan få brug av akut medicin eller hospitalsindlæggelse. 

 

Meget almindelig: forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter 

Almindelig: forekommer hos 1 til 10 ud af 100 patienter 

Usædvanlige: forekommer hos 1 til 10 ud af 1000 patienter  

Mindre almindelige: påvirker 1 til 10 brugere i 1000 patienter  

Sjælden: forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 patienter  

Meget sjælden: mindre end 1 ud af 10.000 patienter  

Ukendt: Hyppigheden kan ikke estimeres fra tilgængelige data 

 

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret:

 

Almindelig (forekommer hos færre end 1 ud af 10 men flere end 1 ud af 100)  

 • svimmelhed
 • lavt blodtryk
 • Svaghed træthed
 • for lidt sukker i blodet (hypoglykæmi)
 • for meget kalium i blodet (hyperkaliæmi)

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 100 men flere end 1 ud af 1000)  

 • Søvnighed
 • hovedpine
 • Søvnforstyrrelser
 • Hjertebanken
 • Svære brystsmerter (angina pectoris)
 • Lavt blodtryk (især efter overdreven væsketab fra kroppen inden for blodkarrene, som hos patienter med svær hjerteinsufficiens eller patienter i behandling med højdosis diuretika (vanddrivende lægemidler))
 • Dosis-relaterede ortostatiske effekter (fald i blodtrykket, ved ændring fra liggende eller siddende til stående stilling)
 • Åndenød (dyspnø)
 • Mavesmerter
 • Forstoppelse
 • Diarré
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Nældefeber (urticaria)
 • Kløe (pruritus)
 • Udslæt
 • Lokale hævelse (ødem)

Sjælden (forekommer hos flere end 1 ud af 10.000, men færre end 1 ud af 1000)  

 • Betændelse i blodkar (vasculitis, herunder Henoch-Schonlein purpura)
 • Følelsesløshed eller prikken (paræstesi)
 • Besvimelse (synkope)
 • Meget hurtig og uregelmæssig hjerterytme (atrieflimren) slagtilfælde
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • Forhøjede alanin-aminotransferase (ALAT)-niveauer, der almindeligvis normaliseres ved behandlingsophør

Ukendt: Hyppigheden kan ikke estimeres fra tilgængelige data  

 • Reduceret antal røde blodlegemer (anæmi)
 • Nedsat antal trombocytter
 • Migræne
 • Hoste
 • Unormal leverfunktion
 • Muskel-og ledsmerter
 • Ændringer i nyrefunktionen (kan være reversible efter behandlingsophør), herunder nyresvigt
 • Influenza-lignende symptomer
 • Stigning af carbamid, serum kreatinin og serum-kalium i blodet hos patienter med hjertesvigt
 • Ryg smerte og urinvejsinfektion
 • Øget følsomhed for sollys (fotosensibilitet)
 • Uforklarlig muskelsmerter med mørk (te-farvet) urin (rhabdomyolyse) Impotens
 • Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)
 • Lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi)
 • Depression
 • Utilpashed
 • Ringetone, summende, brølende eller klikkende lyd i ørerne (tinnitus)

Bivirkninger hos børn svarer til dem hos voksne.  

 

Hvis en bivirkning, eller hvis De bemærker nogen form for bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal De kontakte din læge eller apotek. Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.  

 

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.  

 

De finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke Losartan Jubilant efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.  

 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.  

 

Undlad at åbne blister, indtil De er klar til at tage medicinen.  

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Losartan Jubilant indeholder:

Det aktive stof er losartankalium 

Hver tablet Losartan Jubilant indeholder 25 mg losartankalium. 

 

De øvrige indholdsstoffer er: 

Tabletkernen: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose (E460), prægelatineret stivelse og magnesiumstearat (E572). 

Filmovertræk: (E464), hypromellose, titandioxid (E171) og hydroxypropylcellulose (E463). 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Tablet udseende: 

Losartan Jubilant tabletter er hvide til råhvide, ovalformede, filmovertrukne tablet, præget med "J" på den ene side og "25" på den anden side. 

  

Pakningsstørrelser:10, 28, 30, 50, 56, 90, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter i Al / PVC / PE / PVDC blister i en karton.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Jubilant Pharmaceuticals nv 

Axxes Business Park 

Guldensporenpark 22 - blok C 

9820 Merelbeke 

Belgien 

  

Fremstiller

PSI supply nv Axxes 

Business Park 

Guldensporenpark 22 - blok C 

9820 Merelbeke 

Belgien 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Nederlandene: Losartan kalium Jubilant 25 mg, filmomhulde tabletten  

Sverige: Losartan Jubilant 25 mg, filmdragerad tablett  

Danmark: Losartan Jubilant tablet  

Tyskland: Losartan-Kalium Jubilant Pharmaceuticals 25 mg Filmtabletten  

Polen: Losartan kalium Jubilant 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 05/2012 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...