Lanthanum "Mylan"

tyggetabletter 500 mg, 750 mg og 1000 mg

Mylan AB

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Lanthanum Mylan 500 mg tyggetabletter  

Lanthanum Mylan 750 mg tyggetabletter  

Lanthanum Mylan 1000 mg tyggetabletter 

lanthanum 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lanthanum Mylan
 3. Sådan skal du tage Lanthanum Mylan
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lanthanum Mylan bruges til at reducere fosfatkoncentrationen i blodet hos voksne patienter med kronisk nyresygdom. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion er ikke i stand til at regulere fosfatkoncentrationen i blodet. Mængden af fosfat i blodet stiger som følge heraf (din læge vil muligvis kalde dette for hyperfosfatæmi). 

 

Lanthanum Mylan er et lægemiddel, der reducerer kroppens optagelse of fosfat fra maden ved at binde det i fordøjelseskanalen. Fosfat der bindes til lanthanumcarbonat, kan ikke optages gennem tarmvæggen. 

2. Det skal De vide, før du begynder at tage Lanthanum Mylan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Lanthanum Mylan

 • hvis du er allergisk over for lanthanumcarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lanthanum Mylan (angivet i punkt 6).
 • hvis du har for lidt fosfat i blodet (hypofosfatæmi).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lanthanum Mylan, hvis du ved, at du har eller har haft en eller flere af følgende tilstande: 

 • mave- eller tarmkræft
 • betændelse i tarmen, herunder blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller Crohns sygdom
 • operation i bughulen eller infektion eller betændelse i bughule eller tarm (peritonitis)
 • sår i mave eller tarm
 • blokeringer i tarmene eller nedsat motilitet (bevægelse) i tarmen (f.eks. forstoppelse og maveproblemer som følge af diabetes)
 • nedsat lever- eller nyrefunktion.

 

Nedsat nyrefunktion
Hvis du lider af nedsat nyrefunktion, kan din læge beslutte at kontrollere koncentrationen af kalk i dit blod fra tid til anden. Hvis der er for lidt kalk i blodet, kan du blive ordineret kalktilskud. 


Nedsat leverfunktion
Hvis du har nedsat leverfunktion, skal din læge overvåge dine leverfunktionsprøver omhyggeligt. 


Hvid du skal have foretaget en røntgenundersøgelse, skal du fortælle din læge, at du tager Lanthanum Mylan, da dette kan påvirke resultaterne. 


Det er meget vigtigt at tygge Lanthanum Mylan-tabletterne fuldstændigt og ikke sluge dem hele, eller hvis de ikke er helt tygget. Dette vil nedsætte risikoen for komplikationer i mave-tarm-kanalen, som bristning i tarmvæggen, blokering i tarmen, forstoppelse (se punkt 4). 

Brug af anden medicin sammen med Lanthanum Mylan

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 


Dette lægemiddel kan påvirke optagelsen af visse lægemidler fra tarmkanalen. Hvis du tager klorokin (mod reumatisme og malaria), ketoconazol (mod svampeinfektioner), tetracyclin- eller doxycyclin-antibiotika, skal du tage disse lægemidler mindst 2 timer før eller efter indtagelelsen af Lanthanum Mylan. 


Det anbefales, at du ikke tager oral floxacin-antibiotika (herunder ciprofloxacin) inden for 2 timer før eller 4 timer efter indtagelsen af Lanthanum Mylan. 


Hvis du tager levothyroxin (pga. en underaktiv skjoldbruskkirtel), bør du ikke tage det i perioden fra 2 timer før til 2 timer efter at have indtaget Lanthanum Mylan. Det kan være, at din læge ønsker at følge niveauet af thyroideastimulerende hormon (TSH) i blodet tæt. 

Brug af Lanthanum Mylan sammen med mad og drikke

Dette lægemiddel skal tages sammen med eller straks efter indtagelse af mad. Se punkt 3 for vejledning i, hvordan de skal tage Lanthanum Mylan. 

Graviditet og amning‌

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet 

Du må ikke tage Lanthanum Mylan under graviditet. 


Amning 

Da det ikke vides, om lægemidlet kan overføres til et barn via modermælken bør du ikke amme, mens du tager Lanthanum Mylan. Hvis du ammer, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed og vertigo (en følelse af svimmelhed eller "snurren") er ikke almindelige bivirkninger som patienter, der tager lanthanumcarbonat har meldt tilbage om. Hvis du oplever disse bivirkninger, kan det påvirke din evne til at køre eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lanthanum Mylan

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du bør tage Lanthanum Mylan med mad eller straks efter indtagelse af mad. 

Bivirkninger som kvalme og opkastning er mere sandsynlige, hvis du tager lægemidlet inden et måltid. 

 

Tabletterne skal tygges fuldstændigt og må ikke sluges hele. Tabletterne må gerne knuses så de er nemmere at tygge. Yderligere væske er ikke nødvendig. Hvis du synes, at det er svært at tygge tabletterne, skal du tale med din læge, da der findes andre doseringsformer på markedet. 

 

Din læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage ved hvert enkelt måltid (din daglige dosis vil blive fordelt over måltiderne). Antallet af tabletter, du skal tage, afhænger af: 

 • din kost (fosfatmængden i den mad du spiser)
 • fosfatkoncentrationen i dit blod.

 

Du skal tage lægemidlet straks efter maden. 


Hver anden til tredje uge vil din læge kontrollere fosfatkoncentrationen i dit blod og evt. øge dosis, indtil fosfatkoncentrationen i blodet er acceptabel. 


Lanthanum Mylan fungerer ved at binde fosfat fra maden i din tarm. Det er meget vigtigt at indtage Lanthanum Mylan sammen med hvert eneste måltid. Kontakt lægen, hvis du ændrer din diæt, da det kan være nødvendigt, at tage ekstra Lanthanum Mylan. Deres læge vil fortælle dig, hvad du skal gøre, hvis dette er tilfældet. 

Hvis du har taget for meget Lanthanum Mylan

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket for at vurdere risikoen og modtage råd, hvis du har taget for mange tabletter. Symptomer på overdosering kan være kvalme og hovedpine. 

Hvis du har glemt at tage Lanthanum Mylan

Det er vigtigt at tage dette lægemiddel ved alle måltider.
Hvis du glemmer at tage dine Lanthanum Mylan-tabletter, skal du tage den næste dosis med dit næste måltid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger, skal du straks søge lægehjælp:

 • Bristning af tarmvæggen.
  Tegnene er blandt andet stærke mavesmerter, kulderystelser, feber, kvalme, opkastning eller ømhed i maveregionen (sjælden bivirkning - kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter).
 • Blokering i tarmen.
  Tegnene er blandt andet oppustethed i svær grad, smerter i maveregionen, hævelser eller kramper, forstoppelse i svær grad (ikke almindelig bivirkning - kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).
 • Kontakt lægen, hvis du får ny eller svær forstoppelse, det kan være et tidligt tegn på en blokering af din tarm. Forstoppelse er en almindelig bivirkning (kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter).

Øvrige bivirkninger omfatter:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • kvalme
 • opkastning
 • diarré
 • mavesmerter
 • hovedpine
 • kløe
 • nældefeber (urticaria)
 • udslæt (en synlig ændring i hudens struktur eller farve).

 

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • halsbrand
 • luftafgang fra tarmen (flatulens)
 • hypokalcæmi (for lidt kalcium i blodet). Symptomerne på dette kan omfatte en prikkende fornemmelse i hænder og fødder, muskel- og mavekramper eller spasmer i ansigts- og fodmusklerne.

 

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • træthed
 • utilpashed
 • brystsmerter
 • afkræftelse
 • hævede hænder og fødder
 • smerter i kroppen
 • svimmelhed
 • vertigo (fornemmelsen af, at du eller dine omgivelser bevæger sig eller snurrer rundt)
 • ræben (udslip af luft fra maven gennem munden)
 • mave-tarm-katar (betændelse i maven og tarmene (gastroenteritis))
 • fordøjelsesbesvær
 • irritabel tyktarm (almindelig, længerevarende lidelse i fordøjelsessystemet. Det kan forårsage anfald af mavekramper, oppustethed, diarré og/eller forstoppelse)
 • mundtørhed
 • tandsygdom
 • betændelse i spiserøret eller munden
 • løs afføring
 • forhøjet indhold af visse leverenzymer, parathyroideahormon
 • aluminium, kalcium og glukose i blodet
 • forhøjet eller nedsat indhold af fosfat i blodet
 • tørst
 • vægttab
 • ledsmerter
 • muskelsmerter
 • knogleskørhed (svækkelse og udtynding af knoglerne (osteoporose)
 • manglende og øget appetit
 • betændelse i strubehovedet
 • hårtab
 • øget svedtendens
 • smagsforstyrrelser
 • forhøjet antal hvide blodlegemer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen, blisteren og beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lanthanum Mylan indeholder:

 • Aktivt stof: lanthanum (som lanthanumcarbonathydrat). En tyggetablet indeholder 500 mg, 750 mg eller 1000 mg lanthanumcarbonat (som lanthanumcarbonathydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: hypromellose, mikrokrystallinsk cellulose og guargummi, mikrokrystallisk cellulose, hydroxypropylcellulose, kolloid vandfri silica, guargummi, acesulfamkalium og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

500 mg tyggetabletter 

Lanthanum Mylan 500 mg tyggetabletter er hvide til råhvide, runde, flade tabletter med skrå kant, der er præget med 'M' på den ene side af tabletten og 'LC'over '500' på den anden side. 

Pakningsstørrelser: Dette lægemiddel fås i tabletbeholderpakninger der indeholder 1 beholder a 45 tabletter eller 2 beholdere a 45 tabletter hver (90 tabletter). 

 

750 mg tyggetabletter 

Lanthanum Mylan 750 mg tyggetabletter er hvide til råhvide, runde, flade tabletter med skrå kant, der er præget med 'M' på den ene side af tabletten og 'LC'over '750' på den anden side. 

Pakningsstørrelser: Dette lægemiddel fås i tabletbeholderpakninger der indeholder 1 beholder a 15 tabletter eller 6 beholdere a 15 tabletter hver (90 tabletter). 

 

1000 mg tyggetabletter 

Lanthanum Mylan 1000 mg tyggetabletter er hvide til råhvide, runde, flade tabletter med skrå kant, der er præget med 'M' på den ene side af tabletten og 'LC'over '1000' på den anden side. 

Pakningsstørrelser: Dette lægemiddel fås i tabletbeholderpakninger, der indeholder 1 beholder a 15 tabletter eller 6 beholdere a 15 tabletter hver (90 tabletter). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan AB  

Box 23033 

104 35 Stockholm  

Sverige 

Repræsentant

Viatris ApS  

Borupvang 1  

2750 Ballerup 

Fremstillere

McDermott Laboratories Ltd under forretningsnavnet Gerard Laboratories  

35/36 Baldoyle Industrial Estate 

Grange Road,  

Dublin 13 

Irland 

 

Mylan Hungary Kft, 

H-2900 Komárom,  

Mylan utca 1,  

Ungarn 

 

Mylan Germany GmbH  

Zweigniederlassung Bad  

Homburg Benzstrasse 1,  

Bad Homburg v. d. Höhe,  

61352, Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Danmark  

Lanthanum Mylan 

Estland  

Lanthanum Mylan 

Frankrig  

Lanthane Mylan 500 mg, comprimé à croquer 

Lanthane Mylan 750 mg, comprimé à croquer 

Lanthane Mylan 1000 mg, comprimé à croquer 

Grækenland  

Lanthanum/Mylan 

Holland  

Lanthaan Mylan 500 mg, kauwtabletten  

Lanthaan Mylan 750 mg, kauwtabletten  

Lanthaan Mylan 1000 mg, kauwtabletten 

Kroatien  

Lantan Mylan 500 mg tablete za žvakanje 

Lantan Mylan 750 mg tablete za žvakanje 

Lantan Mylan 1000 mg tablete za žvakanje 

Letland  

Lanthanum Mylan 750 mg košļājamās tabletes 

Litauen  

Lanthanum Mylan 750 mg kramtomosios tabletės 

Malta  

Lanthanum carbonate 500 mg, 750 mg, 1000 mg Chewable Tablets 

Storbritannien  

Lanthanum carbonate 500 mg, 750 mg, 1000 mg Chewable Tablets 

Sverige  

Lanthanum Mylan 

Tyskland  

Lanthan Mylan 500 mg Kautabletten  

Lanthan Mylan 750 mg Kautabletten  

Lanthan Mylan 1000 mg Kautabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2021.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...