Trimbow

inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram

Chiesi

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trimbow 88 mikrogram/5 mikrogram/9 mikrogram inhalationspulver
beclometasondipropionat/formoterolfumaratdihydrat/glycopyrronium (beclometasoni dipropionas/formoteroli fumaras dihydricus/glycopyrronium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trimbow
 3. Sådan skal du bruge Trimbow
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trimbow er et lægemiddel, der hjælper dig med at trække vejret, og indeholder de tre aktive stoffer:  

 • beclometasondipropionat
 • formoterolfumaratdihydrat og
 • glycopyrronium.

Beclometasondipropionat tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes kortikosteroider, som virker ved at reducere hævelse og irritation i lungerne.

Formoterol og glycopyrronium er lægemidler, der kaldes langtidsvirkende bronkodilatatorer. De virker på forskellige måder for at afslappe musklerne i luftvejene, hvorved luftvejene får hjælp til at åbne mere, og gøre det muligt for dig nemmere at trække vejret.

Regelmæssig behandling med disse tre aktive stoffer hjælper med at lindre og forhindre symptomer såsom stakåndethed, hvæsende vejrtrækning og hoste hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Trimbow kan nedsætte eksacerbationer (pludselige forværringer) af KOL-symptomer. KOL er en alvorlig langvarig sygdom, hvor luftvejene blokeres, og luftsækkene i lungerne beskadiges, hvilket fører til vejrtrækningsbesvær. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Trimbow

Brug ikke Trimbow

Hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat formoterolfumaratdihydrat og/eller glycopyrronium eller et af de øvrige indholdsstoffer i Trimbow (angivet i punkt 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Trimbow anvendes som vedligeholdelsesbehandling af din obstruktive lungesygdom. Du må ikke bruge dette lægemiddel til at behandle pludselige anfald af åndenød eller en hvæsende vejrtrækning. 


Hvis din vejrtrækning bliver værre

Hvis du udvikler en forværring af din stakåndethed eller hvæsende vejrtrækning (vejrtrækningen har en pibende lyd) umiddelbart efter du indånder dit lægemiddel, skal du holde op med at bruge Trimbow-inhalatoren, og du skal øjeblikkeligt bruge din hurtigtvirkende ”lindrende” inhalator. Du bør straks kontakte lægen. Lægen vil vurdere dine symptomer, og kan starte dig på en anden behandling, hvis det er nødvendigt. 

Se også punkt 4, ”Bivirkninger”


Hvis din lungesygdom bliver værre

Hvis dine symptomer bliver værre, eller de er svære at kontrollere (f.eks. hvis du hyppigere bruger en separat ”lindrende” inhalator), eller hvis din ”lindrende” inhalator ikke forbedrer dine symptomer, skal du straks gå til lægen. Din lungesygdom kan være blevet værre, og det kan være nødvendigt, at lægen ordinerer en anden behandling. 


Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Trimbow:  

 • hvis du har hjerteproblemer, såsom angina (hjertesmerter, smerter i brystet), har haft et hjerteanfald for nylig (myokardieinfarkt), hjertesvigt, forsnævring af arterierne rundt om hjertet (koronar hjertesygdom), sygdom i hjerteklapperne eller andre anomalier af hjertet, eller hvis du har en sygdom, der kaldes hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati (også kaldet HOCM, en sygdom, hvor hjertemuskulaturen er unormal).
 • hvis du har hjerterytmeforstyrrelser, såsom en øget eller uregelmæssig hjertefrekvens, en hurtig puls eller hjertebanken, eller hvis du har fået at vide, at dit hjertediagram (EKG) er unormalt.
 • hvis du har en forsnævring af arterierne (også kaldet arteriosklerose), hvis du har højt blodtryk eller hvis du ved, at du har et aneurisme (en unormal udposning af væggen på et blodkar).
 • hvis du har en overaktiv skjoldbruskkirtel.
 • hvis du har lave niveauer af kalium i blodet (hypokaliæmi). Kombinationen af Trimbow med nogle andre lægemidler mod lungesygdom, eller lægemidler som f.eks. diuretika (lægemidler, der får kroppen til at udskille vand, til at behandle hjertesygdom eller højt blodtryk), kan forårsage et brat fald i niveauet i kalium i blodet. Derfor kan det være, at lægen gerne vil måle kaliumniveauet i blodet fra tid til anden.
 • hvis du har lever- eller nyresygdomme.
 • hvis du har sukkersyge. Store doser formoterol kan øge dit sukkerindhold i blodet, og derfor kan det være nødvendigt at tage nogle ekstra blodprøver for at kontrollere dit blodsukker, når du begynder at bruge dette lægemiddel, og fra tid til anden i løbet af behandlingen.
 • hvis du har en svulst i binyrerne (som kaldes et fæokromocytom).
 • hvis du skal bedøves. Afhængigt af typen af bedøvelse kan det være nødvendigt at stoppe med at bruge Trimbow i mindst 12 timer før bedøvelsen.
 • hvis du bliver, eller nogensinde er blevet, behandlet for tuberkulose (TB), eller hvis du har en infektion i brystet.
 • hvis du har et øjenproblem, der kaldes snævervinklet grøn stær.
 • hvis du har svært ved at lade vandet.
 • hvis du har en infektion i munden eller halsen.


Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, skal du fortælle det til lægen, før du bruger Trimbow. Hvis du har eller har haft nogle medicinske problemer eller allergier, eller hvis du er i tvivl om du kan bruge Trimbow, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet, før du bruger inhalatoren.

Hvis du allerede bruger Trimbow
Hvis du bruger Trimbow eller højere doser af andre inhalerede kortikosteroider i lange perioder, og du kommer i en situation med stress (f.eks. hvis du bringes på hospitalet efter et uheld, hvis du har en alvorlig skade eller før en operation), kan du have behov for mere af dette lægemiddel. I sådanne tilfælde kan lægen øge din dosis kortikosteroider, så du kan klare den stressede situation, og lægen kan ordinere dem som tabletter eller injektioner.
Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke gives til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Trimbow

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Dette gælder også for lægemidler, der ligner Trimbow og bruges til din lungesygdom.

Nogle lægemidler kan øge virkningen af Trimbow, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for hiv-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 


Du må ikke bruge dette lægemiddel sammen med beta-blokkere (anvendes til at behandle visse hjerteproblemer, såsom angina eller til at sænke blodtrykket), medmindre lægen har valgt en betablokker, der ikke påvirker din vejrtrækning. Beta-blokkere (herunder øjendråber med beta- blokkere) kan reducere virkningen af formoterol, eller få det til slet ikke at virke. På den anden side kan det øge virkningen af formoterol, hvis der bruges andre beta2-agonist lægemidler (der virker på samme måde som formoterol).

Brug af Trimbow sammen med:  

 • lægemidler til behandling af
  • unormale hjerterytmer (quinidin, disopyramid, procainamid),
  • allergiske reaktioner (antihistaminer),
  • symptomer på depression eller psykiske sygdomme, såsom monoaminoxidase-hæmmere (for eksempel phenelzin og isocarboxazid), tricykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin og imipramin), phenothiaziner kan forårsage nogle ændringer i elektrokardiogrammet (EKG, hjertediagrammet). Det kan også øge risikoen for forstyrrelser af hjerterytmen (ventrikulære arytmier).
 • lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom (levodopa), til behandling af en underaktiv skjoldbruskkirtel (levothyroxin), lægemidler, der indeholder oxytocin (som forårsager livmodersammentrækninger) og alkohol øge risikoen for bivirkninger fra formoterol på hjertet.
 • monoaminoxidase-hæmmere (MAOI'er), herunder lægemidler med tilsvarende egenskaber, såsom furazolidon og procarbazin, bruges til at behandle psykiske sygdomme, kan forårsage en forhøjelse af blodtrykket.
 • lægemidler til at behandle hjertesygdomme (digoxin) kan forårsage en reduktion af dit kaliumniveau i blodet. Dette kan øge sandsynligheden for unormale hjerterytmer.
 • andre lægemidler, der bruges til at behandle obstruktiv lungesygdom (theophyllin, aminophyllin eller kortikosteroider) og diuretika kan også forårsage en reduktion af dit kaliumniveau.
 • nogle bedøvelser kan øge risikoen for unormale hjerterytmer.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må kun anvende Trimbow under graviditet, hvis lægen har rådet dig til det. Det er bedst ikke at anvende Trimbow under fødslen, på grund af den hæmmende virkning af formoterol på livmoderkontraktioner.
Du må ikke anvende Trimbow under amning. Du skal sammen med lægen beslutte, om amning skal ophøre eller behandling med Trimbow stoppes, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for dig. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at Trimbow vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Trimbow indeholder lactose

Lactose indeholder små mængder mælkeprotein, som kan forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Trimbow

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Den anbefalede dosis er to inhalationer om morgenen og to inhalationer om aftenen. 


Hvis du mener, at lægemidlet ikke virker ret godt, skal du kontakte lægen. 

Hvis du tidligere har brugt en anden inhalator, der indeholdt beclometasondipropionat, skal du spørge lægen til råds, da den effektive dosis af beclometasondipropionat i Trimbow til behandling af din obstruktive lungesygdom kan være lavere end dosis for andre inhalatorer. 


Administrationsvej

Trimbow er til inhalation. 

Du skal inhalere lægemidlet gennem munden, og dette bringer lægemidlet direkte ned i lungerne. 


Brugsanvisning 

For information om pakningens indhold, se punkt 6.

Hvis pakningens indhold ikke stemmer overens med det beskrevne indhold i punkt 6, skal du give inhalatoren tilbage til den person, som gav dig den, og få en ny.  

 • Du må ikke tage inhalatoren ud af posen, hvis det ikke er din hensigt straks at bruge den.
 • Brug kun din inhalator som beskrevet nedenfor.
 • Hold dækslet lukket, indtil du skal tage en dosis fra din inhalator.
 • Når du ikke bruger din inhalator, skal du opbevare den på et rent og tørt sted.
 • Du må ikke af nogen årsag forsøge at skille din inhalator ad.


A. Vigtigste funktioner ved din inhalator

Trimbow Chiesi Farmaceutici S.p.a. inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram
Når du skal tage en dosis fra din inhalator, skal du gøre tre ting: Åbne, inhalere, lukke. 


B. Før du bruger en ny inhalator  

1. Åbn posen og tag din inhalator ud.  

 • Brug ikke din inhalator, hvis posen ikke er forseglet, eller hvis den er beskadiget - giv den tilbage til den person, der gav den til dig, og få en ny.
 • Skriv datoen, hvor du åbner posen, på etiketten på æsken.

2. Inspicer din inhalator.  

 • Hvis din inhalator ser ud til at være i stykker, skal du give den tilbage til den person, der gav den til dig, og få en ny.

3. Kontroller dosistællervinduet. Hvis din inhalator er ny, vil du se tallet ”120” i dosistællervinduet.  

 • Brug ikke en ny inhalator, hvis det viste tal er mindre end ”120” - giv den tilbage til den person, der gav den til dig, og få en ny.

Trimbow Chiesi Farmaceutici S.p.a. inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram 


C. Sådan skal du bruge din inhalator
 


C.1 Åbn  

1. Hold godt fast på din inhalator i opret stilling.  


2. Kontroller det antal doser, der er tilbage: et tal fra ”1” til ”120” viser, at der stadig er doser tilbage.
 

 • Hvis dosistællervinduet viser ”0”, er der ingen doser tilbage - bortskaf din inhalator, og få en ny.


3. Åbn dækslet helt.
Trimbow Chiesi Farmaceutici S.p.a. inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram 

4. Før inhalationen skal du ånde så meget ud, som er behageligt.  

 • Du må ikke ånde ud gennem inhalatoren.


C.2 Inhaler  

Stå eller sid opret, mens du bruger din inhalator, når det er muligt.

1. Løft inhalatoren op til munden, og placer læberne rundt om mundstykket.  

 • Du må ikke dække luftventilen, når du holder din inhalator.
 • Du må ikke inhalere gennem luftventilen.


2. Træk vejret kraftigt og dybt ind via munden.
 

 • Du kan bemærke en smag, når du tager din dosis.
 • Du kan høre eller mærke et klik, når du tager din dosis.
 • Du må ikke inhalere gennem næsen.
 • Du må ikke fjerne inhalatoren fra læberne under inhalationen.

Trimbow Chiesi Farmaceutici S.p.a. inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram 


3. Fjern inhalatoren fra din mund.  


4. Hold vejret i 5 til 10 sekunder, eller i så lang tid, som det føles behageligt.
 


5. Ånd langsomt ud.
 

 • Du må ikke ånde ud gennem inhalatoren.
 • Hvis du ikke er sikker på, at du får din dosis korrekt, skal du kontakte apotekspersonalet eller lægen.


C.3 Luk  

1. Bring inhalatoren tilbage til den oprette position og luk dækslet helt.  


2. Kontroller, at dosistælleren har talt ned med en.
Trimbow Chiesi Farmaceutici S.p.a. inhalationspulver 88 + 5 + 9 mikrogram 

 • Hvis du ikke er sikker på, at dosistælleren blev et tal mindre efter inhalationen, skal du vente til din næste planlagte dosis, og tage denne som normalt. Tag ikke en ekstra dosis.


3. Hvis du skal tage en til dosis, gentager du trin C.1 til C.3. 


D. Rengøring  

 • Det er normalt ikke nødvendigt at rengøre din inhalator.
 • Hvis det er nødvendigt, kan du rengøre din inhalator efter brug med en tør klud eller en serviet.
  • Du må ikke rengøre din inhalator med vand eller andre væsker. Holdes tør.
 • Hvis du har brugt for meget Trimbow

Det er vigtigt, at du tager din dosis efter lægens anvisninger. Du må ikke overskride din ordinerede dosis uden at kontakte lægen.
Hvis du har brugt for meget Trimbow, kan der forekomme bivirkninger, som beskrevet i punkt 4.
Fortæl lægen, hvis du har brugt for meget Trimbow, og hvis du oplever nogle af disse symptomer. Det kan være, at lægen gerne vil tage nogle blodprøver. 

Hvis du har glemt at bruge Trimbow

Brug det så snart, som du husker på det. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, må du ikke tage den glemte dosis, men tag kun den næste dosis på det korrekte tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis. 

Hvis du holder op med at bruge Trimbow

Det er vigtigt, at du bruger Trimbow hver dag. Du må ikke holde op med at bruge Trimbow eller bruge en lavere dosis, selvom du har det bedre, eller du ikke har nogen symptomer. Hvis du gerne vil gøre dette, skal du kontakte lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Der er en risiko for forværret stakåndethed og en hvæsende vejrtrækning umiddelbart efter brug af Trimbow, og dette kaldes paradoks bronkospasme (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer). Hvis dette opstår, skal du straks holde op med at bruge Trimbow, og bruge din hurtigtvirkende ”lindrende” inhalator for at behandle stakåndethed og en hvæsende vejrtrækning. Du bør straks kontakte lægen. 


Fortæl det straks til lægen 

 • hvis du oplever allergiske reaktioner, såsom hudallergier, nældefeber, hudkløe, hududslæt (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer), hudrødmen, hævelse af hud eller slimhinder, især i øjnene, ansigtet, læber og hals (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer).
 • hvis du oplever øjensmerter eller -besvær, forbigående sløret syn, visuelle haloer eller farvet syn i forbindelse med røde øjne. Det kan være tegn på et akut anfald af snævervinklet grøn stær (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer).


Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du bruger Trimbow. De kan være tegn på lungebetændelse (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • feber eller kulderystelser
 • øget slimproduktion, ændring i slimens farve
 • tiltagende hoste eller tiltagende vejrtrækningsbesvær.


Mulige bivirkninger er opstillet nedenfor efter hyppighed.
 


Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)
 

 • ondt i halsen
 • løbende eller tilstoppet næse og nysen
 • svampeinfektioner i munden. Hvis du skyller mund eller gurgler med vand og børster tænder umiddelbart efter inhalationen, kan det hjælpe med at undgå disse bivirkninger
 • hæshed
 • hovedpine
 • urinvejsinfektion.


Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • influenza
 • bihulebetændelse
 • kløende, løbende eller tilstoppet næse
 • svampeinfektioner i halsen eller i spiserøret (øsofagus)
 • svampeinfektioner i skeden
 • rastløshed
 • rysten
 • svimmelhed
 • unormal eller nedsat smagssans
 • følelsesløshed
 • ørebetændelse
 • uregelmæssigt hjerteslag
 • ændringer i elektrokardiogrammet (hjertediagrammet)
 • usædvanligt hurtigt hjerteslag og hjerterytmeforstyrrelser
 • hjertebanken (følelse af, at hjertet banker unormalt)
 • rødme i ansigtet
 • øget blodtilførsel til noget væv i kroppen
 • astmaanfald
 • hoste og produktiv hoste
 • halsirritation
 • næseblod
 • rødme i svælget
 • mundtørhed
 • diarré
 • synkebesvær
 • kvalme
 • dårlig mave
 • mavebesvær efter måltider
 • brændende fornemmelse på læberne
 • huller i tænderne
 • hududslæt, nældefeber, hudkløe
 • betændelse i mundens slimhinder med eller uden mundsår
 • øget svedtendens
 • muskelkramper og smerter i musklerne
 • smerter i arme og ben
 • smerter i muskler, knogler eller led i brystet
 • træthed
 • forhøjet blodtryk
 • en reduktion af nogle af bestanddelene i blodet: af visse hvide blodlegemer, der kaldes granulocytter, af kalium eller af kortisol
 • øget niveau af nogle af bestanddelene i blodet: af glucose, C-reaktivt protein, af antallet af blodplader, af frie fedtsyrer eller af ketoner.


Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)
 

 • svampeinfektioner i brystet
 • nedsat appetit
 • søvnforstyrrelser (for lidt eller for meget søvn)
 • trykkende brystsmerter
 • en fornemmelse af, at hjertet springer et slag over eller fornemmelse af ekstra hjerteslag, usædvanligt langsomt hjerteslag
 • forværring af astma
 • udsivning af blod fra et kar til det omgivende væv
 • nedsat blodtryk
 • svaghed
 • smerter bagest i munden og halsen
 • betændelsestilstand i svælget
 • tør i halsen
 • smertefuld og hyppig vandladning
 • besvær og smerter under vandladning
 • nyrebetændelse.


Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • lavt antal af visse blodlegemer, der kaldes trombocytter
 • åndenød eller stakåndethed
 • hævelse af hænder og fødder
 • væksthæmning hos børn og unge.


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) 

 • sløret syn


Hvis højdosis inhalerede kortikosteroider bruges i en lang periode, kan det føre til virkninger på kroppen i meget sjældne tilfælde:  

 • problemer med, hvordan dine binyrer virker (adrenal suppression)
 • nedsat knoglemineralsk densitet (knoglerne bliver mere skøre)
 • uklar linse i øjnene (grå stær).


Trimbow indeholder ikke et højdosis, inhaleret kortikosteroid, men lægen kan ønske at måle kortisolniveauet i dit blod fra tid til anden.

De følgende bivirkninger kan også forekomme med højdosis, inhalerede kortikosteroider, der bruges i en lang periode, men hyppigheden er ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) på nuværende tidspunkt: 

 • depression
 • bekymret, nervøs, overspændt eller irritabel.

Det er mere sandsynligt, at disse hændelser forekommer hos børn. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar inhalatoren i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt, og tag den først ud af posen umiddelbart før den første anvendelse.

Efter anbrud på posen skal lægemidlet bruges i løbet af 6 uger, og det skal opbevares tørt. Skriv datoen, hvor du åbner posen, på klæbeetiketten på den ydre æske, og sæt denne etiket forneden på inhalatoren.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trimbow indeholder:

Aktive stoffer: beclometasondipropionat, formoterolfumaratdihydrat og glycopyrronium. 


Hver leveret dosis (der forlader mundstykket) indeholder 88 mikrogram beclometasondipropionat, 5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og 9 mikrogram glycopyrronium (som 11 mikrogram glycopyrroniumbromid). 


Hver afmålt dosis indeholder 100 mikrogram beclometasondipropionat, 6 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og 10 mikrogram glycopyrronium (som 12,5 mikrogram glycopyrroniumbromid). 


Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2) og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Trimbow er et hvidt til næsten hvidt inhalationspulver. 

Det leveres i en hvid plasticinhalator, kaldet NEXThaler, med et gråt mundstykkedæksel og en tæller til inhalationerne. 

Hver inhalator er pakket i en forseglet beskyttelsespose. 


Trimbow fås i pakninger, der indeholder en inhalator, og i multipakninger, der består af to eller tre inhalatorer, som hver giver 120 inhalationer (120, 240 eller 360 inhalationer). 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A
43122 Parma
Italien  

Fremstiller

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via San Leonardo 96
43122 Parma
Italien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

België/Belgique/Belgien 

Chiesi sa/nv 

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00 

Lietuva 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Tel: + 43 1 4073919 

България 

Chiesi Bulgaria EOOD
Teл.: + 359 29201205 

Luxembourg/Luxemburg 

Chiesi sa/nv 

Tél/Tel: + 32 (0)2 788 42 00 

Česká republika 

Chiesi CZ s.r.o. 

Tel: + 420 261221745 

Magyarország
Chiesi Hungary Kft.
Tel.: + 36-1-429 1060 

Danmark 

Chiesi Pharma AB
Tlf: + 46 8 753 35 20 

Malta 

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Tel: + 39 0521 2791 

Deutschland 

Chiesi GmbH 

Tel: + 49 40 89724-0 

Nederland 

Chiesi Pharmaceuticals B.V.
Tel: + 31 88 501 64 00 

Eesti 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Tel: + 43 1 4073919 

Norge 

Chiesi Pharma AB
Tlf: + 46 8 753 35 20 

Ελλάδα 

Chiesi Hellas AEBE 

Τηλ: + 30 210 6179763 

Österreich 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Tel: + 43 1 4073919 

España 

Chiesi España, S.A.U.
Tel: + 34 93 494 8000 

Polska 

Chiesi Poland Sp. z.o.o.
Tel.: + 48 22 620 1421 

France 

Chiesi S.A.S. 

Tél: + 33 1 47688899 

Portugal 

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Tel: + 39 0521 2791 

Hrvatska 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Tel: + 43 1 4073919 

România 

Chiesi Romania S.R.L.
Tel: + 40 212023642 

Ireland 

Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Tel: + 39 0521 2791 

Slovenija 

Chiesi Slovenija d.o.o.
Tel: + 386-1-43 00 901 

Ísland 

Chiesi Pharma AB
Sími: +46 8 753 35 20 

Slovenská republika
Chiesi Slovakia s.r.o.
Tel: + 421 259300060 

Italia 

Chiesi Italia S.p.A.
Tel: + 39 0521 2791 

Suomi/Finland 

Chiesi Pharma AB
Puh/Tel: +46 8 753 35 20 

Κύπρος
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Τηλ: + 39 0521 2791 

Sverige
Chiesi Pharma AB
Tel: +46 8 753 35 20 

Latvija
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Tel: + 43 1 4073919 

United Kingdom (Northern Ireland)
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Tel: + 39 0521 2791 

 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...