Bumetanid "Orifarm" 1 mg

tabletter 1 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bumetanid Orifarm 1 mg tabletter  

Bumetanid 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bumetanid Orifarm til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bumetanid Orifarm
 3. Sådan skal du tage Bumetanid Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bumetanid Orifarm er et kraftigt og hurtigvirkende vanddrivende middel (diuretikum). Bumetanid Orifarm øger udskillelsen af urin. 

Du kan tage Bumetanid Orifarm 1 mg tabletter til behandling af væskeansamlinger (ødemer) eller til at sænke blodtrykket. Lægen kan have givet dig Bumetanid Orifarm for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Bumetanid Orifarm

Tag ikke Bumetanid Orifarm

 • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for bumetanid eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.
 • Hvis du har alvorlige forstyrrelser i væske og saltbalancen.
 • Hvis du har nyresvigt, hvor urinproduktionen er ophørt.
 • Bumetanid Orifarm må ikke gives til patienter med hjernelidelse inkl. koma forårsaget af svær leversygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Bumetanid Orifarm og tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Bumetanid Orifarm, hvis du 

 • har alvorlig nedsat leverfunktion.
 • har for lavt blodtryk.
 • har blokering af urinvejene eller der er mistanke herom.
 • har alvorlig eller fremadskridende nedsat nyrefunktion.
 • har forhøjet urinstof eller kreatinin.
 • har sukkersyge (diabetes), eller der er mistanke herom.
 • er overfølsom over for midler mod urinvejsinfektioner (sulfonamider), da der kan være risiko for, at du så også vil være overfølsom over for Bumetanid Orifarm.

Så længe du er i behandling med Bumetanid Orifarm skal du regelmæssigt have undersøgt dit blod for indhold af kalium. Hvis du samtidig er i behandling med protonpumpehæmmere, skal du regelmæssigt have undersøgt dit blod for indhold af magnesium.
Som andre vanddrivende midler (diuretika) kan bumetanid forårsage urinsyre i blodet. Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Påvisning af bumetanid i urinen ved dopingtest medfører diskvalifikation af sportsudøveren. 

Børn

Børn må normalt ikke få Bumetanid Orifarm 1 mg tabletter. På grund af begrænset dokumentation for dosis, sikkerhed og virkning er det ikke sikkert at bruge Bumetanid Orifarm til børn. 

Brug af Bumetanid Orifarm sammen med mad og drikke

Du kan tage Bumetanid Orifarm sammen med mad og drikke. 

Brug af anden medicin sammen med Bumetanid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, f.eks., naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Hjertemedicin (digoxin og medicin mod uregelmæssig hjerterytme).
 • Medicin mod for højt blodtryk (angiotensin II receptor-antagonister, ACE- hæmmere).
 • Smertestillende medicin (NSAID).
 • Medicin der nedsætter mængden af kalium i blodet (kaliumudskillende midler inkl. kortikosteroider, ACTH og tetracosactid).
 • Medicin mod mani (lithium).
 • Antibiotika (aminoglykosider), der kan give høreskader.
 • Probenicid (middel mod urinsur gigt, kombination til penicillinkur).

Hvis du skal røntgenundersøges eller lignende, skal du fortælle hospitalspersonalet, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Bumetanid Orifarm. 

 

Graviditet: Du må ikke tage Bumetanid Orifarm, hvis du er gravid, det det kan skade fosteret eller det nyfødte barn. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du bruger Bumetanid Orifarm. Tal med lægen.  

 

Amning: Du må ikke tage Bumetanid Orifarm, hvis du ammer. Tal med lægen. 

 

Frugtbarhed: Erfaring med brug af Bumetanid Orifarm savnes.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bumetanid Orifarm kan give svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken, du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Bumetanid Orifarm tabletter indeholder lactose.

Kontakt derfor lægen, før du tager dem, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Bumetanid Orifarm

Tag altid Bumetanid Orifarm nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: ½-1 tablet (0,5-1 mg) daglig 

Lægen kan øge dosis til 2 tabletter (2 mg) 2-3 gange daglig. 

 

Ældre  

Følg lægens anvisninger. 

 

Børn  

Børn må normalt ikke få Bumetanid Orifarm 1 mg tabletter. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brugsanvisning  

Du skal tage Bumetanid Orifarm med et glas vand. Du kan tage Bumetanid Orifarm med maden. Du skal ikke tage Bumetanid Orifarm lige før sengetid. 

Hvis du har taget for mange Bumetanid Orifarm tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Bumetanid Orifarm, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag emballagen med. Hvis du taget for meget Bumetanid Orifarm, kan du 

 • få kraftig forøget vandladning.
 • få væskemangel.
 • føle tørst og mundtørhed.
 • føle dig afkræftet.
 • føle sløvhed, døsighed, forvirring.
 • få fordøjelsesbesvær, rastløshed, muskelsmerter og krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Bumetanid Orifarm

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en tablet. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Bumetanid Orifarm

Kontakt lægen hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Bumetanid Orifarm. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger; men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Almen sløjhed, træthed, bleghed og/eller blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker evt. tendens til betændelse især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
 • Brystsmerter og ubehag. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Nedsat nyrefunktion (herunder nyresvigt). Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse (pga. akut nyresvigt).
  Kontakt læge eller skadestue.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Forstyrrelser i væske- og saltbalancen, herunder:
  • Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalium i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne.
  • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
  • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. kun ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående.
 • Træthed, herunder sløvhed, døsighed, kraftesløshed og svaghed (asteni) og utilpashed.
 • Hovedpine.
 • Kvalme, mavesmerter og ubehag.
 • Muskelkramper.
 • Smerter og muskelsmerter.
 • Vandladningsforstyrrelser.

Ikke almindelige (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Bumetanid Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse pga. forandringer i blodet. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, kontakt straks lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væs- kemangel og udtørring (dehydrering). Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Forstyrrelser i sukkerstofskiftet.
 • For højt indhold af urinsyre i blodet og gigt.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Mundtørhed og tørst.
 • Høreforstyrrelser.
 • Åndenød eller åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Hoste.
 • Opkastning, diarré eller forstoppelse.
 • Øget hudfølsomhed overfor lys, nældefeber, forskellige former for hududslæt, eksem og irritation af huden, kløe.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.mel- denbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Bumetanid Orifarm tabletter utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Bumetanid Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares ved temperaturer under 30 °C.
 • Opbevar blisteren i den ydre karton, for at beskytte mod lys.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bumetanid Orifarm 1 mg tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Bumetanid
 • Øvrige indholdsstoffer: Agar; lactosemonohydrat; povidon; mag- nesiumstearat; majsstivelse; polysorbat 80; silica kolloid vandfri og talcum

Udseende

Bumetanid Orifarm 1 mg tabletter er en hvid, rund, flad tablet præget med ”133” på den ene side. Tabletterne har delekærv. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ. 

 

I Danmark markedsføres Bumetanid Orifarm også som Burinex. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2022.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...