Tenofovir disoproxil "Glenmark"

filmovertrukne tabletter 245 mg

Glenmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg filmovertrukne tabletter  

tenofovirdisoproxil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenofovir disoproxil Glenmark
 3. Sådan skal du tage Tenofovir disoproxil Glenmark
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Hvis Tenofovir disoproxil Glenmark er ordineret til dit barn, skal du være opmærksom på, at alle oplysninger i denne indlægsseddel henvender sig til dit barn (i dette tilfælde bedes du læse "dit barn" i stedet for "dig/du"). 

1. Virkning og anvendelse

Tenofovir disoproxil Glenmark indeholder det aktive stof tenofovirdisoproxil. Dette aktive stof er en form for medicin, der kaldes antiretroviral eller antiviral medicin, som anvendes til behandling af hiv- eller HBV-infektion eller begge dele. Tenofovir er en såkaldt nukleotid reverse transkriptase-hæmmer, generelt kaldet en NRTI. Tenofovir virker ved at gribe ind i den måde, som enzymer normalt arbejder på (i hiv hedder det revers transkriptase; i hepatitis B hedder det DNA-polymerase), og som er nødvendige, for at et virus kan formere sig. Tenofovir disoproxil Glenmark bør altid anvendes i kombination med anden medicin for at behandle en hiv-infektion. 


Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg tabletter anvendes til behandling af hiv (
humant immundefektvirus). Tabletterne er egnede til: 

 • voksne
 • unge i alderen 12 til under 18 år, der allerede er blevet behandlet med anden hiv-medicin, der ikke længere er fuldt effektiv på grund af udvikling af resistens, eller har forårsaget bivirkninger.

 

Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg tabletter anvendes også til behandling af kronisk hepatitis B, som er en infektion med HBV (hepatitis B-virus). Tabletterne er egnede til: 

 • voksne
 • unge i alderen 12 til under 18 år.

 

Du behøver ikke at have hiv for at blive behandlet for HBV med tenofovirdisoproxil. 

 

Dette lægemiddel helbreder ikke hiv-infektion. Mens du tager tenofovirdisoproxil, kan du stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion. Du kan også give hiv eller HBV videre til andre, så det er vigtigt at tage forholdsregler for at undgå at smitte andre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenofovir disoproxil Glenmark

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tenofovir disoproxil Glenmark

 • hvis du er allergisk over for tenofovir, tenofovirdisoproxil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tenofovir disoproxil Glenmark (angivet i punkt 6).

 

Hvis dette gælder for dig, skal du omgående fortælle det til lægen og lade være med at tage Tenofovir disoproxil Glenmark. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tenofovir disoproxil Glenmark. 

 • Tag dine forholdsregler for at undgå at smitte andre. Du kan stadig smitte andre med hiv, når du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral behandling. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre.
  Tenofovirdisoproxil nedsætter ikke risikoen for at smitte andre med HBV ved seksuel kontakt eller via blod. Du skal fortsat tage dine forholdsregler for at undgå dette.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du tidligere har haft nyresygdomme, eller hvis undersøgelser har vist, at du har nyreproblemer. Tenofovirdisoproxil bør ikke gives til unge med eksisterende nyreproblemer. Før du påbegynder behandlingen, kan lægen bestille blodprøver for at bedømme din nyrefunktion. Tenofovirdisoproxil kan påvirke dine nyrer under behandlingen. Lægen kan tage blodprøver under behandlingen for at kontrollere, hvordan dine nyrer fungerer. Hvis du er voksen, kan lægen råde dig til at tage tabletterne mindre hyppigt. Du må ikke nedsætte din ordinerede dosis, medmindre din læge siger, at du skal gøre det.

  Tenofovirdisoproxil tages normalt ikke sammen med anden medicin, som kan skade dine nyrer (se Brug af anden medicin sammen med Tenofovir disoproxil Glenmark). Hvis dette ikke kan undgås, vil lægen overvåge din nyrefunktion en gang om ugen.
 • Knogleproblemer. Nogle voksne hiv-patienter, der får antiretroviral kombinationsbehandling, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes knoglenekrose (knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Til de mange risikofaktorer for udvikling af denne sygdom hører blandt andre: varigheden af kombinationsbehandlingen, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar, samt overvægt (højere Body Mass Index (BMI)). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) samt bevægelsesbesvær kan være tegn på knoglenekrose. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du fortælle det til lægen.

  Knogleproblemer (som viser sig som vedvarende eller forværrede knoglesmerter og nogle gange resulterer i knoglebrud) kan også forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler) (se punkt 4, Bivirkninger). Fortæl din læge, hvis du har knoglesmerter eller knoglebrud.

  Tenofovirdisoproxil kan også forårsage tab af knoglemasse. Det mest udprægede knogletab blev set i kliniske studier, hvor patienter blev behandlet med tenofovirdisoproxil i kombination med en boostet proteasehæmmer.

  Tenofovirdisoproxils virkning på langsigtet knoglesundhed og fremtidig risiko for knoglebrud hos voksne og pædiatriske patienter er generelt set uvis.

  Fortæl din læge, hvis du ved, at du lider af osteoporose. Patienter med osteoporose har højere risiko for knoglebrud.
 • Tal med lægen, hvis du tidligere har haft en leversygdom, herunder leverbetændelse (hepatitis). Patienter, som har en leversygdom, herunder kronisk hepatitis B eller C, og som behandles med antiretroviral medicin, har en forhøjet risiko for at få leverproblemer, som kan være livsfarlige. Hvis du har hepatitis B-infektion, vil lægen nøje overveje, hvilken behandling, der er den bedste for dig. Hvis du tidligere har haft en leversygdom eller kronisk hepatitis B- infektion, vil lægen muligvis tage blodprøver for at overvåge din leverfunktion.
 • Vær opmærksom på infektioner. Hvis du har en fremskreden hiv-infektion (aids) og har en infektion, kan du udvikle symptomer på infektion og betændelse eller få en forværring af symptomerne på en eksisterende infektion, når behandlingen med tenofovirdisoproxil påbegyndes. Disse symptomer kan være tegn på, at kroppens forbedrede immunforsvar bekæmper infektion. Hold øje med tegn på betændelse eller infektion i tiden lige efter du begynder at tage tenofovirdisoproxil. Hvis du bemærker tegn på betændelse eller infektion, skal du omgående fortælle det til lægen.

  Ud over de opportunistiske infektioner (infektioner, der kan opstå, når immunsystemet er svækket) kan autoimmune lidelser (en tilstand der opstår, når immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, at du har påbegyndt behandling. Du skal omgående informere lægen for at få den nødvendige behandling, hvis du bemærker nogen symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.
 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du er over 65 år. Tenofovirdisoproxil er ikke blevet undersøgt hos patienter over 65 år. Hvis du er over 65 år og får ordineret Tenofovir disoproxil Glenmark, vil din læge overvåge dig nøje.

Børn og unge

Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg tabletter er egnede til: 

 • Hiv 1-smittede unge i alderen 12 til under 18 år, der vejer mindst 35 kg, og som allerede er blevet behandlet med andre hiv-medicin, der ikke længere er fuldt effektiv på grund af udvikling af resistens, eller har forårsaget bivirkninger.
 • HBV-smittede unge i alderen 12 til under 18 år, der vejer mindst 35 kg.

 

Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg tabletter er ikke egnede til følgende grupper: 

 • Ikke egnede til hiv 1-smittede børn under 12 år
 • Ikke egnede til HBV-smittede børn under 12 år

 

For dosering, se punkt 3, Sådan skal du tage Tenofovir disoproxil Glenmark. 

Brug af anden medicin sammen med Tenofovir disoproxil Glenmark

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 • Du skal fortsætte med at tage al din hiv-medicin, der er ordineret af lægen, når du påbegynder behandlingen med Tenofovir disoproxil Glenmark, hvis du har både HBV og hiv.
 • Tag ikke Tenofovir disoproxil Glenmark, hvis du allerede tager anden medicin, der indeholder tenofovirdisoproxil eller tenofoviralafenamid. Tag ikke Tenofovir disoproxil Glenmark sammen med medicin, der indeholder adefovirdipivoxil (medicin, der anvendes til at behandle kronisk hepatitis B).
 • Det er meget vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager anden medicin, som kan skade dine nyrer.

 

Disse omfatter: 

 • aminoglykosider, pentamidin eller vancomycin (mod bakteriel infektion),
 • amphotericin B (mod svampeinfektion),
 • foscarnet, ganciclovir eller cidofovir (mod virusinfektion),
 • interleukin-2 (til behandling af kræft),
 • adefovirdipivoxil (mod HBV),
 • tacrolimus (til undertrykkelse af immunsystemet),
 • non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID’er, til at lindre knogle- eller muskelsmerter).
 • Anden medicin, der indeholder didanosin (mod hiv-infektion): Hvis du tager tenofovirdisoproxil sammen med anden antiviral medicin, som indeholder didanosin, kan det øge indholdet af didanosin i blodet og reducere CD4-celletallet. Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i bygspytkirtlen og laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet), der somme tider har medført dødsfald, når medicin, der indeholder tenofovirdisoproxil og didanosin, blev indtaget samtidigt. Lægen vil overveje nøje, om det er nødvendigt at behandle dig med kombinationer af tenofovir og didanosin.
 • Det er også vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager ledipasvir/sofosbuvir, sofosbuvir/velpatasvir eller sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir til behandling af hepatitis C-infektion.

Brug af Tenofovir disoproxil Glenmark sammen med mad og drikke

Tag Tenofovir disoproxil Glenmark sammen med mad (for eksempel et måltid eller et mellemmåltid).  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 • Du må ikke tage Tenofovir disoproxil Glenmark under graviditeten, medmindre du specifikt har drøftet dette med lægen. Selvom der er begrænsede kliniske data om brug af tenofovirdisoproxil hos gravide, anvendes tenofovirdisoproxil normalt ikke, medmindre det er absolut nødvendigt.
 • Hvis du bliver gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge lægen om de mulige fordele og risici, som din antiretrovirale behandling indebærer for dig og dit barn.
 • Hvis du har taget Tenofovir disoproxil Glenmark under graviditeten, kan lægen tage regelmæssige blodprøver og foretage andre diagnostiske undersøgelser for at overvåge barnets udvikling. For de børn, hvis mødre har taget medicin som NRTI'er under graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelse mod hiv risikoen ved bivirkningerne.
 • Hvis du er mor og har HBV, og ditt barn er blevet behandlet for at forebygge overførsel af hepatitis B ved fødslen, kan du muligvis amme ditt spædbarn, men tal først med din læge for at få flere oplysninger.
 • Hvis du er mor og har hiv, må du ikke amme for at undgå at smitte barnet med virus via modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tenofovirdisoproxil kan forårsage svimmelhed. Hvis du bliver svimmel, når du tager tenofovirdisoproxil, må du ikke føre motorkøretøj eller cykle og arbejde med værktøj eller maskiner. 

Tenofovir disoproxil Glenmark indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager Tenofovir disoproxil Glenmark. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

Tenofovir disoproxil Glenmark indeholder fosfat

Tal med lægen, hvis du ikke kan tage fosfater eller hvis du er på en diæt, hvor du ikke må spise så meget fosfat. Hver tenofovirdisoproxil tablet indeholder 46 mg fosfat. 

3. Sådan skal du tage Tenofovir disoproxil Glenmark

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den anbefalede dosis er:

 • Voksne: 1 tablet hver dag sammen med mad (for eksempel et måltid eller et mellemmåltid).
 • Unge i alderen 12 til under 18 år, der vejer mindst 35 kg: 1 tablet hver dag sammen med mad (for eksempel et måltid eller et mellemmåltid).

 

Hvis du har særligt svært ved at synke, kan du bruge spidsen af en ske til at knuse tabletten. Bland derefter pulveret med ca. 100 ml (et halvt glas) vand, appelsinjuice eller druesaft og drik det med det samme. 

 • Tag altid den dosis, som lægen har anbefalet. Dette er for at sikre, at medicinen er så effektiv som muligt og for at nedsætte risikoen for at udvikle resistens over for behandlingen. Du må ikke ændre din dosis, medmindre din læge siger, at du skal gøre det.
 • Hvis du er voksen og har problemer med dine nyrer, kan lægen råde dig til at tage Tenofovir disoproxil Glenmark mindre hyppigt.
 • Hvis du har HBV, kan lægen tilbyde dig en hiv-test for at se, om du har både HBV og hiv.

 

Der henvises til indlægssedlerne for andre antiretrovirale lægemidler, som du får behandling med, for vejledning om, hvordan du tager disse lægemidler. 

Hvis du har taget for meget Tenofovir disoproxil Glenmark

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tenofovir disoproxil Glenmark, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du skulle komme til at tage for mange Tenofovir disoproxil Glenmark-tabletter, kan du have en øget risiko for at få bivirkninger med dette lægemiddel (se punkt 4, Bivirkninger). Kontakt lægen eller nærmeste skadestue for at få rådgivning. Tag tabletbeholderen med, så du let kan vise, hvad du har taget. 

Hvis du har glemt at tage Tenofovir disoproxil Glenmark

Det er vigtigt, at du husker hver dosis Tenofovir disoproxil Glenmark. Hvis du glemmer en dosis, skal du finde ud af, hvor lang tid der er gået, siden du skulle have taget den. 

 • Hvis det er mindre end 12 timer efter, at dosis normalt tages, skal du tage den så hurtigt som muligt og derefter tage den næste dosis på det normale tidspunkt.
 • Hvis det er mere end 12 timer siden, at du skulle have taget den, så skal du ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

 

Hvis du kaster op mindre end 1 time efter, at du har taget Tenofovir disoproxil Glenmark, skal du tage en ny tablet. Du behøver ikke tage en ny tablet, hvis du kaster op mere end 1 time efter, at du tog Tenofovir disoproxil Glenmark.  

Hvis du holder op med at tage Tenofovir disoproxil Glenmark

Du må ikke holde op med at tage medicinen, medmindre lægen har sagt du skal stoppe. Ophør med tenofovirdisoproxil kan nedsætte virkningen af den behandling, som lægen har anbefalet. 

 

Hvis du har hepatitis B eller hiv og hepatitis B samtidig (co-infektion), er det meget vigtigt, at du ikke stopper behandlingen med tenofovirdisoproxil uden først at tale med lægen. Nogle patienter har symptomer på, eller deres blodprøver viser, at deres hepatitis er blevet forværret efter ophør med behandlingen med tenofovirdisoproxil. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i flere måneder efter ophør med behandlingen. Hos nogle patienter med fremskreden leversygdom eller skrumpelever (levercirrose) bør behandlingen ikke ophøre, da det kan medføre forværring af hepatitis. 

 • Tal med lægen, før du stopper med at tage tenofovirdisoproxil, uanset årsagen, især hvis du får bivirkninger eller har en anden sygdom.
 • Hvis du får nye eller usædvanlige symptomer efter ophør med behandlingen, skal du omgående fortælle det til lægen, især hvis det drejer sig om symptomer, som du forbinder med hepatitis B-infektion.
 • Kontakt lægen, før du igen begynder at tage tenofovirdisoproxil-tabletter.

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af fedtstoffer og sukker i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for fedtstofferne i blodets vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Din læge vil undersøge dig for disse ændringer. 

 

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger: Kontakt omgående lægen

 • Hævelse af ansigtet, læberne, tungen eller svælget er sjælden bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 1,000 patienter)
 • Laktatacidose (overskud af mælkesyre i blodet) er en sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter), men alvorlig bivirkning, som kan være dødelig. Følgende bivirkninger kan være tegn på laktatacidose:
  • dyb, hurtig vejrtrækning
  • døsighed
  • kvalme, opkastning og mavesmerter
 • Hvis du tror, at du kan have laktatacidose, skal du omgående kontakte lægen.

 

Andre mulige alvorlige bivirkninger  

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • mavesmerter på grund af betændelse i bugspytkirtlen
 • beskadigelse af celler i nyrerne (de tubulære celler)

 

Følgende bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • nyrebetændelse, udskillelse af store mængder urin og en fornemmelse af at være tørstig
 • ændringer i urinen og rygsmerter på grund af nyreproblemer, herunder nyresvigt
 • blødgørelse af knoglerne (med knoglesmerter; kan nogle gange resultere i knoglebrud), som kan forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler)
 • fedtlever

 

Hvis du tror, at du har nogen af disse alvorlige bivirkninger, skal du kontakte lægen.  

 

Hyppigste bivirkninger  

Følgende bivirkninger er meget almindelige (kan forekomme hos flere end 10 ud af 100 patienter): 

 • diarré, opkastning, kvalme, svimmelhed, udslæt, svaghedsfølelse

 

Prøver kan også vise: 

 • fald i fosfat i blodet

Andre mulige bivirkninger

Følgende bivirkninger er almindelige (kan forekomme hos op til 10 ud af 100 patienter): 

 • hovedpine, mavesmerter, træthed, oppustethed, luft i maven (flatulens).

 

Prøver kan også vise: 

 • problemer med leveren

 

Følgende bivirkninger er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • nedbrydning af muskelvæv, smerter eller svaghed i musklerne

 

Prøver kan også vise: 

 • fald i blodets kaliumniveau
 • øgning i blodets kreatininniveau
 • problemer med bugspytkirtlen

 

Nedbrydning af muskelvæv, blødgørelse af knoglerne (med knoglesmerter; kan nogle gange resultere i knoglebrud), muskelsmerter, muskelsvaghed og fald i blodets kalium- og fosfatniveau kan forekomme på grund af skader på celler i nyrerne (de tubulære celler). 

Følgende bivirkninger er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

 • mavesmerter på grund af betændelse i leveren

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen og kartonen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25 oC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tenofovir disoproxil Glenmark indeholder:

 • Aktivt stof: tenofovir. Hver filmovertrukket tablet indeholder tenofovirdisoproxilfosfat svarende til 245 mg tenofovirdisoproxil.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, stearinsyre, lactosemonohydrat, hypromellose (E464), titandioxid (E171), triacetin og indigotin (indigocarmin) (E132).

Udseende og pakningsstørrelser

Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg tabletter er blå, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter præget med "T1" på den ene side og glatte på den anden side, med en størrelse på ca. 16,7 x 9,3 mm. 

 

Tenofovir disoproxil Glenmark leveres i hvide plasticbeholdere. Hver beholder indeholder to poser med silicagel tørremiddel. Poserne skal opbevares i beholderen for at beskytte dine tabletter, og de må ikke indtages. 

 

Fås i følgende pakningsstørrelser: 

Yderkarton med 1 beholder med 30 filmovertrukne tabletter.  

Yderkarton med 3 beholdere á 30 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Glenmark Arzneimittel GmbH, Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell, Tyskland 

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB, Propellergatan 2, 211 15 Malmö, Sverige 

Fremstiller

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Estate, Paola PLA 3000, Malta 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark Tenofovir disoproxil Glenmark 

Holland Tenofovirdisoproxil Glenmark 245 mg filmomhulde tabletten 

Rumænien Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg comprimate filmate 

Spanien Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg comprimidos recubiertos con película  

Storbritannien Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg Film-coated Tablets 

Sverige Tenofovir disoproxil Glenmark 245 mg filmdragerade tabletter  

Tyskland Tenofovirdisoproxil Glenmark 245 mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...