Carduran® Retard

depottabletter 4 mg

Upjohn

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carduran® Retard 4 mg depottabletter  

Doxazosinmesilat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Carduran Retard til dig personligt.
  Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carduran Retard
 3. Sådan skal du tage Carduran Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Carduran Retard tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes alfablokkere. Carduran Retard virker ved at udvide blodkarrene, så blodtrykket falder. Carduran Retard virker også afslappende på muskulaturen i blærehalskirtlen. 

 

Du kan bruge Carduran Retard til behandling af 

 • forhøjet blodtryk.
 • vandladningsbesvær ved forstørret blærehalskirtel (prostata) i perioden indtil operation.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Carduran Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Carduran Retard

 • hvis du er allergisk over for doxazosin, andre quinazoliner (f.eks. prazosin, terazosin) eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tidligere har oplevet svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • hvis du har godartet forstørret prostata og samtidig har sygdom i urinlederne, kronisk urinvejsinfektion eller blæresten.
 • hvis du har haft forsnævring eller tillukning af spiserøret, maven eller tarmen.
 • hvis du har lavt blodtryk og får denne medicin mod godartet forstørret prostata.
 • som eneste behandling, hvis du har urinvejsproblemer, f.eks. ufrivillig vandladning, eller hvis du har problemer med at lade vandet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Når du starter behandlingen, skal du være opmærksom på, at du på grund af blodtryksfald kan blive svimmel eller føle dig svag, især når du rejser dig hurtigt op. Du bør undgå situationer, hvor du kan komme til skade, hvis dette sker. 

Fortæl det til lægen, hvis du

 • har en akut hjertesygdom.
 • har nedsat leverfunktion. Du skal måske have en lavere dosis.
 • samtidig tager medicin mod impotens, f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil.
 • skal opereres for grå stær. Inden operationen bør du informere din øjenspecialist om, at du er i behandling eller tidligere har været i behandling med Carduran Retard. Carduran Retard kan forøge risikoen for komplikationer i forbindelse med operationen. Disse komplikationer kan håndteres, hvis øjenspecialisten er forberedt.
 • har svære forsnævringer i en del af fordøjelsessystemet.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Carduran Retard. 


Du må ikke tygge, dele eller knuse Carduran Retard depottabletter. Du skal synke dem hele med væske. 


Medicinen er indeholdt i en skal, som ikke nedbrydes i tarmen. Den tomme skal kan af og til ses i afføringen. 


I sjældne tilfælde kan der forekomme vedvarende smertefuld rejsning af penis. Kontakt straks lægen, hvis det sker. 


Inden start af behandling med Carduran Retard kan lægen foretage undersøgelser, for at udelukke sygdomme som eksempelvis prostatakræft, som kan have de samme symptomer, som en godartet forstørrelse af prostata. 

Brug af anden medicin sammen med Carduran Retard

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Nogle patienter, som tager alfablokkere mod for højt blodtryk eller forstørret prostata, kan opleve svimmelhed eller omtågethed, når de sætter sig eller rejser sig hurtigt, hvilket kan skyldes lavt blodtryk. Nogle har oplevet disse symptomer, når de tager medicin mod erektil dysfunktion (impotens) sammen med alfablokkere. For at nedsætte risikoen for at disse symptomer opstår, bør du være i stabil og regelmæssig daglig behandling med alfablokkere, inden du begynder at tage medicin mod erektil dysfunktion. Der skal gå 6 timer fra du tager Carduran Retard til du tager medicin mod impotens. 

 

Fortæl det til lægen, hvis du samtidig tager følgende medicin, da det kan ændre virkningen af Carduran Retard:  

 • Medicin kaldet PDE-5 hæmmere, som bruges til behandling af impotens (f.eks. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Se afsnit "Advarsler og forsigtighedsregler".
 • Anden medicin mod for højt blodtryk.
 • Medicin til behandling af bakterie- eller svampeinfektioner (f.eks. clarithromycin, itraconazol, ketoconazol, telithromycin, voriconazol).
 • Medicin til behandling af hiv (f.eks. indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir).
 • Medicin mod depression (nefazodon).

Brug af Carduran Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Carduran Retard med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Du må kun tage Carduran Retard efter lægens anvisning. 


Amning  

Små mængder af doxazosin, det aktive stof i Carduran Retard, kan passere over i modermælken. Tag ikke Carduran Retard, mens du ammer dit barn, medmindre lægen råder dig til at gøre det. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan især i starten af behandlingen med Carduran Retard få bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Carduran Retard indeholder natrium

Carduran Retard indeholder mindre end 1mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det væsentlige natriumfri. 

3. Sådan skal du tage Carduran Retard

Tag altid Carduran Retard nøjagtigt efter lægens anvisning.
Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Tag 1 tablet dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan lægen øge dosis til 2 tabletter 1 gang dagligt. Der kan gå op til 4 uger, før du får fuld virkning af medicinen. 


Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 


Nedsat nyrefunktion: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 


Ældre: Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 


Børn og unge: Du bør ikke bruge Carduran Retard til børn og unge under 18 år. 

Brugsanvisning:

Du må ikke tygge, dele eller knuse Carduran Retard depottabletter. Du skal synke dem hele med væske. 

Hvis du har taget for mange Carduran Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Carduran Retard depottabletter, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
Hvis du har taget for mange Carduran Retard, kan du blive svimmel eller besvime. 

Hvis du har glemt at tage Carduran Retard

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den straks, du kommer i tanker om det, medmindre det er tid til næste dosis. Du skal ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Carduran Retard

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om, eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen (angina pectoris). Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Blokering i mave-tarm-kanalen (gastrointestinal obstruktion).

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Galdeophobning i galdeblæren (gulsot). Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende smertefuld rejsning af penis. Søg omgående lægehjælp.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Luftvejsinfektion. Bronkitis.
 • Urinvejsinfektion (f.eks. blærebetændelse).
 • Svimmelhed, hovedpine, søvnighed.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Hoste. Åndedrætsbesvær. Snue.
 • Mavesmerter. Sure opstød/halsbrand. Mundtørhed. Kvalme.
 • Hudkløe. Rygsmerter. Muskelsmerter.
 • Blærebetændelse. Ufrivillig vandladning.
 • Kraftesløshed og svaghed. Brystsmerter. Influenzalignende symptomer.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Allergisk reaktion.
 • Appetitløshed. Øget appetit. Gigt.
 • Angst. Depression. Søvnløshed. Nedsat følelse ved berøring. Besvimelse. Rysten.
 • Susen for ørerne (tinnitus). Næseblod.
 • Forstoppelse. Diarré. Luftafgang fra tarmen. Opkastning. Mave-tarm-betændelse. Udslæt.
 • Smerter i leddene.
 • Smerter og svien ved vandladningen. Besvær med at tømme blæren. Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Impotens.
 • Smerter. Hævelser i ansigtet. Vægtøgning.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Rastløs uro, nervøsitet.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Sløret syn.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Varm rødmen. Hårtab. Mindre blødning i hud og slimhinder. Nældefeber.
 • Muskelkramper. Muskelsvaghed.
 • Vandladningsproblemer. Natlig vandladning. Forøget urinmængde. Hyppig vandladning.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Træthed. Utilpashed.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).  

 • Intraoperativ Floppy Iris Syndrom (et fænomen der kan forekomme ved operation for grå stær). Spørg lægen.
 • Forsinket sædafgang.

 

Carduran Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Opbevar ikke Carduran Retard ved temperaturer over 30 °C.  

Opbevar Carduran Retard i original emballage, tæt tillukket, da lægemidlet er følsomt over for fugt. 

 

Brug ikke Carduran Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvor du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carduran Retard 4 mg depottabletter indeholder:

Aktivt stof: Doxazosinmesilat. 

Øvrige indholdsstoffer: Polyethylenoxid; natriumchlorid; hypromellose; magnesiumstearat; celluloseacetat; macrogol; farmaceutisk glans (shellac, 20 % esterificeret); farvestofferne titandioxid (E171) samt rødt og sort jernoxid (E172). 

Udseende og pakningsstørrelse

Carduran Retard 4 mg er en hvid, rund tablet, der er mærket CXL 4 på den ene side. Lægemiddelformen er depottabletter, dvs. at medicinen frigives langsomt fra tabletten. 

 

Carduran Retard 4 mg findes i pakninger med 28, 30, 98 eller 

100 depottabletter (blister). 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den Ijssel, Holland. 

Lokal repræsentant

Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup. 

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldalee 1, 79090 Freiburg, Tyskland. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2022 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...