Latanoprost "Pfizer"

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Latanoprost Upjohn 50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning
latanoprost 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller den læge, der behandler dit barn, eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller dit barn. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.
 • Kontakt lægen eller den læge, der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost Upjohn
 3. Sådan skal du bruge Latanoprost Upjohn
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Latanoprost Upjohn hører til en gruppe medicin, der kaldes prostaglandinanaloger. Latanoprost Upjohn virker ved at øge den naturlige udstrømning af væske fra øjet til blodet. 


Latanoprost Upjohn bruges til at behandle grøn stær og forhøjet tryk i øjet hos voksne. Disse tilstande er begge forbundet med et forhøjet tryk i øjet, der med tiden kan påvirke dit syn. 


Latanoprost Upjohn kan også anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet eller glaukom hos børn i alle aldre og spædbørn. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Latanoprost Upjohn

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 


Latanoprost Upjohn kan bruges af voksne (og ældre) og af børn (fra nyfødte op til 18 år). Latanoprost Upjohn er ikke undersøgt hos tidligt fødte børn (svangerskabsvarighed mindre end 36 uger). 

Brug ikke Latanoprost Upjohn:

 • hvis du er allergisk over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Latanoprost Upjohn (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Latanoprost Upjohn eller før du behandler dit barn, hvis nogle af disse gælder for dig eller dit barn: 

 • hvis du eller dit barn skal have foretaget eller har fået foretaget øjenoperation (herunder operation for grå stær)
 • hvis du eller dit barn har problemer med øjnene (f.eks. øjensmerter, øjenirritation, øjenbetændelse eller uklart syn)
 • hvis du eller dit barn lider af tørre øjne
 • hvis du eller dit barn har svær astma, eller astma som ikke er velbehandlet
 • hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser. Du eller dit barn kan stadig bruge Latanoprost Upjohn, men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i punkt 3
 • hvis du eller dit barn har eller har haft virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex- virus (HSV).

Brug af anden medicin sammen med Latanoprost Upjohn

Latanoprost Upjohn kan påvirke virkningen af anden medicin og anden medicin kan påvirke virkningen af Latanoprost Upjohn. Fortæl det altid til din læge, den læge som behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin (eller øjendråber), som ikke er købt på recept. Fortæl det især til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager lægemidler, der indeholder såkaldte prostaglandiner, prostaglandin-analoger eller derivater. 

Graviditet og amning

Du må ikke bruge Latanoprost Upjohn, hvis du er gravid eller ammer, medmindre din læge finder det nødvendigt. Hvis du er gravid eller ammer, tror du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid så tal med din læge inden du begynder, at bruge Latanoprost Upjohn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få uklart syn i en kort periode, når du bruger Latanoprost Upjohn. Hvis det sker for dig, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle og du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før dit syn er klart igen. 

Latanoprost Upjohn indeholder benzalkoniumchlorid og fosfatbuffere

Dette lægemiddel indeholder 0,2 mg/ml af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid. Benzalkoniumchlorid kan optages af bløde kontaktlinser og misfarve dem. Undgå derfor kontakt med bløde kontaktlinser.
Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden medicinen bruges, vent mindst 15 minutter, før kontaktlinserne sættes i igen.

Benzalkoniumchlorid kan også forårsage øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller lidelser i hornhinden.
Hvis du mærker noget unormalt i øjet eller mærker en stikkende smerte i øjet efter du har brugt dette lægemiddel, så tal med lægen.

Dette lægemiddel indeholder 6,3 ml/ml fosfater svarende til 0,2 mg/dråbe.

Hvis du har voldsomme skader på hornhinden kan fosfater i meget sjældne tilfælde forårsage tågede pletter på hornhinden pga. kalkdannelse. 

3. Sådan skal du bruge Latanoprost Upjohn

Brug altid Latanoprost Upjohn nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Den sædvanlige dosis til voksne, ældre og børn er 1 dråbe daglig i det/de angrebne øje/øjne. Det er bedst, at dryppe øjnene om aftenen. 


Brug ikke Latanoprost Upjohn mere end 1 gang daglig, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen af behandlingen. 


Brug Latanoprost Upjohn, som din læge eller dit barns læge har anvist, indtil du får besked på at stoppe behandlingen. 


Kontaktlinsebrugere

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden du drypper øjnene med Latanoprost Upjohn. Efter drypning skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. 

 

Brugsanvisning
1. Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.
2. Skru den yderste sikkerhedshætte af (denne kan smides væk). 

Latanoprost "Pfizer" Pfizer ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
3. Skru det inderste låg af. Dette låg skal gemmes. 

Latanoprost "Pfizer" Pfizer ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
4. Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg med en finger.
5. Før spidsen af flasken tæt til øjet uden at røre øjet.
6. Tryk let på flasken, så der dryppes én dråbe i øjet. Slip øjenlåget. 

Latanoprost "Pfizer" Pfizer ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
7. Efter at have brugt Latanoprost Upjohn skal du trykke en finger ind i hjørnet af øjet ved næsen (figur 4) i 1 minut mens øjet holdes lukket. 

Latanoprost "Pfizer" Pfizer ApS øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
8. Gentag for det andet øje, hvis din læge har sagt, at du skal dryppe begge øjne.
9. Skru det inderste låg på igen. 

 

Hvis du bruger Latanoprost Upjohn sammen med andre øjendråber

Vent mindst 5 minutter efter du har brugt Latanoprost Upjohn, inden du bruger andre øjendråber. 

Hvis du har brugt for meget Latanoprost Upjohn

Hvis du drypper for mange dråber i øjet, kan der opstå let irritation i øjet, og øjnene kan løbe i vand og blive røde. Dette forsvinder igen, men hvis du er bekymret, skal du kontakte lægen, eller den læge, som behandler dit barn. 


Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du eller dit barn ved et uheld har drukket øjendråberne. 

Hvis du har glemt at bruge Latanoprost Upjohn

Fortsæt med den sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Latanoprost Upjohn

Kontakt lægen, eller den læge, som behandler dit barn, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Latanoprost Upjohn.Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Hvis du har yderligere spørgsmål til hvordan denne medicin anvendes så tal med lægen eller apotekspersonalet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kendte bivirkninger ved brug af Latanoprost Upjohn 


Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • En gradvis ændring af øjenfarven på grund af øget mængde brunt pigment i den farvede del af øjet, også kaldet iris. Det er mere sandsynligt, at denne farveændring forekommer, hvis du eller dit barn har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gul-brun eller grøn-brun), end hvis du eller dit barn har enkelt-farvede øjne (blå, grå, grønne eller brune). Det kan tage flere år, inden der sker ændringer i øjenfarven, men det ses typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen. Farveændringen kan være permanent og kan være mere tydeligt, hvis du eller dit barn kun anvender Latanoprost Upjohn i det ene øje. Der er intet, der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når behandling med Latanoprost Upjohn er stoppet, stopper ændringen i øjenfarve også.
 • Røde øjne.
 • Øjenirritation (brændende fornemmelse, følelse af sandkorn i øjet, kløe, sviende fornemmelse eller følelse af at have noget i øjet). Hvis du oplever, at dine øjne er så irriterede, at du generes af meget tåreflåd, eller hvis du overvejer at stoppe behandlingen, skal du straks (inden for en uge) tale med lægen eller apotekspersonalet. Lægen vil undersøge, om du får den opitmale behandling.
 • Gradvis ændring af øjenvipper i det behandlede øje og de fine hår omkring øjet, hvilket oftest ses hos personer af japansk oprindelse. Disse ændringer omfatter mørkere, længere, tykkere og flere øjenvippehår.


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade, betændelse i øjenlågsranden, øjensmerter, lysfølsomhed, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.


Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Hævede af øjenlåg, tørre øjne, betændelse eller irritation i øjets overflade, uklart syn, betændelse i den farvede del af øjet (regnbuehinden), hævelse af nethinden.
 • Hududslæt.
 • Smerter i brystet (angina) og hurtig puls.
 • Astma, åndenød.
 • Brystmerter.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Smerter i muskler og led.


Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Betændelse i iris, hævelse eller kradsning/skade i øjets overflade, hævelse omkring øjet, øjenvippehår der vender i forkert retning eller en ekstra række af øjenvipper, ardannelse på øjets overflade, sortfarvet prik i øjet (iriscyste).
 • Hudreaktioner på øjenlågene, mørkfarvning af huden på øjenlågene.
 • Forværring af astma.
 • Kradsende udslæt på huden.
 • Virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-virus (HSV).


Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Forværring af angina pectoris hos patienter med hjertesygdom. Symptomerne er smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Indsunkne øjne.


Bivirkninger som løbenæse, kløende næse og feber ses oftere hos børn end hos voksne.

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter udviklet alvorlige skader på den klare hinde forrest på øjet (hornhinden). Det ses som uklare pletter på hornhinden og skyldes, at der ved behandlingen sker en gradvis samling af kalk i øjet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der
fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Uåbnet øjendråbeflaske skal opbevares i køleskab (2 °C-8 ºC) beskyttet mod lys. 


Efter åbning af øjendråbeflasken er det ikke nødvendigt, at opbevare den i køleskab, men den må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC. 

Bruges senest 4 uger efter åbning. 

Opbevares i den ydre karton, for at beskytte mod lys. 


Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Latanoprost Upjohn indeholder:

 • Aktivt stof: Latanoprost

1 ml øjendråber indeholder 50 mikrogram latanoprost.
2,5 ml øjendråber (indholdet i en øjendråbeflaske) indeholder 125 mikrogram latanoprost.
En dråbe indeholder ca. 1,5 mikrogram latanoprost. 

 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphat monohydrat (E339i) og dinatriumphosphat, vandfri (E339ii) opløst i vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Latanoprost Upjohn øjendråber, opløsning er en klar farveløs væske. 


Latanoprost Upjohn fås i pakker med 1, 3 eller 6 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 


Hver karton indeholder 1 øjendråbeflaske med Latanoprost Upjohn. Hver øjendråbeflaske indeholder 2,5 ml Latanoprost Upjohn øjendråber, opløsning. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nederlandene. 

Lokal repræsentant

Viatris ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup. 

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, BE-2870 Puurs, Belgien. 

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og i Det Forenede Kongerige (Nordirland) under følgende navne:

Østrig, Holland: Latanoprost Viatris 

Belgien, Danmark, Luxembourg, Portugal: Latanoprost Upjohn
Grækenland: Latanoprost/Upjohn 

Finland, Frankrig: Latanoprost Pfizer 

Tyskland: Latanoprost Pfizer 50 Mikrogramm/mL Augentropfen, Lösung
Det forenede Kongerige (Nordirland): Latanoprost 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2022.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...