Tenidon

filmovertrukne tabletter 100 + 25 mg og 50 + 12,5 mg

Viatris

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tenidon Mite og Tenidon 50/12,5 mg og 100/25 mg filmovertrukne tabletter
atenolol/chlortalidon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Tenidon Mite/Tenidon til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenidon Mite/Tenidon
 3. Sådan skal du tage Tenidon Mite/Tenidon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tenidon Mite/Tenidon er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker plus vanddrivende stof). Du kan tage Tenidon Mite/Tenidon mod forhøjet blodtryk. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tenidon Mite/Tenidon

Tag ikke Tenidon Mite/Tenidon:

 • hvis du er allergisk over for atenolol, chlortalidon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tenidon Mite/Tenidon (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en alvorlig sygdom i hjerte og kredsløb. Tal med lægen.
 • hvis du har meget lav puls (mindre end 50 slag pr. minut).
 • hvis du har meget lavt blodtryk.
 • hvis du har meget dårligt blodomløb, f.eks. i hænder, arme, ben og/eller fødder.
 • hvis du har en alvorlig nyresygdom.
 • hvis du har for meget syre i blodet (metabolisk acidose).
 • hvis du har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrebarken eller andre steder (fæokromocytom).
 • hvis du er gravid eller ammer.
 • hvis du har alvorlig astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • hvis du har ophørt urinproduktion.
 • hvis du har alvorlige forstyrrelser i væske- og saltbalancen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tenidon Mite/Tenidon: 

 • hvis du får meget lav puls.
 • hvis du har smerter i benene pga. dårligt blodomløb, har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynauds syndrom eller claudicatio intermittens).
 • hvis du har en hjertesygdom eller får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).
 • hvis du har eller er disponeret for diabetes.
 • hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom.
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har alvorlig astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • hvis du har en svulst i binyrerne (fæokromocytom).
 • hvis du har urinsyregigt (arthritis urica).
 • hvis du har udtalt hudfølsomhed over for lys.
 • hvis du er på en særlig diæt (kaliumfattig).
 • hvis du har mave- eller tarmproblemer.
 • hvis du får hjertemedicin (indeholdende digitalis).
 • hvis du oplever nedsat syn eller får øjensmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller et øget tryk i øjet, og det kan opstå i løbet af timer eller op til uger efter at have taget Tenidon Mite/Tenidon. Dette kan medføre permanent synstab, hvis det ikke behandles. Hvis du tidligere har haft penicillin- eller sulfonamidallergi, kan du være i højere risiko for at udvikle dette.


Ældre patienter skal være opmærksomme på, at behandling med Tenidon Mite/Tenidon kan nedsætte blodets indhold af kalium. Tal med lægen.

Oplys altid før operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Tenidon Mite/Tenidon. Tenidon Mite/Tenidon kan sløre symptomerne på for højt stofskifte (tyrotoksikose) og på for lavt blodsukker (hypoglykæmi).

Hvis du skal stoppe behandlingen med Tenidon Mite/Tenidon, skal det ske gradvist over 7-14 dage. Tal med lægen. 

Brug af andre lægemidler sammen med Tenidon Mite/Tenidon

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Tenidon Mite/Tenidon, og Tenidon Mite/Tenidon kan påvirke virkningen af anden medicin.

Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin: 

 • anden vanddrivende medicin.
 • anden hjerte- og blodtryksmedicin (anden betablokker (også øjendråber) eller verapamil, diltiazem, lidocain, nifedipin eller hjerteglykosider).
 • anden medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. disopyramid og amiodaron).
 • medicin mod for højt blodtryk (clonidin).
 • medicin mod smerter (NSAID-midler, f.eks. ibuprofen og indometacin).
 • medicin mod epilepsi (barbiturater).
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva).
 • medicin mod mani (lithium).
 • medicin mod diabetes, herunder insulin.
 • medicin mod sindssygdomme (phenothiaziner).
 • medicin mod spasmer (baclofen).

Brug af Tenidon Mite/Tenidon sammen med mad og drikke

Du skal tage Tenidon Mite/Tenidon efter et måltid med mindst et halvt glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Tenidon Mite/Tenidon, hvis du er gravid.

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Tenidon Mite/Tenidon, da atenolol bliver udskilt i modermælken. Spørg lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tenidon Mite/Tenidon kan hos enkelte personer give svimmelhed eller virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tenidon Mite/Tenidon indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det i det væsentlige er natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Tenidon Mite/Tenidon

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne
Tenidon: ½ - 1 tablet dagligt.
Tenidon Mite: 1-2 tabletter dagligt. 


Ældre
Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 


Brug til børn og unge
Børn under 18 år må kun få Tenidon Mite/Tenidon efter lægens anvisning 


Nedsat leverfunktion
Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens anvisninger. 


Nedsat nyrefunktion
Tenidon Mite/Tenidon bør ikke anvendes til patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion.

Du skal tage Tenidon Mite/Tenidon efter et måltid med mindst et halvt glas vand. 

Hvis du har taget for meget Tenidon Mite/Tenidon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tenidon Mite/Tenidon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, meget lavt blodtryk, hjertesvigt og vejrtrækningsbesvær. 

Hvis du har glemt at tage Tenidon Mite/Tenidon

Du skal helst tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du tage den, når du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste tablet, så spring den glemte tablet over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Tenidon Mite/Tenidon

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage Tenidon Mite/Tenidon, medmindre du har aftalt det med lægen. Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Tenidon Mite/Tenidon. Lægen vil fortælle dig, hvordan du langsomt skal nedsætte dosis, så du undgår ubehagelige symptomer. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Forværring af hjerteproblemer, herunder åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Psykoser (sindslidelser). Kontakt lægen.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Vejrtrækningsbesvær, astmaanfald eller åndenød hos patienter med astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leversygdom. Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig leversygdom med gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger):  

 • Lupuslignende syndrom (en sygdom, hvor immunsystemet producerer antistoffer, der angriber hovedsageligt hud og led).
 • Nedsat syn eller øjensmerter som følge af højt tryk (mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut snævervinklet glaukom).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk.
 • Kolde hænder og fødder.
 • Mavebesvær, kvalme, opkastning, diarré.
 • Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.
 • Forhøjet urinsyre (hyperurikæmi).
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne på grund af lavt indhold af kalium i blodet.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet.
 • Nedsat glucosetolerance (en udviklet tendens til diabetes).


Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Søvnforstyrrelser.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer).


Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Forværring af skjult diabetes.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mareridt, forvirring, humørsvingninger og angst.
 • Svimmelhed og hovedpine.
 • Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
 • Øjentørhed, synsforstyrrelser.
 • Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.
 • Brystsmerter.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende eller siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
 • Forværring af smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens).
 • Forværring af kolde hænder og fødder (Raynauds sygdom).
 • Mundtørhed.
 • Hårtab, udslæt.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Forværring af psoriasis.
 • Kløe.
 • Muskeltrækninger.
 • Impotens.


Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Nedsat sexlyst.
 • Nedsat appetit.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra de eksisterende oplysninger): 

 • Sløring af symptomer på for lavt blodglucose, sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Forstoppelse.
 • Øget hudfølsomhed over for sollys.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tenidon Mite/Tenidon indeholder:

 • Aktive stoffer: Tenidon Mite: 50 mg atenolol og 12,5 mg chlortalidon.
  Tenidon: 100 mg atenolol og 25 mg chlortalidon.
 • Øvrige indholdsstoffer: Povidon, natriumstivelsesglycolat, majsstivelse (pregelatineret), tungt magnesiumcarbonat, natriumlaurylsulfat, stearinsyre, magnesiumstearat, hypromellose, macrogol 400, talcum, titandioxid (E171).

Pakningsstørrelser

Tenidon Mite/Tenidon filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Viatris Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart
Dublin 15
Dublin
Irland  

Lokal repræsentant

Viatris ApS
Borupvang 1
2750 Ballerup  

Fremstiller

Gerard Laboratories
Baldoyle Industrial Estate
Dublin 13
Irland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2022. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...