Deflazacort "Vital Pharma Nordic"

tabletter 6 mg

Vital Pharma Nordic ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Deflazacort Vital Pharma Nordic 6 mg tabletter  

Deflazacort Vital Pharma Nordic 30 mg tabletter  

deflazacort 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Deflazacort Vital Pharma Nordic
 3. Sådan skal du tage Deflazacort Vital Pharma Nordic
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Deflazacort Vital Pharma Nordic er et lægemiddel, der tilhører en gruppe lægemidler kendt som kortikosteroider, der har antiinflammatoriske og antiallergiske egenskaber. 

Deflazacort Vital Pharma Nordic kan bruges til at behandle: 

 • Reumatiske og kollagen sygdomme - Smertefuld hævelse af leddene (leddegigt), betændelse i hud og led (psoriasisgigt), muskelsmerter og stivhed omkring skuldre og hofter (polymyalgia rheumatica), feber og smertefulde ømme led (akut gigtfeber), betændelse og vævsskader i leddene, hud, hjerne, lunger, nyrer og blodkar (systemisk lupus erythematosus), inflammatorisk sygdom præget af muskelsvaghed og et bestemt hududslæt (svær dermatomyositis), betændelse i små og mellemstore blodkar (polyarteritis nodosa) og betændelse i blodkarrene normalt i hoved og hals (cranial arteritis).
 • Hudsygdomme - Alvorlig betændelse i hele hudens overflade (generaliseret eksfolierende dermatitis), hudreaktion opstået ved en infektion eller visse lægemidler (svær multiform erythema), betændelse i /knudedannelse i fedtlaget under huden (erythema nodosum).
 • Allergiske sygdomme - Astma og alvorlige overfølsomhedsreaktioner.
 • Luftvejssygdomme - Betændelse i lungerne, når de udsættes for organisk støv (ekstrinsik allergisk alveolitis).
 • Øjensygdomme - Betændelse i årehinde (choroiditis), årehinde og nethinde (choroidoretinitis), regnbuehinde (iritis) og regnbuehinde og strålelegeme (iridocyclitis).
 • Leversygdomme - Betændelse i leveren (kronisk aktiv hepatitis).
 • Fordøjelsessystem sygdomme - Irritation, betændelse og sår i tyktarmens slimhinde (colitis ulcerosa), betændelse i fordøjelseskanalen (Crohns sygdom).
 • Nyresygdomme - Tab af for meget protein i urinen (nefrotisk syndrom).

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Deflazacort Vital Pharma Nordic

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Deflazacort Vital Pharma Nordic, hvis du:

 • er allergisk over for deflazacort eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).
 • har mavesår.
 • har bakterielle infektioner (aktiv tuberkulose) eller virusinfektioner (herpes simplex øjensygdom, helvedesild, skoldkopper) eller infektioner forårsaget af svampe, der påvirker hele din krop (systemisk infektion).
 • er ved at blive eller for nylig er blevet vaccineret.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Deflazacort Vital Pharma Nordic, hvis du har: 

 • hjertesygdom (hjertesvigt)
 • højt blodtryk
 • historik af blodpropper (trombose, blodprop)
 • problemer med fordøjelsessystemet, herunder spiserør, tarm- eller maveirritation/betændelse
 • diabetes
 • humørsvingninger eller psykotiske tendenser
 • nye kirurgisk skabte blodkar eller tarmforbindelser
 • krampeanfald
 • grøn stær (glaukom, øget tryk i øjet)
 • underaktiv skjoldbruskkirtel (hypothyroidisme)
 • en infektion
 • leversygdom

Det kan være nødvendigt at øge kortikoiddosen i særlige situationer (kirurgi, infektioner og andet), så din læge skal vide, om du har haft nogen andre sygdomme. 


Langvarig behandling og høje doser kan sandsynligvis ændre din salt- og vandbalance. Din læge skal kontrollere den og om nødvendigt justere dit natrium- og kaliumindtag. 


Deflazacort Vital Pharma Nordic bør nedjusteres gradvist efter en langvarig behandling. Du må ikke holde op med at tage denne medicin uden at konsultere din læge. 


Du bør kontakte din læge, hvis du har sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Børn

Hos børn kan langvarig brug af dette lægemiddel påvirke/forringe deres vækst og udvikling. 

Brug af andre lægemidler sammen med Deflazacort Vital Pharma Nordic

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 


Fortæl især din læge eller apoteket, hvis du tager et af følgende lægemidler, fordi Deflazacort Vital Pharma Nordic kan interagere med dem: 

 • acetylsalicylsyre eller andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) (bruges til behandling af smerter og betændelse). Risikoen for mavesår kan stige.
 • lægemidler mod diabetes.
 • diuretika (vanddrivende tabletter).
 • rifampicin (antibiotikum til behandling af tuberkulose).
 • efavirenz, der anvendes til behandling af HIV.
 • lægemidler, der indeholder østrogener, herunder p-piller.
 • lægemidler, der forårsager muskelafslapning.
 • anticholinesterase medicin, der anvendes til behandling af myasthenia gravis.
 • lægemidler til behandling af hjertesvigt eller koaguleringsforstyrrelser.
 • lægemidler der indeholder jod.
 • nogle lægemidler kan øge virkningerne af Deflazacort Vital Pharma Nordic, og din læge ønsker måske at overvåge dig nøje, hvis du tager disse lægemidler, herunder visse lægemidler til HIV: cobicistat.
 • vacciner og inaktiverede toksiner: Hvis du skal vaccineres, skal du fortælle din læge, at du tager Deflazacort Vital Pharma Nordic.
 • lægemidler, der anvendes til behandling af epilepsi såsom phenytoin, carbamazepin, barbiturater.

Tag ikke nogen af disse lægemidler, mens du tager Deflazacort Vital Pharma Nordic uden at tale med din læge. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Hvis du ammer, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, da små mængder kortikosteroid medicin kan komme ind i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du føler dig svimmel, mens du tager deflazacort, må du ikke køre bil, bruge værktøj eller maskiner. 

Deflazacort Vital Pharma Nordic indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Deflazacort Vital Pharma Nordic

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Slug dine tabletter hele med et glas vand. 

 

Delekærven i Deflazacort Vital Pharma Nordic 30 mg tabletter er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

 

Dosen skal individualiseres. Derfor vil antallet og hyppigheden af tabletter, der skal tages, blive bestemt af din læge afhængigt af typen og sværhedsgraden af din sygdom samt reaktionen på behandlingen. 

Brug til voksne

Hos voksne kan dosen variere fra 6 til 90 mg om dagen. Det er derfor vigtigt, at du fuldt ud forstår din læges anvisninger vedrørende administration af lægemidlet og i tilfælde af tvivl ikke tøver med at kontakte lægen. 

Brug til børn

Den indledende dosis kan variere inden for intervallet 0,25-1,5 mg/kg/dag, afhængigt af sygdommens sværhedsgrad og dens fremskridt. 

Leverproblemer

Hvis du har nedsat leverfunktion kan deflazacort niveauet i blodet øges. Derfor bør dosen af Deflazacort Vital Pharma Nordic overvåges nøje. 

 

Din læge vil informere dig om behandlingens varighed. Du må ikke holde op med at tage denne medicin uden at havde talt med din læge - det kan være nødvendigt at sænke dosen gradvist. 

 

I særlige situationer (stress, større infektioner, alvorlige traumer eller kirurgi) kan en dosisjustering være påkrævet. Spørg din læge, hvilke foranstaltninger der skal træffes i disse tilfælde. 

 

Efter langvarig behandling bør administrationen af dette lægemiddel aldrig pludseligt stoppes. Din læge vil informere dig om, hvordan du gradvist skal nedsætte dosen. Det er også vigtigt at holde kontakten med din læge efter behandlingen, så I kan gribe ind i tilfælde af, at symptomerne vender tilbage. 

Hvis du har taget for meget Deflazacort Vital Pharma Nordic

Fortæl det til din læge, eller gå til nærmeste skadestue med det samme. Husk at tage eventuelle tabletter, der er tilbage, med dig samt pakken. Dette er så lægen ved, hvad du har taget. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Deflazacort Vital Pharma Nordic, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Deflazacort Vital Pharma Nordic

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Deflazacort Vital Pharma Nordic

Stop ikke med at tage denne medicin, fordi du har det bedre. Du skal følge lægens anvisninger om at stoppe disse tabletter. 

 

Stop af tabletten under langvarig behandling kan undertiden forårsage problemer som høj temperatur, ubehag og ømme muskler og led. 

 

Din læge vil måske have dig til gradvist at reducere antallet af tabletter, før du endeligt holder op med at tage dem. Lad aldrig dine tabletter løbe tør, før du modtager den næste recept. Det kan være farligt at stoppe eller reducere dosen af behandlingen uden din læges råd. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger blev observeret hos patienter med deflazacortbehandling  

 

Ualmindeligt (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • mavesår
 • gastrointestinal blødning
 • fordøjelsesbesvær
 • hovedpine
 • depression
 • opståen af strækmærker på huden
 • akne
 • kaliumtab og saltophobning i blodprøven
 • vægtøgning med hævelse af ansigtet (kaldet 'Cushingoid' eller 'måne'-ansigt)
 • din krop kan muligvis ikke reagere normalt på alvorlig stress såsom ulykker, kirurgi eller sygdom
 • nedsat knoglestyrke (osteoporose)
 • øget tendens til at få infektioner
 • øget væskeophobning i væv (ødem)

 

Kendes ikke (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de tilgængelige data): 

 • perforerede mavesår
 • pankreatitis (især hos børn)
 • eufori
 • svimmelhed
 • rastløs uro
 • søvnløshed
 • øget intrakranielt tryk
 • falsk hjernesvulst hos børn
 • udtynding og beskadigelse af huden
 • langsom heling af sår
 • forhøjet blodtryk
 • hjertesvigt
 • blodpropper (tromboembolisme)
 • uregelmæssige eller manglende menstruation
 • hæmmet vækst hos børn og teenagere
 • muskelsvaghed eller muskellidelser
 • brækkede knogler eller brud, hofte- eller skuldersmerter på grund af dårlig blodcirkulation, risiko for overrevne sener, ledbetændelse i knæet og lysken. Disse kan være tegn på en tilstand kendt som aseptisk nekrose
 • øjenlidelser (grå stær, øget intraokulært tryk)
 • sløret syn
 • diabetes
 • vækst af ekstra kropsbehåring (især hos kvinder)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.  

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Deflazacort Vital Pharma Nordic indeholder

 • Aktivt stof: deflazacort.
 • Øvrige hjælpestoffer er: Lactosemonohydrat; cellulose, mikrokrystallinsk; majsstivelse; magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Deflazacort Vital Pharma Nordic 6 mg: 

Runde elfenbenshvide tabletter med ca. 6 mm diameter og ca. 2,7 mm tykkelse. 

 

Deflazacort Vital Pharma Nordic 6 mg tabletter markedsføres i pakker, der indeholder 20 eller 60 tabletter. 

 

Deflazacort Vital Pharma Nordic 30 mg:  

Runde elfenbenshvide tabletter med delekærv på ca. 11 mm diameter og ca. 4 mm tykkelse. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser. 

 

Deflazacort Vital Pharma Nordic 30 mg tabletter markedsføres i pakker indeholdende 10 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse

Vital Pharma Nordic ApS
Frederiksgade 11, st. th
DK-1265 Copenhagen C
Danmark
+45 70 27 66 27 

Fremstiller

Sanos Supply Aps
Ved Klædebo 14
DK-2970 Hørsholm
Danmark. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 19. maj 2022
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...