Ipren®

filmovertrukne tabletter 200 mg

McNeil

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ipren® 200 mg filmovertrukne tabletter  

ibuprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Ipren nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ipren
 3. Sådan skal du tage Ipren
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ipren er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende lægemiddel, der tilhører gruppen af NSAID (non-steroide antiinflammatoriske stoffer). Ipren anvendes ved milde til moderate smerter f.eks. muskel- og ledsmerter, menstruationssmerter, tandpine, hovedpine (inklusiv migræne) og feber og smerter ved almindelig forkølelse hos voksne og unge fra 12 år (40 kg legemsvægt og derover). 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ipren

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ipren hvis du:

 • er allergisk over for ibuprofen, et af de øvrige indholdsstoffer i Ipren (angivet i afsnit 6) eller acetylsalicylsyre
 • tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod ledlidelser eller acetylsalicylsyre-præparater)
 • tidligere har haft blødning fra mave-tarmkanalen eller hul på tarmen i forbindelse med behandling med smertestillende lægemidler (NSAID)
 • har aktivt eller tidligere har haft mavesår, blødning fra mave-tarmkanalen, sår på tolvfingertarmen, blødende tyktarmsbetændelse eller Crohn’s sygdom
 • tidligere har haft astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har været i behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)
 • har tendens til blødninger
 • har en aktiv blødning (inklusiv hjerneblødning)
 • er blevet eller snart skal opereres i hjertet
 • lider af alvorlig dehydrering (forårsaget af opkast, diarré eller utilstrækkelig væskeindtag)
 • har svært nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
 • er gravid i 20. uge eller senere
 • hvis patienten er et barn under 12 år (under 40 kg legemsvægt).

 

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødning fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner. 


Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk chok). Det kan være livsfarligt. Ring derfor 112. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Ipren, hvis du 

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder ”mini-slagtilfælde” eller forbigående blodprop i hjernen)
 • har forhøjet blodtryk, sukkersyge, eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger
 • allergier, høfeber, astma, kronisk hævelse af næseslimhinderne, bihuler har eller har haft en tarmsygdom (Crohns sygdom, blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa)).
 • har en nyre- eller leversygdom, nedsat hjertefunktion, bindevævssygdom (SLE), er ældre, er i behandling med vanddrivende medicin eller medicin, der påvirker nyrerne. Behandling med Ipren kan give en let nedsat nyrefunktion, og du bør ikke tage Ipren, da der er risiko for akut nyresvigt.
 • har den medfødte sygdom porfyri, der påvirker det røde blodpigment hæmoglobin
 • har problemer med den normale blodstørkningsmekanisme
 • næsepolypper, eller kronisk obstruktive påvirkninger af luftvejene, fordi risikoen for at få forsnævring af luftvejene med åndedrætsbesvær (bronkospasme) er større
 • for nylig har haft en større operation
 • ammer
 • er i de første 6 måneder af din graviditet
 • prøver på at blive gravid

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Ipren.
 • Ipren kan gøre det sværere at blive gravid. Ønsker du at blive gravid, eller har du svært ved at blive gravid, bør du derfor ikke tage Ipren.
 • Ipren kan forhindre blodet i at størkne og kan forlænge blødningstiden.
 • Ipren kan skjule symptomer på betændelsessygdomme.
 • Det frarådes, at du tager Ipren, hvis du har skoldkopper.

 

Sår, perforation og blødninger i maven eller tarmene  

Hvis du tidligere har haft et sår i maven eller tarmene, især hvis dette er blevet værre på grund af perforering eller ledsaget af blødning, bør du holde øje med eventuelle usædvanlige symptomer i maveregionen, og straks rapportere dem til din læge, især hvis disse symptomer forekommer i begyndelsen af behandlingen. Dette skyldes, at risikoen for blødning eller sår i fordøjelseskanalen er højere i dette tilfælde, især hos ældre patienter. Hvis der opstår blødning eller sår i fordøjelseskanalen, skal behandlingen stoppes og straks søges lægehjælp. 


Blødning, sår eller perforation i maven eller tarmene kan opstå uden advarselstegn selv hos patienter, der aldrig har haft sådanne problemer før. Det kan også være dødeligt. 


Risikoen for mavesår, perforation eller blødning i maven eller tarmene stiger generelt med højere doser af ibuprofen. Risikoen øges også, hvis visse andre lægemidler tages på samme tid som ibuprofen (se ”Brug af anden medicin sammen med Ipren”). 

 

Hudreaktioner  

Du skal stoppe med at tage ibuprofen og straks kontakte lægen ved de første tegn på hududslæt, læsioner i slimhinderne eller andre tegn på allergi, da dette kan være det første tegn på alvorlige hudreaktioner (eksfoliativ dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Lyells syndrom), undertiden med dødeligt udfald. Den største risiko for disse reaktioner er i den første måned af behandlingen.
Se afsnit 4


Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Ipren. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Virkninger på hjerte og hjerne  

Anti-inflammatorisk/smertestillende medicin som ibuprofen kan være forbundet med en lille, øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, især når de anvendes i høje doser.
Overskrid ikke den anbefalede dosis eller behandlingsvarighed.
Du bør tale om din behandling med din læge eller apotekspersonalet, før du tager ibuprofen, hvis du: 

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt, angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, by-pass operation, perifer arteriesygdom (dårligt blodomløb i benene eller fødderne grundet indsnævrede eller blokerede arterier), eller nogen form for slagtilfælde (herunder "mini-slagtilfælde" eller forbigående iskæmiske anfald "TIA").
 • har højt blodtryk, diabetes, højt kolesteroltal, der har været hjertesygdomme eller slagtilfælde i din familie eller hvis du er ryger.

 

Virkninger på nyrerne  

Ibuprofen kan give problemer med nyrefunktionen, selv hos patienter, der ikke har haft nyreproblemer før. Dette kan resultere i hævelse af benene og kan endda føre til hjertesvigt eller højt blodtryk hos prædisponerede individer. 


Ibuprofen kan forårsage nyreskader især hos patienter, der allerede har nyre, hjerte eller leverproblemer, eller tager vanddrivende lægemidler eller ACE-hæmmere samt hos ældre. Afbrydelse af behandlingen med ibuprofen medfører generelt forbedring. 

 

Andre forholdsregler  

Generelt kan regelmæssig anvendelse af (flere slags) smertestillende medicin føre til varige alvorlige nyreproblemer. Denne risiko kan øges under fysisk belastning forbundet med tab af salt og dehydrering. Derfor bør dette undgås. 


Ibuprofen kan skjule symptomer eller tegn på en infektion (feber, smerte og hævelse) og midlertidigt forlænge blødningstiden. 


Kontakt lægen, hvis du får sløret syn eller andre øjenproblemer, vægtøgning eller hævelser. 


Søg læge, før du bruger Ipren, hvis nogen af de ovennævnte betingelser gælder for dig. 

 

Ældre  

Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks lægen, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m. 

Børn og unge

Du må ikke give denne medicin til børn under 12 år (under 40 kg legemsvægt). Der er risiko for nedsat nyrefunktion i dehydrerede børn og unge.
Hvis børn og unge har brug for Ipren i mere end 3 dage, eller hvis symptomerne bliver værre, skal lægen kontaktes. 

Brug af andre lægemidler sammen med Ipren

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig eller planlægger at tage anden medicin. Ibuprofen kan påvirke eller påvirkes af anden medicin.
Før du begynder at tage Ipren er det især vigtigt, at du fortæller til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, phenprocoumon, heparin, rivaroxaban, dabigatran)
 • hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ticlopidin)
 • medicin mod forhøjet blodtryk (ACE hæmmere som f.eks. captopril, betablokkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som f.eks. losartan)
 • medicin mod kredsløbssygdomme i arterier i ben eller arme (pentoxifyllin)
 • vanddrivende medicin (furosemid, thiazid)
 • andre smertestillende lægemidler (acetylsalicylsyre, NSAID incl. COX-2 hæmmere)
 • medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
 • medicin mod mani og depression (lithium og SSRI)
 • medicin mod hud- eller øjensydomme eller behandling i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus)
 • binyrebarkhormoner (kortikosteroider)
 • medicin mod HIV (ritonavir, zidovudin)
 • medicin mod forhøjet kolesterol (LDL) (colestyramin)
 • medicin til svangerskabsafbrydelse (mifepriston)
 • medicin mod infektioner (aminoglykosider, quinoloner)
 • medicin til behandling af type 2 sukkersyge (sulfonylurinstoffer)
 • medicin til behandling af svampeinfektioner (voriconazol, fluconazol)
 • medicin mod epileptiske anfald (fenytoin)
 • medicin mod depression og social fobi (moclobemid)
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid eller sulfinpyrazon)
 • medicin mod osteoporose, Pagets sygdom og høje niveauer af calcium i blodet (bifosfonater)
 • baclofen (et muskelafslappende middel)
 • naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder ginkgo biloba.

 

Andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket under behandlingen med Ipren. Du bør derfor altid søge råd hos din læge eller apoteket, før du bruger Ipren med andre lægemidler. 

Brug af Ipren sammen med mad, drikke og alkohol

Ipren kan indtages samtidig med mad og drikke. Det anbefales at tage Ipren sammen med mad for at undgå mave-tarm problemer. 

Undgå alkohol, da det kan forstærke bivirkningerne af ibuprofen, især dem, der påvirker maven, tarmene eller hjernen. Alkohol kan øge risikoen for blødninger i mave- tarmkanalen. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Ipren, hvis du er gravid fra 20. uge i din graviditet, da det kan forårsage alvorlige hjerte-, lunge- og nyrelidelser i det ufødte barn. 


Hvis Ipren bruges i slutningen af graviditeten, kan det forårsage nyre- og hjerteproblemer hos dit ufødte barn. Det kan forårsage blødningstendenser i både mor og barn og svække styrken af livmodersammentrækninger og dermed forsinke påbegyndelsen af fødslen og forlænge den. Hvis Ipren tages i mere end et par dage fra 20. graviditetsuge og fremefter, kan det forårsage nyreproblemer hos dit ufødte barn, som kan føre til lave niveauer af fostervand, der omgiver barnet (oligohydramnion) eller forsnævring af et blodkar (ductus arteriosus) i barnets hjerte. Hvis du har brug for behandling i mere end et par dage, kan din læge anbefale yderligere overvågning.
I de første 19 uger af graviditeten kan du evt. tage Ipren efter aftale med lægen og kun hvis det er strengt nødvendigt. Hvis du prøver at blive gravid, må du kun tage Ipren så kortvarigt som muligt og med den lavest mulige dosis.  

 

Amning  

Ibuprofen udskilles i modermælk i en meget lille mængde og det vil normalt ikke være nødvendigt at stoppe amningen under kortvarige behandlinger. Hvis langvarig behandling ordineres, bør tidlig fravænning overvejes. 

Tal med lægen inden du tager medicinen, hvis du ammer. 

 

Kvinder, der ønsker at blive gravide  

Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Ipren eller kun tage Ipren i så kort tid og i så lav dosis som muligt. 

Ipren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen om der er en anden behandling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ipren påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Da der ved høje doser kan forekomme bivirkninger såsom træthed, søvnighed, svimmelhed og synsforstyrrelser kan evnen til at køre bil eller betjene maskiner være nedsat i enkelte tilfælde. Denne effekt forstærkes ved samtidig indtagelse af alkohol. 

 

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Ipren

Tag altid Ipren nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

Den anbefalede dosis er

Milde til moderate smerte og feber  

Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg) 

Den anbefalede dosis er 1-2 tabletter (200-400 mg) som en enkelt dosis eller 3 gange dagligt i intervaller på 4-6 timer. Den højeste dosis over enhver 24 timers periode bør ikke overstige 6 tabletter (1200 mg). 

 

Menstruationssmerter  

Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg) 

Den anbefalede dosis er 1-2 tabletter (200-400 mg) 1-3 gange dagligt i intervaller på 4-6 timer. Den højeste dosis over enhver 24 timers periode bør ikke overstige 6 tabletter (1200 mg). 

 

Migræne  

Voksne og unge over 12 år (med en vægt på mindst 40 kg) 

Den anbefalede dosis er 2 tabletter (400 mg) som en enkelt dosis i intervaller på 4-6 timer, hvis nødvendigt. Den højeste dosis over enhver 24 timers periode bør ikke overstige 6 tabletter (1200 mg). 

 

Ældre  

Hvis du er ældre, bør du altid konsultere din læge, før du bruger Ipren, da du vil være mere tilbøjelig til at få bivirkninger, især blødning og perforation i fordøjelseskanalen, som kan være dødeligt. Din læge vil rådgive dig herom (se afsnit 2). 

 

Brug til børn og unge  

Du må ikke give denne medicin til børn under 12 år (under 40 kg legemsvægt). Der er risiko for nedsat nyrefunktion i dehydrerede børn og unge. 

Hvis børn og unge har brug for Ipren i mere end 3 dage, eller hvis symptomerne bliver 

værre, bør lægen kontaktes. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion  

Kontakt altid din læge, inden du begynder at tage Ipren, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Din læge vil rådgive dig herom. 

Din læge vil fortælle dig den korrekte dosis, som er den laveste mulige dosis, hvis du har alvorlig nyre- eller leversygdom eller er ældre. 

Hvis du har taget for meget Ipren

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Ipren, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomerne kan inkludere kvalme, mavesmerter, opkastning (kan indeholde blod) og diarré. Hovedpine, øresusen og svimmelhed kan også forekomme. Ved høje doser er sløvhed, ophidselse, desorientering, tab af bevidsthed, kramper samt åndedrætsbesvær blevet rapporteret. 

Det kan også forekomme nyresvigt, leverskade, lavt blodtryk, blåfarvning af læber, tunge og fingre samt øget blødningstendens. Forværring af astma kan også forekomme hos patienter med astma. 

Hvis du har glemt at tage Ipren

Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kan, medmindre der er under fire timer tilbage til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Ipren

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger er mere sandsynligt ved højere doser og længere varighed af behandling. Lægemidler såsom Ipren kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald (myokardieinfarkt) eller slagtilfælde. Væskeophobning (ødemer), forhøjet blodtryk og hjertesvigt er rapporteret i forbindelse med NSAID'er. 

Følgende bivirkninger er vigtige og vil kræve øjeblikkelig handling, hvis du oplever dem. Du bør stoppe med at tage Ipren og straks kontakte din læge, hvis følgende symptomer forekommer:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • sort, tjæret afføring eller blodfarvet opkast (sår i fordøjelseskanalen med blødning).

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)  

 • hævelse af ansigt, tunge eller svælg (strubehovedet), som kan forårsage alvorlige vejrtrækningsproblemer (angioødem), hurtig hjertebanken, alvorligt blodtryksfald eller livstruende chok
 • en pludselig allergisk reaktion med åndenød, hvæsende vejrtrækning og blodtryksfald
 • alvorligt udslæt med blærer på huden, især på benene, armene, hænderne og fødderne, som også kan involvere ansigtet og læberne (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom). Dette kan blive endnu mere alvorligt. Blærerne bliver større og spredes og dele af huden kan skifte ham (Lyells syndrom). Der kan også opstå alvorlig infektion med ødelæggelse (nekrose) af huden, subkutane væv og muskler.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • en alvorlig hudreaktion kendt som DRESS-syndrom kan forekomme. Symptomer på DRESS kan være udslæt, feber, hævede lymfeknuder og stigning i antallet af eosinofile granulocytter (en type hvide blodlegemer).
 • et stort, rødt og skællende udslæt med knuder under huden og blæredannelse, primært i hudfolder, på kroppen og på armene og ledsaget af feber i begyndelsen af behandlingen (akut generaliseret eksantematøs pustulose). Se også afsnit 2.
 • brystsmerter på grund af allergisk hjerteinfarkt (kounis syndrom)

 

Du bør stoppe med at tage medicinen og hurtigst muligt kontakte din læge, hvis du udvikler følgende bivirkninger: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • halsbrand, mavesmerter, fordøjelsesbesvær.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • sløret syn eller andre øjenlidelser som f.eks. lysfølsomhed
 • overfølsomhedsreaktioner, som f.eks. hududslæt, kløe, astmaanfald (undertiden med lavt blodtryk).

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • synstab.

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)  

 • pludselig ansamling af vand i lungerne, som medfører vejrtrækningsbesvær, højt blodtryk, væskeophobning og vægtøgning.

Andre mulige bivirkninger med Ipren er:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)  

 • forstyrrelser i fordøjelseskanalen, som f.eks. diarré, kvalme, opkastning, luftafgang fra tarmen, forstoppelse.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • sår i fordøjelseskanalen med eller uden perforering
 • tarmbetændelse og forværring af betændelse i tyktarmen (colitis) og fordøjelseskanalen (Crohns sygdom) og komplikationer på grund af udposninger i tyktarmen (perforation eller fistel)
 • mikroskopiske blødninger fra tarmen, som kan medføre blodmangel
 • sår i munden og betændelse
 • hovedpine, søvnighed, vertigo, svimmelhed, træthed, ophidselse, søvnløshed og irritabilitet.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)  

 • betændelse i maveslimhinden
 • nyreproblemer herunder udvikling af ødemer, betændelse i nyrerne og nyresvigt
 • løbende næse
 • åndedrætsbesvær (bronkospasmer)
 • blødninger; næseblod, blod i urinen, forlænget blødningstid.
 • astma
 • udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)  

 • depression, forvirring, hallucinationer
 • lupus erythematosus syndrom
 • stigning af urinstof i blodet og andre leverenzymer, fald i hæmoglobin og hæmatokritværdier, hæmning af samlingen af blodplader og forlænget blødningstid, fald i calciumkoncentrationen i blodet og stigning i urinsyreværdier i blodet
 • kraftig drift for at være fysisk aktiv med sideløbende mental uro og nervøsitet (psykomotorisk hyperaktivitet)
 • nedsat kropstemperatur.

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter)  

 • ubehagelig følelse af hjerterytme, hjertesvigt, hjerteanfald eller forhøjet blodtryk
 • forstyrrelser i dannelsen af blodceller (med symptomer som: feber, ondt i halsen, sår i mundoverfladen, influenzalignende symptomer, alvorlig træthed, næseblod og blødninger i huden)
 • ringen eller susen for ørene
 • betændelse i spiserøret eller bugspytkirtlen
 • forsnævring af tarmen
 • akut leverbetændelse, gullig misfarvning af huden eller det hvide i øjnene, leverproblemer, leverskade eller leversvigt
 • betændelse af hjernen (uden bakteriel infektion)
 • skader på nyrevævet
 • hårtab.

 

Ipren kan medføre en reduktion i antallet af hvide blodlegemer og din modstandskraft mod infektioner kan nedsættes. Kontakt straks lægen, hvis du oplever infektion med symptomer som f.eks. feber og alvorlig forværring af din generelle tilstand, eller feber med lokale symptomer på infektion såsom ondt i hals/svælg/mund eller vandladningsproblemer. Der vil blive taget en blodprøve for at kontrollere reduktionen af de hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt at informere din læge om din medicin. 

 

Nogle tilfælde af meningitis (som viser sig som stiv nakke, hovedpine, kvalme, opkastning, feber eller desorientering) er blevet observeret hos patienter med eksisterende autoimmune sygdomme, såsom systemisk lupus erythematosus eller blandet bindevævssygdom, under behandling med ibuprofen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ipren utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Ipren ved almindelig temperatur. 

Brug ikke Ipren efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Ibuprofen. 

Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose (E460), majsstivelse, vandfri kolloid silica (E 551), croscarmellosenatrium (E468), hypromellose (E464), stearinsyre (E570), magnesiumstearat (E 470b), titandioxid (E171), talcum (E 553b), macrogol 400. 

Udseende og pakningsstørrelser

Ipren er en hvid, hvælvet, rund, filmovertrukken tablet.  

 

Ipren findes i pakningsstørrelsen 20 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS  

Bregnerødvej 133 

3460 Birkerød 

Fremstiller

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH  

Göllstrasse 1  

84529 Tittmoning  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2022.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...