Leukeran®

filmovertrukne tabletter 2 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Leukeran® 2 mg filmovertrukne tabletter
chlorambucil 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt og det vil blive givet til dig af en læge eller sundhedspersonale.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at få Leukeran
 3. Sådan får du Leukeran
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Leukeran indeholder en aktiv substans, der kaldes chlorambucin, som hører til en gruppe lægemidler, der kaldes cytotoxiske (også kaldet kemoterapi). Dette lægemiddel bruges til at behandle visse former for kræft, der påvirker blod- og lymfesystemet. Det virker ved at nedsætte antallet af abnorme celler, der dannes i din krop. Din læge kan forklare, hvordan Leukeran kan hjælpe i din særlige situation. 


Leukeran anvendes til: 

 • Hodgkins sygdom og Non-Hodgkin lymfom. Tilsammen danner disse en gruppe af sygdomme, der kaldes for lymfomer. Det er kræftsygdomme, der udgår fra celler i lymfesystemet.
 • Kronisk lymfatisk leukæmi. En sygdom, hvor knoglemarven danner et stort antal abnorme hvide blodlegemer.
 • Waldenströms makroglobulinæmi er en sjælden blodsygdom, der medfører, at der frigives et abnormt protein i blodet. Kontakt lægen, hvis du gerne vil have mere at vide om disse sygdomme.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Leukeran

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Leukeran:

 • hvis du er allergisk over for chlorambucil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Leukeran (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særligt forsigtige med at behandle dig med Leukeran, hvis: 

 • du for nylig er blevet vaccineret, eller planlægger at blive vaccineret (se Brug af andre lægemidler sammen med Leukeran), da din krop da kan have sværere ved at bekæmpe infektioner.
 • du er potentiel kandidat til knoglemarvstransplantation (autolog stamcelletransplantation), da lang tids brug af Leukeran kan reducere antallet af stamceller.
 • du for nylig har fået strålebehandling eller anden form for kemoterapi.
 • du har en leversygdom.
 • du har en nyresygdom (nefrotisk syndrom), har fået medicin, der sætter pulsen op, har haft et anfald eller krampeanfald. I det tilfælde kan du være mere disponeret for anfald, når du tager Leukeran.

Det er muligt, at brugen af Leukeran, især ved lang tids brug, kan øge risikoen for at udvikle sekundær blodkræft. Almindeligvis har patienter, der udvikler dette fået en anden form for kemoterapi eller en form for strålebehandling.
Symptomerne på sekundær blodkræft er blandt andet træthed, feber, infektion og blå mærker. Tal straks med din læge, hvis du har nogle af disse symptomer (se afsnit 4).

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Brug af andre lægemidler sammen med Leukeran

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Fortæl venligst din læge, hvis du for nylig har taget eller tager følgende: 

 • vacciner, som indeholder levende organismer (som oral poliovaccine, mæslinger, fåresyge, røde hunde).
 • fludarabin, pentostatin eller cladribin, som er andre kemoterapilægemidler, som kan bruges til visse typer blodkræft.

Brug af Leukeran sammen med mad og drikke

Leukeran bør tages på tom mave. Se afsnit 3

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du tager Leukeran. 


Du bør ikke tage Leukeran, hvis du planlægger at få et barn. Dette gælder for både kvinder og mænd. 


Leukeran anbefales ikke til gravide, da det kan være meget skadeligt for dit ufødte barn. 

Du bør ikke amme, når du tager Leukeran. 


Frugtbarhed

Leukeran kan påvirke ovarier og sædceller, hvilket kan føre til infertilitet (ikke at kunne få børn). Hos kvinder kan menstruationen stoppe (amenorré) og hos mænd kan fuldstændig udeblivelse af sperm observeres (azoospermi). 


Benyt en sikker præventionsform for at undgå graviditet, hvis enten du eller din partner tager Leukeran. Spørg din læge til råds. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen tilgængelige information om Leukerans effekt på evnen til at køre og benytte maskiner. 

Leukeran indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan får du Leukeran

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Leukeran bør kun udleveres af en speciallæge med erfaring i sygdomme i blodet og deres behandling.

Din læge vil fortælle dig, hvor meget og hvor ofte du skal tage dette lægemiddel. Din dosis beregnes ud fra din kropsvægt og din sygdom.

Tag altid Leukeran nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 • Leukeran indtages gennem munden. Føde påvirker optagelsen af Leukeran, og det er derfor bedst at tage Leukeran på tom mave (en time før eller tre timer efter et måltid).
 • Tabletterne skal synke hele sammen med et glas vand.
 • Tabletterne må ikke knækkes, knuses eller tygges.


Dosen af Leukeran afhænger af din sygdoms status (se afsnit 1). 

 • Din læge kan ændre din dosis under behandlingen afhængig af dine behov.
  Lægen kan vælge at ændre dosen, hvis du er ældre eller har nyre- eller leverproblemer.
  Hvis du er en ældre person, kan din lever og nyrefunktion blive observeret under behandlingen.
 • Lægen kan tage regelmæssige blodprøver under behandlingen af Leukeran for at tjekke antallet af blodceller, hvilket kan resultere i justering af lægemiddeldosen.


Hodgkins sygdom  

 • Den sædvanlige dosis er 0,2 mg per kilogram kropsvægt hver dag til voksne og børn.


Non-Hodgkin lymfom  

 • Den sædvanlige dosis er 0,1 til 0,2 mg per kilogram kropsvægt hver dag til voksne og børn.

Der er begrænset viden om dosering til børn.
Behandlingen kan også gives periodevis: 10 mg/m2 legemsoverflade i 5-7 dage hver måned i ½-1 år og suppleres med steroid eller immunterapi.

Kronisk lymfatisk leukæmi  

 • Den sædvanlige startdosis er 0,15 mg per kilogram kropsvægt hver dag.

Behandlingen kan også gives periodevis: 10 mg/m2 legemsoverflade i 5-7 dage hver måned i ½-1 år og suppleres med steroid eller immunterapi. 


Waldenströms makroglobulinæmi  

 • Den sædvanlige startdosis er 6 til 12 mg (0,1 mg/kg) hver dag.

Nogle personer skal have langvarig behandling med Leukeran. Hvis du skal have langvarig behandling, er den sædvanlige dosis 2 til 8 mg hver dag. Følg nøje lægens anvisninger. 

Hvis du har fået for meget Leukeran

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Leukeran, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Husk at tage lægemiddelindpakningen med, også selvom den er tom.
Overdosering kan medføre irritabilitet, rastløshed, manglende evne til at koordinere kroppens bevægelser og voldsomme krampeanfald. 

Hvis du har glemt at få Leukeran

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis du holder op med at få Leukeran

Du må ikke ophøre med at tage Leukeran uden at spørge din læge til råds.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Hvis du oplever noget af følgende, skal du straks gå til din speciallæge eller tage direkte på hospitalet:  

 • ethvert tegn på feber eller infektion (øm hals, øm mund eller urinproblemer), enhver uventet blødning eller blåt mærke, da det kan betyde, at der ikke produceres nok blodceller af en særlig type,
 • hvis du pludselig får det dårligt (selv med normal temperatur),
 • hvis du begynder at føle dig ekstremt træt,
 • hvis du bemærker følelsesløshed eller svaghed i dine muskler,
 • hvis du får hududslæt, blister på huden, øm mund eller øjne og har høj temperatur.


Meget almindelig (påvirker flere end 1 ud af 10 personer):  

 • Nedsat antal blodlegemer og undertrykkelse af knoglemarven som kan medføre almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt infektioner - kontakt straks læge.


Almindelig (påvirker mindre end 1 ud af 10 personer):  

 • sekundær blodkræft - leukæmi kan opstå efter lang tids brug;
 • fald af røde blodlegemeceller eller anæmi, som kan få dig til at føle dig træt, svag eller stakåndet;
 • krampeanfald (hos børn) med en nyresygdom kaldet nefrotisk syndrom;
 • kvalme; opkastning; diarre, og mundsår.


Ikke almindelig (påvirker mindre end 1 ud af 100 personer):  

 • Hududslæt.


Sjælden (påvirker mindre end 1 ud af 1000 personer):  

 • allergisymptomer som nældefeber, hævelse af ansigt, hals og læber, blæreformet udslæt;
 • betændelse i huden ledsaget af feber (Stevens-Johnson syndrom) - kontakt straks læge, kraftig afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse) - kontakt straks læge,
 • leverpåvirkning (hepatotoksicitet);
 • det hvide i øjnene bliver gult eller huden bliver gul (gulsot);
 • feber;
 • krampeanfald.


Meget sjælden (påvirker mindre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • irreversibel knoglemarvsdefekt - din krop kan holde op med at danne blodceller;
 • bevægelsesforstyrrelser, nervesygdom som kan medføre prikkende fornemmelser eller følelsesløshed i hænder og fødder,
 • åndenød pga. øget bindevæv i lungerne (lungefibrose) - kontakt læge,
 • tør hoste pga. betændelse i lungernes bindevæv - kontakt læge,
 • blærebetændelse.


Hyppighed ukendt: (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)  

 • udeblivende menstruation
 • manglende sædceller i spermen.

Hvis disse bivirkninger bliver alvorlige, eller hvis du oplever bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du straks kontakte din læge. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 


Tag ikke Leukeran efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Hvis din læge beder dig om at stoppe med at tage tabletterne, er det vigtigt at give det resterende lægemiddel til din farmaceut, som vil destruere dem ifølge anvisninger for bortskaffelse af farligt affald. 

Du skal kun beholde tabletterne, hvis din læge beder dig om det. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Leukeran indeholder:

 • Aktivt stof: chlorambucil. 1 filmovertrukken tablet indeholder 2 mg chlorambucil.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactose, mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, stearinsyre, hypromellose, titandioxid (E171), gult og rødt jernoxid (E172) og macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Leukeran findes i brune tabletglas med børnesikret lukke med 25 tabletter.  

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 


Leukeran® er et registreret varemærke, der tilhører Aspen Global Incorporated. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2023.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...