Panodil®

oral suspension 24 mg/ml

Haleon Denmark ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Panodil Junior 

24 mg/ml oral suspension  

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Panodil Junior nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage.

 

Se den nyeste indlægsseddel påwww.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Junior
 3. Sådan skal du tage Panodil Junior
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Panodil Junior virker smertestillende og febernedsættende. 

 

Du kan tage Panodil Junior mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter, samt for at nedsætte feber f.eks. ved forkølelse og influenza. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil Junior

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten. 

Tag ikke Panodil Junior,

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har meget dårlig lever.

Advarsel og forsigtighedsregler

Panodil Junior indeholder paracetamol. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Panodil Junior, hvis  

 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. hvis du er undervægtig, fejlernæret eller på grund af et alkoholmisbrug. Du skal måske ikke tage Panodil Junior eller evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • du har en alvorlig infektion.

 

Hvis du har en alvorlig infektion, er kraftigt fejlernæret, meget undervægtig eller er alkoholmisbruger øges risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer: 

 • dyb, hurtig og besværet vejrtrækning.
 • kvalme og opkast.
 • appetitløshed.

Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer. 

Vær opmærksom på

 • Tag ikke flere Panodil Junior end anbefalet, da det kan medføre alvorlig leverskade.
 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.
 • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis symptomerne varer længere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Panodil Junior mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Brug af anden medicin sammen med Panodil Junior

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil Junior regelmæssigt og gennem længere tid.

 

Vær opmærksom på  

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil Junior mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Panodil Junior sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil Junior i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Panodil Junior kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 


Panodil Junior kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Panodil Junior påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Panodil Junior indeholder sorbitol (E420), maltitol (E965) og parahydroxybenzoater (E218 og E216).

Dette lægemiddel indeholder 150 mg sorbitol (E420) pr. ml. Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan nedbryde fructose, skal du tale med din læge for du (eller dit barn) tager eller får dette lægemiddel.
Sorbitol kan medføre gastrointestinalt ubehag og en mild afførende virkning.

Dette lægemiddel indeholder maltitol (E965). Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Kan have en mild afførende virkning.
Energi: 10 kJ (2,3 kcal) pr. g maltitol.

Panodil Junior indeholder methyl- og propylparahydroxybenzoat (E218 og E216). Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandling). 

3. Sådan skal du tage Panodil Junior

Tag altid Panodil Junior nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag aldrig mere Panodil Junior end beskrevet i doseringsanvisningerne. Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest mulig tid. Den maksimale døgndosis må ikke overskrides. 

Den anbefalede dosis er:

Børn på 2 år og derover: 

Dosis afhænger af barnets vægt. 

Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. 

 

Dosis skal beregnes ud fra barnets præcise vægt. Nedenfor er angivet eksempler: 

 

Barnets vægt  

Dosis  

Maksimal døgndosis  

5 kg 

2,5 ml (60 mg) højst 4 gange i døgnet 

250 mg 

10 kg 

5 ml (120 mg) højst 4 gange i døgnet 

500 mg 

15 kg 

7,5 ml (180 mg) højst 4 gange i døgnet 

750 mg 

20 kg 

10 ml (240 mg) højst 4 gange i døgnet 

1000 mg 

25 kg 

12,5 ml (300 mg) højst 4 gange i døgnet 

1250 mg 

30 kg 

15 ml (360 mg) højst 4 gange i døgnet 

1500 mg 

35 kg 

17,5 ml (420 mg) højst 4 gange i døgnet 

1750 mg 

40 kg 

20 ml (480 mg) højst 4 gange i døgnet 

2000 mg 

 

Doseringsinterval 

Der bør minimum gå 6 timer mellem hver dosering.  

Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage. 

 

Børn under 2 år 

Du må ikke bruge Panodil Junior til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

Brugsanvisning

Sådan bruges doseringssprøjten: 

Panodil Junior GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS oral suspension 24 mg/ml 

Panodil Junior GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS oral suspension 24 mg/ml 

Panodil Junior GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS oral suspension 24 mg/ml 

1. Indsæt doseringssprøjten

Skub stemplet helt i bund for at lukke doseringssprøjten og indsæt dernæst doseringssprøjten i flaskens hals. 

2. Vælg den rigtige dosis

Vend flasken på hovedet og træk forsigtigt den korrekte dosis op. Den korrekte dosis er når stemplets brede område er ud for det korrekte antal ml. 

3. Fjern doseringssprøjten

Vend flasken den rigtige vej og fjern doseringssprøjten fra flaskens hals ved at dreje den forsigtigt. 

Efter brug:
Sæt låget på flasken og tryk ned og drej til låget slutter tæt. Drej derefter modsat til du hører en klik-lyd.

Rengøring af doseringssprøjten efter brug:
Rengør doseringssprøjten efter brug med varmt vand og lad den tørre. Det er ikke nødvendigt at sterilisere den.

OBS! Brug ikke doseringssprøjten, hvis den er ødelagt eller beskidt. Doseringssprøjten må kun bruges til Panodil Junior. 

Hvis du har taget for meget Panodil Junior

Kontakt lægen, skadestuen eller Giftlinjen (tlf: 82121212), hvis du har taget flere Panodil Junior, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

En større dosis Panodil Junior end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader. Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven. 

Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelse). Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 

 

Symptomer på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastninger, appetitløshed, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald kan du miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Panodil Junior

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal.
 • Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser). Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.

 

Der har været rapporter om meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Panodil Junior utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
 • Brug ikke Panodil Junior efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Holdbarhed efter åbning: 6 måneder.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Panodil Junior 24 mg/ml oral suspension indeholder:

 • Aktivt stof: Paracetamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Flydende sorbitol (ikke-krystalliserende) (E420), xanthangummi, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), vandfri citronsyre, trinatriumcitratdihydrat, glycerol (raffineret glycerin 99,5%), jordbæraroma, dinatrium EDTA, sucralose, flydende maltitol (E965), renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Panodil Junior 24 mg/ml er en let uklar, hvid til let brunlig suspension.

Pakningsstørrelser
60, 100 eller 200 ml oral suspension pakket med en doseringssprøjte.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand

Telefon: 80 25 16 27
E-mail: mystory.nd@haleon.com 

Fremstiller

FARMACLAIR, Hérouville Saint Clair, Frankrig. 

eller  

Haleon Denmark ApS, Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2023 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...