Voltaren®

gel 11,6 mg/g

Haleon Denmark ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltaren 11,6 mg/g gel 

diclofenacdiethylamin  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Voltaren uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Voltaren. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Se den nyeste indlægsseddel på på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren
 3. Sådan skal du bruge Voltaren
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltaren tilhører gruppen af non-steroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID). Voltaren dæmper betændelse og er smertestillende. 

Du kan bruge Voltaren til behandling af smerter, ømhed og hævelser i led og muskler pga. betændelse. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Voltaren for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren

Brug ikke Voltaren, hvis du

 • er allergisk over for diclofenac, andre non-steriode antiinflammatoriske stoffer (NSAIDs) eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i afsnit 6.
 • tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, angioødem, nældefeber eller snue efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAIDs)
 • er gravid i 7.-9. måned.
 • er under 14 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på, at 

 • du ikke må bruge Voltaren på beskadiget hud, på åbne sår eller på eksem
 • Voltaren ikke må komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis du ved et uheld får gel i øjnene, så skyl omhyggeligt med rent vand og kontakt lægen
 • hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Voltaren
 • Voltaren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen
 • du ikke må tage solbad, og du ikke må opholde dig længe i solen, mens du bruger Voltaren
 • du ikke må bruge Voltaren under tætsluttende forbinding
 • hvis du har eller har haft astma eller allergi, kan Voltaren udløse astmalignende anfald
 • ældre oftere får bivirkninger af Voltaren og anden smertestillende medicin (NSAIDs)
 • hvis du tager anden medicin mod smerter (NSAIDs), er risikoen for bivirkninger større
 • du ikke må bruge Voltaren på store hudområder og i længere tid
 • Voltaren kan påvirke dine nyrer, selvom det smøres på huden
 • Voltaren indeholder propylenglycol og benzylbenzoat, der kan irritere huden.

Brug af anden medicin sammen med Voltaren

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Du kan få flere bivirkninger, hvis du samtidig bruger medicin mod smerter og betændelsestilstande (Acetylsalicylsyre og andre NSAIDs). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. Du skal holde dosis så lav som muligt og bruge Voltaren i så kort tid som muligt. Du må ikke bruge Voltaren de sidste 3 måneder af graviditeten. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Voltaren på brysterne eller på store hudområder, og du skal bruge det så kort tid som muligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltaren påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Voltaren indeholder propylenglycol (E1520) og benzylbenzoat

Voltaren indeholder propylenglycol (E1520) og benzylbenzoat, som kan irritere huden og give allergiske reaktioner. 

Voltaren indeholder duftstoffer (parfume)

Voltaren gel indeholder duftstoffer med benzylalkohol, citral, citronellol, coumarin, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, linalool, som kan medføre allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Voltaren

Voltaren må kun anvendes til udvortes brug. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn på 14 år og derover: 

Smør gel svarende til en mængde på størrelse med et kirsebær til en valnød (svarer til 2-4 g) på huden 3-4 gange daglig. 

Brugsanvisning:

Tube uden applikator  

 1. Inden første anvendelse:
  - Aluminiumstube: Lav hul på forseglingen ved hjælp af spidsen på tubens skruelåg.
  - Plasttube: Fjern forseglingen ved hjælp af den prægede overflade på bagsiden af skruelåget.
 2. Massér forsigtigt gelen ind i huden på det ømme eller betændte område. Du kan opleve en svagt kølende fornemmelse, når gelen masseres ind.
 3. Efter påsmøring skal hænderne tørres med absorberende papir (fx køkkenrulle) og derefter vaskes, medmindre du behandler hænderne. Det absorberende papir skal smides i skraldespanden efter brug.
 4. Vent med at bade indtil Voltaren er tørret ind.

 

Tube med applikator (Se figur 1)  

 1. Inden første anvendelse:
  - Fjern den gennemsigtige beskyttelseshætte og skru applikatoren af. Bryd forseglingen ved hjælp af den stjerneformede åbning på applikatorens side.
  Skru applikatoren på tuben igen inden du trykker gel ud.
 2. Applikatoren åbnes ved at trække i den hvide del. Tryk forsigtigt på tuben for at trykke gel ud i applikatoren. Brug applikatoren til forsigtigt at massere/gnide gelen ind i det ømme eller hævede område ligesom du ville gøre, hvis det var med fingrene. Når du masserer gelen ind i huden, vil trykket på applikatoren automatisk få den til at lukke.
 3. Efter påsmøring skal hænderne tørres med absorberende papir (fx køkkenrulle) og derefter vaskes, medmindre du behandler hænderne. Det absorberende papir skal smides i skraldespanden efter brug.
 4. Vent med at bade indtil Voltaren er tørret ind.
 5. Efter brug, tørres applikatoren af med en klud eller papir indtil den er tør og ren. Skyl eller dyp ikke applikatoren i vand. Brug ikke sæbe eller rengøringsmidler til at vaske overfladen af applikatoren. Efter rengøring, sættes den gennemsigtige beskyttelseshætte tilbage på tuben. Genbrug ikke applikatoren med en anden tube, men kassér den sammen med tuben, når du afleverer dine medicinrester på apoteket.

 

Figur 1 

 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Træk den gennemsigtige beskyttelseshætte af 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Skru applikatoren af 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Bryd forseglingen ved hjælp af den stjerneformede åbning på applikatorens side 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Skru applikatoren på tuben igen 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Træk i den hvide del for at åbne applikatoren 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Tryk forsigtigt på tuben for at trykke gel ud 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Brug applikatoren til at massere gelen ind i huden. Applikatoren lukker sig automatisk 

Voltaren GlaxoSmithKline Consumer gel 11,6 mg/g 

Tør applikatoren af med et håndklæde eller papir indtil den er tør og ren. 

 

Behandler du akutte, mindre skader som f.eks. forstuvninger med Voltaren, må du ikke bruge Voltaren i mere end 7 dage uden at tale med lægen. 


Kontakt din læge, hvis dine symptomer bliver værre eller ikke forbedres indenfor 7 dages behandling med Voltaren. 


Hvis din læge har ordineret Voltaren til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du må ikke dække den påsmurte hud med tætsluttende forbindinger. 

 

Administration
Voltaren må kun bruges på huden. 

 

Børn og unge under 14 år: 

Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for brug af Voltaren hos børn og unge under 14 år. 

Hvis du har brugt for meget Voltaren

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Voltaren, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Voltaren

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Voltaren

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De hyppigste bivirkninger omfatter milde og forbigående hudreaktioner på applikationsstedet. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 • Vejrtrækningsbesvær, åndenød, astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. 

 • Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede. 

 • Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem.
 • Brændende fornemmelse på den behandlede hud.

 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

 • Betændelse i huden med eller uden blærer.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede. 

 • Nældefeber, hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Øget følsomhed af huden for lys.

 

Afbryd behandlingen med Voltaren, hvis du får hududslæt af enhver art. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Voltaren ved temperaturer over 30 ºC.
 • Brug ikke Voltaren efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltaren 11,6 mg/g, gel indeholder

 • Aktivt stof: Diclofenacdiethylamin 11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g.
 • Hjælpestoffer: Dette lægemiddel indeholder 50 mg propylenglycol (E1520) og 1 mg benzylbenzoat per gram gel.
 • Øvrige indholdsstoffer: carbomer, macrogolcetostearylether, cocoylcaprylcarprat, isopropanol, diethylamin, paraffinolie, parfume creme 45 (indeholder benzylalkohol, citral, citronellol, coumarin, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, linalool) og renset vand.

Udseende og pakningstørrelse

Voltaren findes i pakninger af 50 g, 75 g, 100 g eller 150 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
Vallensbæk Strand
Telefon: 80 25 16 27
E-mail: mystory.nd@haleon.com 

Fremstiller

Haleon Denmark ApS
Delta Park 37
Vallensbæk Strand
Danmark  


Purna Pharmaceuticals NV 

Rijksweg 17, 

B-2870 Puurs 

Belgium 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret Maj 2023 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...