Sendoxan®

pulver til injektionsvæske, opl. 1 g, 200 mg og 500 mg

Baxter

Om indlægssedlen

Sendoxan injektionsvæske 

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.  

  

Baxter A/S 19. september 2008  

  

*I §11 i bekendtgørelse nr. 1210 af 7 december 2007 fremgår det, at: ”Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersonale eller dyrlæger, og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende effekt.” 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...