Dobutrex®

konc. til infusionsvæske, opl. 12,5 mg/ml

Stada Nordic

Om indlægssedlen

Dobutrex 5 mg/ml, infusionsvæske, opløsning

Dobutrex 12,5 mg/ml, koncentrat til infusionsvæske, opløsning

 

I henhold til paragraf 11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.  

 

PharmaCoDane ApS, Danmark, Juni 2011 

 

* I paragraf 11 i bekendtgørelse nr. 1210 af 7.december 2007 fremgår det, at "Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersonale eller dyrelæger, og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende efekt". 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...