Vamin® 18 g N/l Elektrolytfri

infusionsvæske, opløsning

Fresenius Kabi

Info

Vamin 18 g N/l Elektrolytfri, infusionsvæske, opløsning

 

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.  

 

Fresenius Kabi / 5. februar 2009  

 

* I §11 i bekendtgørelse nr. 1210 af 7 december 2007 fremgår det, at: ”Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersonale eller dyrlæger, og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende effekt.” 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...