Triregol

overtrukne tabletter

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Triregol, overtrukne tabletter

Etinylestradiol / levonorgestrel 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Triregol til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Triregol
3. Sådan skal du tage Triregol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Triregol er en lavdosis p-pille af kombinationstypen. Den indeholder små doser af de kvindelige hormoner levonorgestrel (et gestagen) og ethinylestradiol (et østrogen). Der er tre forskellige typer tabletter i pakningen, som har forskelligt indhold af hormon. Triregol forhindrer ægløsning og ændrer slimhinden i livmoderen. Triregol påvirker desuden slimen i livmoderhalsen, så det bliver sværere for sædcellerne at passere.
 

Du kan bruge Triregol til at undgå svangerskab.
 

Lægen kan have givet dit Triregol for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage TRIREGOL

Tag ikke Triregol, hvis du:

 • er overfølsom over for de aktive stoffer eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Triregol.
 • har eller har haft blodprop i lunge, hjerte eller hjernen.
 • har eller har haft hjertekramper (angina pectoris) eller hjerte/karlidelser.
 • har for højt blodtryk.
 • har eller har haft diabetes med følgesygdomme.
 • har lidelser i øjnenes blod- eller pulsårer.
 • har kræft i brystet eller livmoderen eller anden kendt østrogenafhængig knudevækst.
 • er gravid eller har mistanke om graviditet.
 • har svulster i leveren eller leversygdom med nedsat leverfunktion.
 • har blødninger fra skeden uden kendt årsag.
 • har eller har haft migræne med f.eks. talebesvær, kraftige synsforstyrrelser, føleforstyrrelser i fingre og ansigt, forbigående lammelser og svimmelhed (migræne med aura).
 • har eller har haft en arvelig eller anden kendt risiko for blodpropper (se særlige forholdsregler).

Hvis du får en af overstående sygdomme, mens du bruger p-piller, skal du straks stoppe med p-pillerne og kontakte din læge. I mellemtiden bør du bruge en anden type svangerskabsforebyggelse (uden hormoner). 

  

Vær ekstra forsigtig med at tage Triregol

 

Særlige forholdsregler

Triregol beskytter ikke mod HIV-infektion (AIDS) eller kønssygdomme.
 

Det er vigtigt, at du taler med lægen om fordele og ulemper ved brug af Triregol før du begynder at tage p- piller og efter påbegyndt brug af Triregol bør du mindst én gang om året blive undersøgt af din læge. Sådan en undersøgelse kan f.eks. omfatte måling af blodtrykket, undersøgelse af brystet og en gynækologisk undersøgelse. 

  

P-piller og blodpropper: 

Din risiko for at få blodpropper er lidt større, mens du bruger Triregol, altså p-piller der indeholder 2 slags hormoner: østrogener og gestagener. Risikoen er størst i det første år, hvor du bruger den slags p-piller. Dette gælder uanset hvilken slags kombinations p-piller, du bruger.
 

Risikoen for at få blodpropper øges med alderen og er også større, hvis du: 

 • ryger (ved storrygning og stigende alder stiger risikoen yderligere, især for kvinder over 35 år).
 • har nogen i din nærmeste familie, som har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
 • er overvægtig (BMI over 30).
 • selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt (triglycider) i blodet.
 • Har for højt blodtryk.
 • Har diabetes.
 • har migræne.
 • Har en sygdom i hjerte klapperne eller forstyrrelser i hjerterytmen.
 • Ligger i sengen i længere tid. Fortæl din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du bruger p-piller. Hvis der er muligt, bør du lade være med at bruge p-piller fra 4 uger før til 2 uger efter længevarende sengeleje eller en større operation. Tal med lægen.

Blodpropper kan opstå i de blodårer, der fører blodet ude fra musklerne og andre steder i kroppen tilbage til hjertet og lungerne. Det sker især i de blodårer, der ligger inde mellem musklerne i læggen eller låret. Blodpropperne kan rive sig løs og sammen med blodet sætte sig fast i lungernes pulsårer. De stopper pulsåren til, så der ikke kommer blod til en større eller mindre del af lungen, det giver smerter og åndenød. I værste fald kan en sådan blodprop i lungen være dødelig,
 

Det kan ske for alle mennesker, men risikoen er lidt større hos kvinder, der bruger p-piller og noget større hos gravide. Hvis man bruger p-piller er risikoen desuden afhængig af, hvordan p-pillen er sammensat.
 

Forekomsten af blodpropper i blodårerne, ved at bruge p- piller er lavere som ved at være gravid. Af 100.000 gravide får ca. 60 en blodprop i blodårerne. Af 100.000 kvinder, der bruger Triregol med gestagen (levonorgestrel) og 30 mikrogram østrogen ethinylestradiol) i et år, får ca. 20 en blodprop i blodårerne. Af 100, der får en blodprop i blodårerne, dør en eller to. Der kan også dannes blodpripper andre steder i kroppen, nemlig i hjertet, hjernen, øjet, leveren eller nyrerne. Men det er meget sjældent ved brug af p-piller eller under graviditeten.
 

Du skal stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte din læge, hvis du bemærker følgende tegn på blodpropper: 

 • smerte og/eller hævelse i det ene ben.
 • hoste især med sting i siden.
 • stærke brystsmerter, med eller uden udstråling til venstre arm.
 • åndenød.
 • unormal, kraftig og vedvarende hovedpine eller migræneanfald.
 • dobbeltsyn.
 • utydelig tale, eller besvær med at tale.
 • pludselige forstyrrelser i høre-, lugte- eller smagssans.
 • svimmelhed eller besvimelsesanfald.
 • svaghed eller følelsesløshed i en eller flere dele af kroppen.
 • stærke mavesmerter.

P-piller og kræft: 

Brystkræft forekommer lidt oftere hos p-pille brugere end hos andre kvinder på samme alder. Risikoen for brystkræft bliver gradvist den samme som for andre i løbet af de første 10 år, efter at man er stoppet med p-piller.
Man ved dog ikke med sikkerhed, om der er nogen egentlig sammenhæng mellem brystkræft og p-piller. Kvinder, der bruger p-piller får oftere undersøgt brystet, så brystkræft måske bliver fundet tidligere.
 

Nogle få gange har kvinder, der bruger p-piller, fået godartede leversvulster. Yderst sjældent har leversvulsterne været ondartede. Både godartede og ondartede leversvulster kan give indre blødninger. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke smerter i den øverste del af maven.
 

Livmoderhalskræft er noget hyppigere hos kvinder, der har brugt p-piller i lang tid. Dette skyldes måske ikke direkte p-pillerne, men muligvis at kvinder der bruger p- piller, oftere bliver undersøgt for livmoderhalskræft. Nogle kan have en anden seksuel adfærd end de, der bruger andre svangerskabsforebyggende midler som kondom. Den største risiko for livmoderhalskræft er vedvarende betændelse med et særligt HPV (humant papillomatøst virus), som kan være hyppigere hos p-pillebrugere.
 

Inden du begynder at bruge p-piller, bør du huske at fortælle lægen, hvis du: 

 • Selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft brystkræft.
 • Har en sygdom i leveren eller galdeblæren.
 • Har en sygdom, der kom første gang eller blev forværret under graviditet eller ved tidligere brug af hormoner (f.eks. døvhed, en stofskiftesygdom kaldet porfyri, en hudsygdom kaldet svangerskabs herpes, en sjælden sygdom i nervesystemet (Sydenham´s chorea)).
 • Har en bindevævssygdom (Systemisk Lupus Erythematosus).
 • Har en sygdom, som påvirker blodets evne til at størkne, og som giver nyresvigt (hæemolytisk uræmisk syndrom).
 • Har arvelig form for blodmangel (seglcelleanæmi).
 • Har kronisk, blødende betændelse i tarmen (Crohn’s sygdom eller ulcerøs colitis).
 • Har eller har haft gullig-brune, skjoldede pletter på huden, især i ansigtet (chloasma). I såfald skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller gå i solarium.

Kontakt din læge snarest muligt hvis du mærker en knude i brystet, eller bemærker nogle forandringer i din krop eller dit helbred, især hvis det er noget, der er beskrevet i denne indlægsseddel.
 

Når du tager p-piller, kan du få uregelmæssig blødning, især i de første måneder. Hvis du har uregelmæssige blødninger efter ca. 3 måneder, bør du kontakte lægen (nogle kvinder får ikke menstruationslignede blødning i den tabletfire periode).
 

Hvis du tager p-pillerne efter anvisningen, er det usandsynligt, at du er gravid. Hvis du ikke har taget pillerne, som du skal, eller du ikke får blødning efter to periode med p-piller, skal du være sikker på, at du ikke er gravid, før du fortsætter med p-piller.
 

Kontakt din læge hvis du får alvorlig diarré, eller begynder at bruge anden medicin.
 

Du må ikke tage naturmedicin, der indeholder perikum (Hypericum perforatum) samtidig med Triregol. Det kan gøre, at Triregol ikke virker. Du kan få blødning i perioden og blive gravid. Hvis du allerede bruger perikumprodukter, skal du aftale med lægen, hvordan denne behandling evt. kan afsluttes.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Triregol. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Triregol kan ændre virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan ændre virkningen af Triregol. Visse lægemidler kan ophæve virkningen af Triregol. Det kan derfor være du har brug for at bruge yderligere former for prævention i en periode.
 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod epilepsi (barbiturater, phenytoin, primidon, oxcarbazepin, topiramat, felbamat og carbamazepin).
 • Antibiotika (pencilliner, tetracyklin, rifampicin).
 • Medicin mod HIV-virus (ritonavir, nevirapin).
 • Medicin mod svamp (grisofulvin).
 • Medicin efter transplantation (ciclosporin).
 • Produkter/naturmedicin, som indeholder perikum (Hyperikum perfiratum).
 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet 

Du må ikke tage Triregol, hvis du er gravid. Hvis du tror du er gravid, skal du stoppe med at tage pillerne og bruge en anden svangerskabsforebyggende metode, f.eks. kondom, indtil du er sikker på, om du er gravid eller ej. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke tage Triregol, da Triregol går over i modermælken. Tal med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Triregol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Triregol

Triregol indeholder saccharose og lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage TRIREGOL

Tag altid Triregol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Dosering 

Hver Triregol blisterpakning indeholder 21 p-piller. Blisterpakningen er mærket med tal. Start med den p-pille som er mærket med 1 og fortsæt med én p-pille dagligt i pilens retning. Den ugedag du starter på, kan du huske ved at prikke hul under den aktuelle forkortelse (ugedag) på blisteren.
 

Du bør tage p-pillen på omtrent samme tidspunkt af døgnet, sammen med et glas væske, hvis det er nødvendigt. Når alle 21 p-piller er taget, holder du pause de næste 7 dage, dvs. du skal ikke tage nogen p-piller. I løbet af disse 7 dage bør du få din menstruation. Normalt starter menstruationen 2-3 dage inde i pausen. På 8. dagen starter du med en ny blisterpakning, også selv om din menstruation fortsætter. Dette betyder, at du altid starter på en ny blisterpakning på samme ugedag og får din menstruation på samme tid med 4 ugers mellemrum. 

  

Sådan starter du på din første Triregol pakning

 • Hvis du ikke har brugt svangerskabsforebyggende midler med hormoner inden for den sidste måned.
  Den første p-pille tages på menstruationens 1. dag.
  Hvis du vil starte dine p-piller på menstruationens 2. – 5. dag, skal du huske at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. med kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage.
 • Ved skift fra en anden p-pille af kombinationstypen
  Du kan starte med at tage Triregol dagen efter den p- pille frie periode (eller dagen efter den sidst virkningsløse p-pille, hvis din forrige blisterpakning indeholdt virkningsløse p-piller, dvs. 28 stk.). Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket.
 • Ved skift fra en p-pille, som kun indeholder gestagen (mini-pille)
  Du kan stoppe med minipillerne på en hvilken som helst dag og starte med Triregol næste dag på samme tidspunkt. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar eller lignende) i de første 7 dage, du tager p-piller.
 • Ved skift fra injektion eller implantat
  Du kan starte på Triregol den dag, du har planlagt at få din næste injektion, eller den dag dit implantat fjernes. Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom, pessar og lignende) i de første 7 dage, du tager p-pillerne.
 • Efter fødsel
  Lige efter fødsels vil di læge måske råde dig til at vente med at tage Triregol til efter din første normale menstruation. Bemærk, at du godt kan blive gravid, selv om du ikke har fået den første menstruation efter fødslen og selv om du stadig ammer. Spørg din læge. Ønsker du at bruge Triregol, mens du ammer, så spørg din læge til råds først.
 • Efter abort
  Din læge kan rådgive dig.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

  

Hvis du har taget for mange Triregol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Triregol tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.
 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning samt småblødning fra skeden hos unge piger. 

  

Hvis du har glemt at tage Triregol

Hvis der er gået mindre en 12 timer, siden du skulle have taget din p-pille, skal p-pillen tages, så snart du kommer i tanke om det, og den næste p-pille skal tages på det sædvanlige tidspunkt. Supplerende prævention er unødvendig.
 

Følg disse anvisninger!  

Mere end 1 p-pille er glemt
Spørg din læge til råds. 

  

1 p-pille er glemt i uge 1 

Tag den glemte p-pille så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt, på det sædvanlige tidspunkt.
Beskyt dig ekstra mod graviditet (f.eks. med kondom) i de næste 7 dage. Hvis du har haft samleje i ugen før den glemte p-pille, kan du være blevet gravid. Kontakt derfor straks din læge. 

  

1 p-pille er glemt i uge 2 

Tag den glemte p-pille så snart du husker det, såfremt de tidligere 7 tabletter er taget korrekt, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt, på det sædvanlige tidspunkt. P-pillernes sikkerhed er uændret, og du behøver ikke beskytte dig ekstra mod graviditet. 

  

1 p-pille er glemt i uge 3 

Du kan vælge mellem én af følgende muligheder uden at bruge yderligere form for svangerskabsforebyggelse.
1. Tag den glemte tablet, så snart du husker det, såfremt de tidligere 7 tabletter er taget korrekt, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller, som om intet var hændt på det sædvanlige tidspunkt. Start straks på den næste bisterpakning uden nogen pause mellem pakningerne. Du får sandsynligvis først menstruation efter den anden blisterpakning. Men du kan få pletblødninger eller gennembrudsblødninger, mens du tager p-pillerne.
Eller
2. Stop med at tage p-pillerne fra din nuværende blisterpakning. Hold en p-pillefri periode på 7 dage eller mindre, inkl. Den dag du glemte din p-pille. Fortsæt med den næste blisterpakning. Fordelen ved denne metode er, at du kan starte med den næste blisterpakning på samme ugedag som du plejer. 

  

Har du haft opkastning eller kraftig diarré efter du har taget Triregol?

Hvis du har kastet op eller kraftig diarre indenfor 3-4 timer, efter du har taget din Triregol p-pille, er det ikke sikkert, at p-pillen har nået at virke. Dette svarer til at have glemt en p-pille. Følg derfor anvisningen for glemte p-piller. 

  

Hvis du ønsker at udskyde menstruationen

Du kan udskyde din menstruation, hvis du fortsætter med at tage de okkerfarvede tabletter fra en ny blisterpakning Triregol uden at holde en p-pillefri periode. Udskydelse af menstruationen kan fortsætte så længe som ønsket (indtil der ikke er flere okkerfarvede tabletter tilbage). I perioden, hvor du udskyder din menstruation, kan du få gennembrudsblødninger eller pletblødninger, mens du tager p-pillerne. Start med den næste blisterpakning efter den sædvanlige 7 dages p-pillefri periode. 

4. Bivirkninger

Triregol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Brystkræft.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Blodpropper i venerne fx ben.
 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.
 • Kronisk tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Smerter i den øverste højre del af maven, evt. gulsot, appetitløshed, kvalme pga. en svulst i leveren. Kontakt lægen.
 • Symptomer som gulsot, mørk urin og lys afføring samt tab af appetit, kvalme voldsom smerte kan forekomme, det kan være tegn på leverkræft. Kontakt lægen.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Forværring af den arvelige sygdom i stofskiftet porfyri og sygdommen Sydenham’s chorea, som giver ufrivillige rykvise bevægelser. Kontakt læge.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring 112.
 • Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Depression. Kan være eller bliver alvorligt. Tal med lægen.
 • Humørforandringer.
 • Hovedpine.
 • Kvalme, mavesmerter.
 • Uren hud/akne (bumser).
 • Brunpigmentering af huden, som kan være varig (Chloasma).
 • Ømhed i brysterne, smerter i brysterne.
 • Uregelmæssig, kraftig blødning.
 • Vægtforøgelse.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Væskesamlinger i kroppen.
 • Ændret sexlyst.
 • Nervøsitet.
 • Migræne.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Diarre, opkastning.
 • Udslæt, nældefeber.
 • Brystforstørrelse.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Overfølsomhed.
 • Forhøjet fedt i blodet (højt kolesterol).
 • Tåler ikke kontaktlinser.
 • Høretab. Kontakt lægen.
 • Betændelsestilstand i huden oftest på stræksider, håndflader, fodsåler og slimhinder.
 • Udslæt med ømme, røde knuder oftest på ben og arme (erythema nodosum).
 • Udflåd fra brysterne.
 • Udflåd.
 • Vægttab

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Synsforstyrrelser.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol og/eller triglycerider i blodet.
 • Irritabel adfærd.
 • Forværring af epilepsi.
 • Svimmelhed.
 • Rødme og smerter pga. betændelse i venerne.
 • Øget behåring på kroppen.
 • Skæl.
 • Tung fornemmelse i kroppen.
 • Udebleven menstruation.
 • Menstruationscyklus uden ægløsning.
 • Forsinket menstruation.

Diagnosen brystkræft er en anelse hyppigere hos P-pille brugere.
 

Kvinder med hereditært angiødem, som er en sjælden diagnose, der skyldes en genetisk defekt på det blodbaserede protein C1-INH, kan p-piller fremkalde eller forværre symptomerne af udslæt.
 

Triregol kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. kolesterolmålinger, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via 

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: sst@sst.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.  

 

Tag ikke Triregol efter den udløbsdato, der står på pakningen.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Triregol overtrukne tabletter indeholder:

Aktive stoffer: 

 • Lyserøde tabletter: 50 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram ethinylestradiol.
 • Hvide tabletter: 75 mikrogram levonorgestrel og 40 mikrogram ethinylestradiol.
 • Okkerfarvede tabletter: 125 mikrogram levonorgestrel og 30 mikrogram ethinylestradiol.

De øvrige indholdsstoffer er: Magnesiumstearat, talkum, majsstivelse, lactosemonohydrat, kolloid vandfri silicia, karmellose natrium, povidon (K30), makrogol 6000, copovidon (K28), kalciumcarbonat, saccharose, titandioxid (E 171).
De lyserøde og gule tabletter indeholder desuden farvestoffet jernoxid (E 172). 

 

Pakningsstørrelser

Triregol fås i en pakning med 3 x21 overtrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N 

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N
 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Senest revideret marts 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...