Klyx®

rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml

Ferring

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

KLYX®, 1mg/ml + 250 mg/ml, rektalvæske, opløsning

Docusatnatrium/sorbitol 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få KLYX uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for KLYX. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge KLYX 

 3. Sådan skal du bruge KLYX 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

KLYX er et afføringsmiddel, der indføres i endetarmen.

KLYX virker ved at øge vandet i afføringen. Hård afføring bliver blød, og afføringen lettes. Væsken i tarmen giver dig en naturlig trang til afføring. KLYX virker efter ca. 5-20 minutter. 

Du kan bruge KLYX ved forstoppelse og til at tømme tarmen før operation og undersøgelser af tarmen. 

Lægen kan have givet dig KLYX for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE KLYX

Brug ikke KLYX  

 • hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen, f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen.
 • hvis du har smerter i maven af ukendt årsag.
 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for docusatnatrium eller sorbitol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge KLYX

 • Du må kun bruge KLYX i kort tid. Hvis du bruger KLYX i længere tid kan du komme til at lide af mangel på vand og salte. Hvis du dagligt har brug for et afføringsmiddel, skal du tale med lægen.
 • Du må ikke bruge afføringsmidler, der indføres i endetarmen, hvis du har blødninger eller betændelse i tarmen, med mindre det er din læge, der har sagt, at du skal anvende KLYX før undersøgelse.
 • Tal med din læge, hvis du har hæmorroider eller rifter ved endetarmen.

Brug af anden medicin

Hvis du bruger andre afføringsmidler, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af dem. Tal med din læge.
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Graviditet:
Du kan bruge KLYX under graviditet, men anden medicin er mere velegnet. Tal med din læge. Du kan bruge KLYX i forbindelse med fødsel.
Amning:
Du kan bruge KLYX, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

KLYX påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i KLYX

KLYX indeholder konserveringsmidlerne methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216). De kan give allergiske reaktioner (kan komme efter behandlingen). 

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE KLYX

Brug altid KLYX nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:
Ved forstoppelse eller ved tarmtømning skal du bruge et KLYX på 120 ml, eller ved undersøgelse af tarmen et KLYX på 240 ml, hvis det er nødvendigt.
 

Børn:
Du må ikke give KLYX til børn.
 

Før du bruger KLYX, kan du opvarme flasken i vandbad til kroppens temperatur.
Hvis virkningen af KLYX er for stærk eller for svag, så henvend dig til din læge eller til apoteket. 

 

Brugsanvisning:

1. For at beskytte studsen, er studsen på flasken forsynet med en hætte (figur 1)
Klyx® Ferring Lægemidler A/S, rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 

2. Tag hætten af ved at hive med tilstrækkelig kraft (figur 2) 

Klyx® Ferring Lægemidler A/S, rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 

3. Drej det yderste af spidsen af (figur 3)
Klyx® Ferring Lægemidler A/S, rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 

4. Nu er produktet klar til brug (figur 4).
Klyx® Ferring Lægemidler A/S, rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 

5. Smør spidsen enten med vaseline eller ved at presse et par dråber KLYX ud.
 

6. Læg dig ned på venstre side med bøjede ben. 


7. Før spidsen forsigtigt ind i endetarmen og pres langsomt væsken ud (figur 5) 

Klyx® Ferring Lægemidler A/S, rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/mlKlyx® Ferring Lægemidler A/S, rektalvæske, opløsning 1 + 250 mg/ml 

8. Træk spidsen ud, mens beholderen stadig er sammenpresset.
 

9. Forsøg at holde væsken i tarmen i ca. 5-10 minutter.
 

Der vil normalt være lidt væske tilbage i flasken efter brug. 

 

Hvis du har brugt for meget KLYX

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere KLYX, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

 

Hvis du har glemt at bruge KLYX

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har glemt at tage dosis. 

 

Hvis du holder op med at bruge KLYX

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. BIVIRKNINGER

KLYX kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. Kraftige allergiske reaktioner (specielt hos børn), hvor du kan få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær eller besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. Nældefeber. 

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

Irritation i endetarmen ved længere tids brug. Smerter og blødning fra endetarmen. Smerter i maven og utilpashed.
 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk. 

  

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare KLYX ved almindelig temperatur. 

Brug ikke KLYX efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

KLYX 1mg/ml + 250 mg/ml, rektalvæske, opløsning indeholder:

 • Aktive stoffer: Docusatnatrium og sorbitol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Methylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel E 218), propylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel E 216), natriumhydroxid (til pH justering), saltsyre (til pH justering) og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

KLYX er en ufarvet, ikke helt klar, lidt tyktflydende væske. 

 

Pakningsstørrelser: 

120 ml, 240 ml, 10 x 120 ml og 10 x 240 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S 

 

Fremstiller:

Ferring-Léčiva, a.s., K Rybníku 475, 252 42 Jesenice u Prahy, Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i november 2010
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...