Fucithalmic®

øjendråber, suspension 1%

Amdipharm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Fucithalmic® 10 mg/g, øjendråber, suspension 

fusidinsyre 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen 

 • Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. 
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Fucithalmic® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen 

 1. Virkning og anvendelse 
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic® 
 3. Sådan skal du bruge Fucithalmic® 
 4. Bivirkninger 
 5. Opbevaring 
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Fucithalmic® er et antibiotikum til brug i øjnene. 
 • Fucithalmic® virker i starten bakteriehæmmende, men efterhånden også bakteriedræbende.

 

Du skal bruge Fucithalmic® til behandling af betændelse i øjnene, hvis betændelsen skyldes bakterier, som Fucithalmic® er virksomt på.  

  

Lægen kan have givet dig Fucithalmic® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucithalmic®

Brug ikke Fucithalmic®

 • hvis du er overfølsom over for fusidinsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer. Vær ekstra forsigtig med at bruge Fucithalmic®

Vær opmærksom på følgende

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. Fucithalmic® øjendråber indeholder mikrokrystaller, som kan ridse kontaktlinse og hornhinde.
 • Hvis du bruger Fucithalmic® for ofte, kan bakterierne blive modstandsdygtige.

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent cirka 5 minutter mellem drypning med Fucithalmic® og det andet præparat. 

  

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.  

  

Graviditet  

Du kan bruge Fucithalmic® under graviditet.  

  

Amning  

Du kan bruge Fucithalmic®, selv om du ammer.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

Fucithalmic® kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucithalmic® 

Fucithalmic® øjendråber i tube Øjendråberne indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, der kan give irritation af øjnene. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet.  

  

Fucithalmic® øjendråber i endosispipetter 

Indeholder ikke benzalkoniumchlorid. Du skal undgå at bruge kontaktlinser (både bløde og hårde), når du har betændelse i øjet. 

3. Sådan skal du bruge Fucithalmic®

Brug altid Fucithalmic® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er

1 dråbe i det/de angrebne øje/øjne 2 gange dagligt. 

  

Brugsanvisning

Éndosispipette: 

 • Luk posen op ved at klippe langs den stiplede linie.
 • Træk engangspipetterne frem og riv en pipette af.
 • Luk posen efter brug ved at ombøje kanten.
 • Hold pipetten med vingen nedad (se figur 1), og slå forsigtigt på pipetten, så indholdet samles i den smalle del.
 • Pipetten åbnes ved at dreje vingen af (se figur 2).
 • Dryp øjet ved at trykke på den tykke del af pipetten.
 • Hver éngangspipette indeholder nok til behandling af begge øjne. Tube og éndosispipette:
 • Ved at trække i det nederste øjenlåg, kan du dryppe 1 dråbe Fucithalmic® ned i øjensækken, uden at tuben eller pipettens spids rører øjet eller dets omgivelser (se figur 3).
 • For at lette inddrypningen er Fucithalmic® øjendråber lidt tyktflydende, men reagerer med den salte tårevæske og bliver i løbet af få øjeblikke klare og tyndtflydende.

Fucithalmic® Amdipharm Limited, øjendråber, suspension 1% 

Hvis du brugt for meget Fucithalmic® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fucithalmic®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med. 

  

Hvis du glemt at bruge Fucithalmic® 

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot fortsætte med den sædvanlige dosis. Tag aldrig dobbelt dosis.  

  

Hvis du holder op med at bruge Fucithalmic® 

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Fucithalmic® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

  

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Svidende øjne, brændende øjne og øjenirritation.

  

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Rindende øjne, forbigående sløret syn. 
 • Hudkløe, hævelse omkring øjnene samt allergisk reaktion. 

  

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.  

 • Forværret øjenbetændelse. 
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.  

  

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevar Fucithalmic® utilgængeligt for børn.  

  

Opbevar ikke Fucithalmic® øjendråber ved over 30°C.  

  

Brug ikke Fucithalmic® efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

  

Fucithalmic® tube:  

Brug ikke Fucithalmic® tuben mere end 4 uger efter åbning. 

  

Fucithalmic® éndosispipette:  

Når posen med éndosispipetter er åbnet skal du bruge pipetterne inden 4 uger. Du skal kassere åbnede éndosispipetter umiddelbart efter brug.  

  

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Fucithalmic® 10 mg/g øjendråber, suspension i tube indeholder: 

Aktivt stof: Fusidinsyre.  

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, carbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.  

  

Fucithalmic® 10 mg/g øjendråber, suspension i éndosispipetter: 

Aktivt stof: Fusidinsyre.  

Øvrige indholdsstoffer: Carbomer, mannitol, natriumacetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.  

  

Udseende og Pakningsstørrelser 

Pakningsstørrelser  

Tube: 5 g 
Éndosispipette:

12 x 0,2 g  

10 x 12 x 0,2 g 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen 

Amdipharm Limited  

Temple Chambers  

3 Burlington Road  

Dublin 4  

Irland 

  

Fremstiller Øjendråber, suspension i tube 

LEO Laboratories Ltd.  

285 Cashel Road  

Dublin 12  

Irland  

  

Fremstiller Øjendråber, suspension i endosispipette 

LEO Pharma A/S  

Industriparken 55  

DK-2750 Ballerup 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret Juni 2013  

  

Amdipharm har licens til at anvende det registrerede varemærke Fucithalmic®. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...