Pentasa®

suppositorier 1 g

Ferring

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PENTASA®, suppositorier, 1 g

mesalazin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem denne information. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Nyeste version af denne indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk. 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge PENTASA suppositorier 

 3. Sådan skal du bruge PENTASA suppositorier 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

PENTASA suppositorier virker mod kronisk, blødende betændelse i endetarmen.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge PENTASA SUPPOSITORIER

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Brug ikke PENTASA suppositorier hvis:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for mesalazin eller et af øvrige indholdsstoffer (se afsnit 6). 

 • hvis du er allergisk over for andre salicylater, f.eks. acetylsalicylsyre (et middel mod smerter). 

 • du har en alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion. 

 • du har mavesår eller sår på tolvfingertarmen. 

 • du har tendens til blødning fra hud- eller slimhinder udover blødning fra tarmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, inden du bruger PENTASA suppositorier hvis: 

 • du er overfølsom over for sulfasalazin. 

 • din lever ikke fungerer normalt. 

 • dine nyrer ikke fungerer normalt. 

 • du tager medicin mod gigt eller smerter (NSAID). 

 • du tager medicin mod immunsygdomme (azathioprin). 

 • hvis du behandles med 6-mercaptopurin eller thioguanin (kemoterapi, anvendes til at behandle blodkræft (leukæmi)). 

 • du har en lungesygdom, især astma. 

 • hvis du er i behandling med medicin, der forhindrer blodet i at størkne (medicin mod blodpropper eller blodfortyndende medicin). 

 • du pludselig får kramper, mavesmerter, feber, kraftig hovedpine og udslæt. I disse tilfælde skal du straks holde op med at bruge PENTASA.

Det er vigtigt, at du er i kontrol hos din læge, når du bruger PENTASA suppositorier.  

 

Mens du er i behandling med denne medicin, vil din læge normalt tage blodprøver og urinprøver for at kontrollere din nyrefunktion, specielt i starten af behandlingen. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.  

Hvis du er gravid, eller planlægger at blive gravid, så spørg din læge eller apoteket, før du tager dette præparat. Spørg din læge eller apoteket før du starter med at amme.  

Erfaringerne med brug af mesalazin under graviditet og amning er begrænsede. Der er rapporteret om blodsygdomme hos nyfødte af mødre, der benyttede dette præparat.  

Den nyfødte vil måske udvikle allergiske reaktioner efter amning, f.eks. diarré. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

PENTASA påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

 

Brug af anden medicin sammen med PENTASA suppositorier

Du øger risikoen for blodsygdomme, hvis du samtidig med PENTASA bruger medicin mod immunsygdomme (azathioprin). Tal med din læge. 

 

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

3. Sådan skal du bruge PENTASA SUPPOSITORIER

Dosering 

Voksne: 1 suppositorium (1 g) 1-2 gange daglig. 

 

Børn: Der er begrænset erfaring, samt dokumentation af virkning, i forbindelse med behandling af børn. Tal med lægen. 

 

Du kan bruge suppositorierne sammen med PENTASA tabletter eller PENTASA Sachet i de tilfælde, hvor sygdommen er mere spredt i tarmen og hvis du reagerer langsomt på behandling med tabletter eller Sachet alene. 

 

Brugsanvisning:

 1. Toiletbesøg anbefales umiddelbart før brug af suppositoriet. 

 2. Sæt en af fingerbeskytterne på en finger. 

 3. Stik suppositoriet så dybt op som muligt i endetarmen. 

 4. Hvis suppositoriet er vanskeligt at få ind, kan du fugte det med vand eller fugtighedscreme. 

 5. Hvis det glider ud før der er gået 10 minutter, kan du tage et nyt. 

 6. Smid den brugte fingerbeskyttelse ud. 

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Hvis du har brugt for mange PENTASA suppositorier

Der er begrænset erfaring med overdosering. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere af PENTASA suppositorier, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du har glemt at bruge PENTASA suppositorier

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

Betændelse i hjertesækken, smerter i brystet, feber, åndenød. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Betændelse i bugspytkirtlen: Voldsomme mavesmerter, feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

Alvorlig påvirkning af blodet: Blødninger, blå mærker efter stød, småblødninger i huden, træthed, feber, vedvarende halsbetændelse eller andre former for betændelse. Kontakt læge eller skadestue. Påvirkning af leveren: Gulsot, træthed, forhøjede levertal. Kontakt lægen. 

Lungebetændelse. Kontakt lægen. 

Påvirkning af nyrerne: Feber, hævelse af fødder, hænder og ansigt, smerter over lænden. Misfarvning af urinen. Nyresvigt. Kontakt lægen. 

Alvorlig overfølsomhedsreaktion med åndedrætsbesvær og hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Forhøjet hjernetryk: Voldsom hovedpine, kvalme, opkastninger, langsom puls. Kontakt læge eller skadestue omgående. 

Feber, træthed, smerter og hævelse af led, muskelsmerter, udslæt på grund af bindevævssygdom. Kontakt lægen. 

Forværring af tarmsygdommen. Kontakt lægen. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

Diaré, mavesmerter, kvalme, opkastning, nældefeber, udslæt, hovedpine, svimmelhed (vertigo), feber. 

 

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

Øget følsomhed af huden for sollys, svimmelhed, øget luftafgang fra tarmen (flatulens).  

 

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

Feber, føleforstyrrelser i arme og ben, forbigående hårtab. 

Smerter i muskler og led. Sæd med lavt antal sædceller (kaldet oligospermi, forbigående).  

 

Hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres udfra forhåndenværende data):  

Overfølsomhedsreaktioner. 

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 

 

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk. 

5. Opbevaring

Opbevar PENTASA suppositorier utilgængeligt for børn. 

Brug ikke PENTASA efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aflever altid medicinrester på apoteket. 

 

Hvis du vil vide mere om PENTASA, kan du henvende dig til: 

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S. 

 

PENTASA suppositorier, 1 g, indeholder:

Det aktive stof er mesalazin. 

De øvrige indholdsstoffer er: povidon; macrogol 6000; magnesiumstearat og talcum. 

 

Pakningsstørrelser:

28 suppositorier. 

Fremstiller:

Markedsføring i Danmark:

Ferring Lægemidler A/S, Kay Fiskers Plads 11, 2300 København S 

 

Fremstiller:

Ferring GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i marts 2012
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...