Orfiril Long

hårde depotkapsler 300 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Orfiril® Long 150 mg og 300 mg, depotkapsler, hårde

Natriumvalproat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor hver med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Orfiril® Long 

 3. Sådan skal du tage Orfiril® Long 

 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Orfiril® Long forhindrer eller dæmper krampetilfælde.  

 

Orfiril® Long er medicin til behandling af epilepsi (antiepileptikum) og mani. 

 • Du kan bruge Orfiril® Long alene eller sammen med anden medicin til behandling af forskellige typer af epilepsi (generaliseret epilepsi, partiel epilepsi). 

 • Du kan også bruge Orfiril® Long til behandling af mani, hvor du kan føle dig eksalteret, opstemt, ophidset, entusiastisk eller hyperaktiv. Mani forekommer i forbindelse med en sygdom, som kaldes ”bipolær sygdom”. Orfiril® Long kan bruges, når lithium ikke kan bruges. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.
 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ORFIRIL® LONG

Tag ikke Orfiril® Long, hvis du

 • er allergisk over for natriumvalproat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orfiril® Long. Se punkt 6. 

 • har en sygdom i leveren eller bugspytkirtlen. 

 • eller nogen i din familie har haft leversygdom på grund af medicin. 

 • har en særlig form for stofskiftesygdom (hepatisk porfyri) 

 • har unormal tendens til blødning. 

 • har nedsat antal blodplader i blodet (trombocytopeni). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Behandling af Orfiril® Long kræver omhyggelig kontrol af leverens og bugspytkirtlens funktion samt fuld blodtælling – herunder blodplader og andre blodprøver. Det er vigtigt, at du møder op til denne kontrol. 

Tal med din læge, inden du tager Orfiril® Long 

 • Hvis du skal opereres eller have foretaget indgreb hos tandlæge.
 • Hvis du lider af en specifik, generaliseret sygdom i immunforsvaret, systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • Hvis du har nedsat nyre- og leverfunktion.
 • Hvis du tidligere har haft knoglemarvsskader (bloddannelsen).
 • Hvis du lider af en enzymmangelsygdom som kan føre til en stigning i ammoniak i blodet (hyperammonæmi).
 • Hvis du har let ved at få blå mærker eller bløde.
 • Hvis du er HIV-positiv.
 • Hvis du er en kvinde i den fødedygtige alder og du planlægger at blive gravid.
 • Hvis din vægt stiger (tjek din vægt jævnligt, især i starten af behandlingen).

Vær særlig opmærksom på følgende tegn på leverskader  

En reduktion i antiepileptisk effekt karakteriseret ved en gentagelse af eller forøgelse af epileptiske anfald; vedvarende tegn på leverskade, såsom manglende interesse for det følelsesmæssige, sociale eller fysiske liv, slaphed, søvnighed, døsighed, lavt blodtryk, tab af appetit, gentagne opkastninger, ikke specifikke mavegener eller forlænget blødningstid. I sjældne tilfælde er der også observeret skader på bugspytkirtlen med lignende symptomer. Kontakt straks lægen, hvis du får nogen af disse symptomer. 

  

Tal med lægen, hvis det drejer sig om et barn under 3 år med svær epilepsi, især hvis barnet samtidig har nedsat leverfunktion, hjerneskade udviklingsforstyrrelser, ernæringsforstyrrelser, stofskiftesygdomme som f.eks. karnitinmangel, arvelige forstyrrelser i omsætningen af fedtsyrer eller urinsyre,eller hvis det får anden medicin mod epilepsi. Salicylater (lægemidler til behandling af smerter og feber) bør ikke anvendes til børn under 3 år under behandling med Orfiril® Long, da dette kan skade leveren.
 

Hold ikke brat op med at tage Orfiril® Long. Det kan øge risikoen for anfald. Tal med lægen.
 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Orfiril® Long.
 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Orfiril® Long har haft selvmordtanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.
 

Ligesom med andre midler mod epilepsi kan nogle patienter opleve forværring af anfaldende.
 

Børn og unge

Børn og unge under 18 år:
Orfiril® Long bør ikke bruges til behandling af mani hos børn og unge under 18 år.
 

Brug af anden medicin sammen med Orfiril® Long

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin som ikke er købt på recept medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Medicin mod smerter (acetylsalicylsyre). 

 • Medicin mod mavesår (cimetidin). 

 • Anden medicin mod epilepsi (f.eks. carbamazepin, felbamat, lamotrigin, phenobarbital, phenytoin, primidon, ethosuximid). 

 • Medicin mod malaria (mefloquin). 

 • Medicin mod HIV virus (zidovudin). 

 • Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon, acetylsalicylsyre). 

 • Medicin mod hjerte-kar-sygdomme (nimodipin). 

 • Sovemedicin eller medicin mod depression eller sindslidelser (benzodiazepiner f.eks. diazepam, lorazepam, clonazepam, MAO-hæmmere). 

 • Medicin mod betændelse (erythromycin). 

 • Medicin, der indeholder carbapenemer (antibiotika, der bruges til at behandle bakterielle infektioner, f.eks. panipenem, meropenem, imipenem). Carbapenemer bør ikke anvendes, da de kan reducere effekten af natriumvalproat.
 • Medicin mod forhøjet kolesterol (colestyramin). 
 • Medicin mod kræft (cisplatin, adriamycin) 
 • Antibiotika som anvendes til behandling af tuberkulose (rifampicin). 

I kombination med lithium, bør plasmakoncentrationen af begge aktive stoffer kontrolleres regelmæssigt.  

  

I nogle tilfælde er samtidig administration af valproat og topiramat blevet forbundet med øgede koncentrationer af ammoniak (hyperammonæmi) med og uden organiske hjernesygdomme (encefalopati).  

  

Brug af Orfiril® Long sammen med alkohol 

Orfiril® Long kan forstærke effekten af alkohol.  

  

Graviditet, amning og fertilitet 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.  

  

Graviditet  

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du anvende sikker prævention under behandlingen.  

  

Epilepsi  

Kontakt din læge før behandlingsstart om nødvendigheden af at planlægge og overvåge graviditeten i tilfælde af, at du bliver gravid. Det er kendt, at kvinder, der bliver behandlet med antieleptika, løber en større risiko for at føde børn med misdannelser end kvinder, der ikke er behandlet med et sådant lægemiddel. Valproat i særdeleshed er kendt for at udgøre en større risiko for at få et barn med misdannelser end andre lægemidler, der anvendes til behandling af epilepsi. Risikoen for at få et barn med misdannelser øges, hvis du tager mere end et slags lægemiddel mod epilepsi. 


Børn født af mødre, der tog Orfiril® Long under graviditeten kan vise tegn på forsinket udvikling. Gennemgribende udviklingsforstyrrelse (autismespektrum forstyrrelser) er blevet rapporteret hos børn, hvis mødre brugte natriumvalproat undergraviditet.
 

Der er også en øget risiko for at udvikle en misdannelse af rygsøjlen og/eller neuralrøret, når Orfiril® Long tages under graviditet. Dog kan misdannelser af fostret opdages tidligt i graviditeten ved hjælp af forskellige metoder (ultralyd og laboratorieundersøgelser). En misdannelse af en af de to knogler i underarmen (bilateral aplasi af radius) synes at være en sjælden, men specifik bivirkning af valproinsyre.
 

Derfor er det meget vigtigt at spørge lægen til råds om behandlingen med Orfiril® Long, hvis du gerne vil have et barn.
 

For at mindske risikoen for neuralrørsdefekter bør du begynde at tage folinsyretilskud (5 mg/dag) tidligt i gra- viditeten, men helst allerede når du planlægger at blive gravid og/eller før befrugtning.
 

Hvis du er gravid, må du kun tage Orfiril® Long efter aftale med lægen. Tal med din læge, hvis du mener, du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid.
 

Du må ikke pludselig stoppe med at tage Orfiril® Long, uden at have talt med lægen. Det kan udløse anfald, som kan være livsfarlige for dig og dit barn.
 

Mani
Du må ikke tage denne medicin, hvis du er gravid eller er kvinde i den fødedygtige alder, med mindre din læge udtrykkelig har tilrådet det.
 

Amning
Valproat går over i mælken. Du kan amme, selv om du tager Orfiril® Long, men kun efter aftale med læge.
 

Fertilitet
Menstruationsforstyrrelser (f.eks. amenoré eller dysmenoré), forhøjede testosteronniveauer og polycystiske ovarier blev rapporteret hos kvinder, der
 

Trafik og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med rød advarselstrekant. Dette betyder at Orfiril® Long på grund af bivirkninger (f.eks. svimmelhed og træthed) kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. Epilepsi er i sig selv også grund til at være forsigtig, når
man udfører disse aktiviteter.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Orfiril® Long

Orfiril® Long indeholder natrium.
Orfiril® Long 150 mg indeholder 0,9 mmol (20,7 mg) natrium pr. kapsel.
Orfiril® Long 300 mg indeholder 1,8 mmol (41,4 mg) natrium pr. kapsel.
 

Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage ORFIRIL® LONG

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket. 

  

Din læge vil fastsætte den dosis, der passer til dig. Dosis afhænger af din alder, vægt og af hvor svære dine anfald er. For at fastsætte den rette dosis kan du få taget en blodprøve, som viser hvor meget Orfiril® Long du har i blodet.  

Lægen vil tit starte med at give dig en lav dosis, som efterhånden sættes op til den dosis, som bedst får dine anfald under kontrol. 

 • Du skal synke Orfiril® Long depotkapslerne hele med rigeligt væske (f.eks. et glas vand) 
 • Du kan tage Orfiril® Long i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 
 • Du kan også skille kapslerne ad, hvorefter indholdet indeni udrøres i mad eller drikke som skal være kolde eller være stuetemperatur. Dette anbefales især til patienter med synkebesvær (f.eks. spædbørn). 
 • Du må under ingen omstændigheder tygge depottabletterne, da den langtidsvirkende effekt herved svækkes.
 • Du kan tage Orfiril® Long som 1 eller 2 daglige doser.

Den anbefalede dosis er:  

Epilepsi  

Voksne 

Startdosis er normalt 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag. 

Derefter øges dosis gradvist, indtil den mest virksomme dosis nås. Den normale døgndosis 20 mg/kg legemsvægt.  

Hvis du f.eks. vejer 60 kg, skal du begynde med at tage 2 – 4 kapsler på 150 mg eller 1 – 2 kapsler på 300 mg (300-600 mg) om dagen. Denne dosis sættes gradvist op til den sædvanlige døgndosis på 1200 mg, det svarer til: 8 kapsler på 150 mg eller 4 kapsler på 300 mg. Følg lægens anvisninger.  

  

Børn (under 13 år)  

Startdosis er 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag. Derefter øges dosis gradvist, indtil den mest virksomme dosis nås. Den normale døgndosis er 30 mg/kg legemsvægt. Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil startdosis være 1 – 2 kapsler på 150 mg. Denne dosis sættes gradvist op til 900 mg om dagen. Det svarer til 6 kapsler på 150 mg eller 3 kapsler på 300 mg. For at opnå en lav startdosis til mindre børn, anbefales Orfiril® Oral opløsning (natriumvalproat med en koncentration på 60 mg/ml).  

Følg lægens anvisninger.  

  

Teenagere (14 – 17 år)  

Startdosis er 5 – 10 mg/kg legemsvægt/dag. Derefter øges dosis gradvist, indtil den mest virksomme dosis nås. Den normale døgndosis er 25mg/kg legemsvægt. Hvis den unge f.eks. vejer 50 kg, vil startdosis være 2 – 3 kapsler på 150 mg eller 1 kapsel på 300 mg (250-500 mg) dagligt. Denne dosis sættes gradvist op til 8 kapsler på 150 mg eller 4 kapsler på 300 mg (i alt 1250 mg) om dagen. Følg lægens anvisninger.  

  

Mani  

Den daglige dosis er individuel og skal fastsættes og kontrolleres af din læge.  

  

Startdosis 

Den anbefalede startdosis er 750 mg daglig.  

  

Vedligeholdelsesdosis 

De anbefalede daglige doser ligger normalt på mellem 1000 mg 2000 mg.  

  

Børn og unge under 18 år  

Orfiril® Long bør ikke bruges til behandling af mani hos børn og unge under 18 år.  

  

Nedsat nyrefunktion  

Det er her nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger.  

  

Hvis du har taget for mange Orfiril® Long 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Orfiril® Long end der står i denne information, eller flere, end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer på overdosering kan være slappe muskler, nedsatte reflekser, små pupiller, forvirring, søvnighed, hjerte-kar-relaterede problemer, nedsat åndedræt og koma.  

  

Hvis du har glemt at tage Orfiril® Long 

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Kontakt straks din læge hvis du har glemt at tage Orfiril® Long flere gange i træk.  

  

Hvis du holder op med at tage Orfiril® Long 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Behandlingen skal langsomt nedtrappes, da der ellers kan opstå alvorlige bivirkninger.  

  

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1og 10 ud af 100 patienter)  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)  

 • Nedsat leverfunktion (kan blive meget alvorligt især hos børn, og kan forekomme i løbet af de første 6 måneders behandling). Det viser sig ved kvalme, opkastninger, diarre, mavesmerter, søvnighed og evt. gulsot. Kontakt straks læge.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 til 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tildens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer, fibrinogen, og blodplader). Kontakt straks læge, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger, især feber eller halsbetændelse.
 • Alvorlig mangel på visse blodlegemer (agranulocytose).
 • Forvirring, nedsat vågenhed (stupor) eller sløvhed, som kan udvikle sig til bevidstløshed. Kontakt lægen.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber (kan være dødelig) Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter (systemisk lupus erythematosus) Kontakt læge.
 • Øgede ammoniakkoncentrationer i blodet (hyperammonæmi) i forbindelse med nervelidelse. Kontakt læge.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst pga. forskellige typer af forstyrrelser i stofskiftet (porfyri) Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hos kvinder: cyster i æggestokkene med symptomer som vægtstigning, ansigtsbehåring (hirsuitisme), udebleven menstruation. Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud (Lyells syndrom). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Forhøjelse af visse hvide blodlegemer (lymfocytose).
 • Fald i visse hvide blodlegemer (neutropeni).
 • Forlænget blødningstid.
 • Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apoteket hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon.
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Væske omkring lungerne (eosinofil pleural effusion).

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt  

 • Manglende udvikling af røde blodlegemer.
 • Syndrom med væskeophobning i blodet og nedsat urinproduktion (SIADH).
 • Sydrom bestående af lægemiddeludslæt, forstørrede lymfeknuder, feber med mulig påvirkning af andre organer (DRESS syndrom).
 • Forværring af anfald.
 • Nyresvigt, betændelse i nyrevæv, forværring af nyrefunktionen.
 • Hævelse af ansigt, mund, tunge eller andre dele af kroppen, der kan forårsage åndedrætsbesvær (angioødem).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • Øgede ammoniakkoncentrationer i blodet (hyperammonæmi) uden nedsat leverfunktion.

Almindelige – meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter)  

 • Kvalme, opkastning, smerter i den øvre del af maven, diarré.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 til 10 ud af 100 patienter)  

 • Rystende hænder, fine rystelser i kroppen (forbigående og/eller dosisrelateret) fornemmelser i huden, som brænden, prikken, kløe eller prikkende fornemmelse, uden nogen tilsyneladende fysik årsag (paræstesi), hovedpine, søvnighed.
 • Sammen med anden medicin mod epilepsi: træthed, søvnighed, manglende interesse for det følelsesmæssige, sociale eller fysiske liv (apati) og problemer med styring af bevægelser (ataksi).
 • Let eller forbigående nedsættelse af knoglemarvens evne til at danne blod (myelosuppression).
 • Allergiske reaktioner i form af udslæt (eksantem).
 • Forbigående hårtab og tyndere hår, håret mister farven og bliver krøllet.
 • Vægtøgning, vægttab, øget eller mindsket appetit. Risiko for vægtøgning hos kvinder med polycytisk ovariesyndrom (en tilstand der fører til dannelse af cyster af forskellige størrelse i æggestokkene).
 • Smerter under menstruation, der forstyrrer dine daglige aktiviteter (dysmenoré). Uregelmæssig menstruation.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)  

 • Rastløshed, irritation.
 • Forøget spytafsondring.
 • Hævede fødder, ankler og hænder (perifert ødem).

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 til 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkarrene. Kan være alvorlig. Kontakt lægen.
 • Høretab. Kan være alvorligt. (ikke forbigående).
 • Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser, svimmelhed.
 • Betændelse i munden.
 • Forhøjet niveau af mandligt kønshormon (testosteron).
 • Udebleven menstruation (amenorre).
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).
 • Lav kropstemperatur.
 • Øget niveau af insulin i blodet.
 • Polycystisk ovariesyndrom (en tilstand der fører til dannelse af cyster af forskellig størrelse i æggestokkene med vægtstigning og stigning i niveauet af mandlige kønshormoner i blodet).
 • Infertilitet hos mænd.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Svigtende eller nedsat hukommelse med hjernesvind (forbigående).
 • Muskelstivhed, dårlig bevægelsesevne, muskelskælven (ekstrapyramidale forstyrrelser, f.eks. forbigående Parkinsons syndrom (parkinsonisme)).
 • Øresusen (tinnitus).
 • Forstyrrelser i nyrefunktionen (Fanconis syndrom), ufrivillig natlig vandladning.

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt  

 • Unormal sædproduktion (med nedsat sædtal og/eller –bevægelighed).
 • Sløvhed.
 • Allergiske reaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S., Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke Orfiril® Long efter den udløbsdato, der står på pakningen.  

Opbevar ikke Orfiril® Long ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original beholder tæt tillukket.  

Aflever altid medicinrester til apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Orfiril® Long 150 mg og 300 mg depotkapsler indeholder

 • Aktivt stof: natriumvalproat.
 • Øvrige indholdsstoffer: calciumstearat, methyleret silica kolloid vandfri, ammoniummethacrylat copolymer type B, ethylcellulose, dibutylsebacat, oliesyre, gelatine, indigotin I (E132), natriumlaurylsulfat, sorbinsyre, natriumhydroxid.
 • Orfiril® Long 300 mg depotkapsler indeholder desuden quinolingult (E104).

Pakningsstørrelser

Orfiril® Long fås i pakninger med 100 depotkapsler. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK, Oddesundvej 39, 6715 Esbjerg N  

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

 

Orfiril® Long er et registreret varemærket, der tilhører Desitin Arzneimittel GmbH. 

Revisionsdato

Senest revideret april 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...