Propranolol Retard EuroPharma

hårde depotkapsler 80 mg og 160 mg

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Propranolol Retard EuroPharma 80 mg og 160 mg depotkapsler, hårde

propranololhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Propranolol Retard EuroPharma 

 3. Sådan skal du tage Propranolol Retard EuroPharma 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Propranolol Retard EuroPharma er en beta- blokker, der virker på hjerte og blodkar.  

 

Du kan bruge Propranolol Retard EuroPharma: 

 • ved forhøjet blodtryk. 

 • som forbyggende behandling mod hjertekrampe (angina pectoris) og migræne. 

 • som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet. 

 • mod for højt stofskifte (tyreotoksikose). 

 • mod arvelig og aldersbetinget rysten. 

 • som forebyggende behandling ved blødninger pga. alvorlig leversygdom. 

Lægen kan have givet dig Propranolol Retard EuroPharma for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage PROPRANOLOL RETARD EUROPHARMA

Tag ikke Propranolol Retard EuroPharma hvis du:

 • er overfølsom (allergisk) over for propranolol eller et af de øvrige indholdsstoffer. Se punkt 6

 • har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger). Propranolol Retard EuroPharma kan dels forværre din sygdom, dels modvirke medicin mod disse sygdomme. 

 • har alvorlige sygdomme i hjerte og kredsløb. Tal med lægen. 

 • har for lavt blodtryk (hypotension). 

 • har højt blodtryk på grund af en ubehandlet svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom). 

 • har for meget syre i blodet (metabolisk acidose). 

 • faster gennem længere tid. 

 • har tendens til for lavt blodsukker. 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Propranolol Retard EuroPharma, hvis du: 

 • har førstegradsblok i hjertet. 

 • har smerter når du går, pga. dårlig blodforsyning i benene (claudicatio intermittens). 

 • lider af ´hvide fingre og tæer´(Raynauds syndrom). 

 • har højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom). 

 • har alvorlig nedsat nyrefunktion. 

 • har nedsat leverfunktion eller forhøjet blodtryk i leverens vener (portal hypertension) eller en alvorlig leversygdom. 

 • har nedsat hjertekapacitet. 

 • har hjertekramper (angina pectoris). 

 • har overaktivitet i skjoldbruskkirtlen (tyreotoksikose). 

 • Får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende. 

 • Modtager desensibiliserende behandling for allergi. 

Vær opmærksom på at:

 • Propranolol Retard EuroPharma kan sløre symptomerne på lavt blodsukker (især hjertebanken). Tal med lægen hvis du har diabetes, eller du har fastet i længere tid eller hvis du dyrker hård fysisk udfoldelse. 

 • Propranolol Retard EuroPharma kan forårsage hypoglukæmi (meget lav blodsukker, der kan vise sig ved hurtig hjertebanken, rysten, svaghed og sult), hos ikke-diabetikere f.eks. hos børn, ældre, patienter i dialyse eller patienter med kronisk leversygdom eller patienter der har fået en overdosis. 

 • hvis du får et allergisk anfald, og du er i behandling med Propranolol Retard EuroPharma, kan du få en nedsat reaktion af en eventuel adrenalinbehandling. 

 • Hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Propranolol Retard EuroPharma. 

 • Du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse at du er i behandling med Propranolol Retard EuroPharma. 

  Du må ikke selv stoppe behandlingen med Propranolol Retard EuroPharma, da dette vil øge risikoen for en pludselig stigning i blodtrykket, hjertekrampe og blodprop i hjertet. Du skal derfor gradvist nedsætte dosis i løbet af 1-2 uger, i samråd med din læge.

Brug af anden medicin sammen med Propranolol Retard EuroPharma

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Tal med din læge, hvis tager: 

 • øjendråber, der gør dine pupiller større eller øjendråber mod irriterede øjne (phenylephrin). 

 • medicin mod migræne (ergotamin, dihydroergotamin, rizatriptan, clonidin). 

 • medicin mod epilepsi (phenobarbital). 

 • medicin mod psykiske sygdomme (chlorpromazin, thioridazin). 

 • medicin mod depression (fluxetin, fluvoxamin). 

 • medicin mod for meget mavesyre og mavesår (cimetidin). 

 • medicin mod smerter i led og muskler (NASID, f.eks. flurbiprofen, ibuprofen, indometacin, naproxen og piroxicam). 

 • medicin mod tuberkulose (rifampicin). 

 • medicin mod malaria (mefloquin). 

 • medicin mod lungesygdomme (theophyllin) og inhalationspræparater til anfaldsbehandling. 

 • blodfortyndende medicin (warfarin). 

 • Medicin med adrenalin-lignende virkning (sympatomimetika, f.eks. noradrenalin, dopamin og lignende stoffer). 

Hvis du tager anden medicin mod for højt blodtryk, herunder vanddrivende medicin eller medicin mod andre sygdomme i hjerte og kredsløb (methyldopa, prazosin, amiodaron, flecainid, lidocain, propafenon, quinidin, furosemid, hydrochlorthiazid, digoxin eller verapamil, diltiazem, amlodipin, nifedipin, amlodipin, felodipin, isradipin, nicardipin, lacidipin eller andre calciumantagonister eller betablokkere), kan det være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. Hvis du er i behandling med
 

Propranolol Retard EuroPharma, må du ikke samtidig blive behandlet intravenøst med visse lægemidler mod forstyrrelser i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk (f.eks. verapamil, diltiazem), medmindre det er strengt nødvendigt.
 

Hvis du tager medicin mod diabetes, kan Propranolol Retard EuroPharma skjule symptomerne på hypoglykæmi (insulinschock) og forlænge tiden, indtil dit blodsukker igen er normalt.
 

Hvis du får adrenalin, kan Propranolol Retard EuroPharma nedsætte virkningen af adrenalin.
 

Tal med din læge, hvis du skal bedøves.
 

Brug af Propranolol Retard EuroPharma sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Propranolol Retard EuroPharma sammen med mad og drikke, men det er ikke nødvendigt. Du bør ikke drikke alkohol, når du behandles med Propranolol Retard EuroPharma, da indholdet af Propranolol i blodet kan stige.
 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin
 

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Propranolol Retard EuroPharma. Tal med lægen.
 

Amning 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Propranolol Retard EuroPharma. Propranolol Retard EuroPharma udskilles i modermælken. Tal med lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Propranolol Retard EuroPharma kan give bivirkninger (svimmelhed, træthed), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Disse bivirkninger ses i større grad ved behandlingens start, i tilfælde af præparatskift og ved indtagelse af alkohol.
 

Vigtige informationer om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Propranolol Retard EuroPharma

Propranolol Retard EuroPharma indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager Propranolol Retard EuroPharma , hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage PROPRANOLOL RETARD EUROPHARMA

Tag altid Propranolol Retard EuroPharma nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Du kan sluge Propranolol Retard EuroPharma depotkapsler hele eller tømme indholdet ud og sluge det. Du må ikke tygge eller knuse indholdet. Drik et glas vand samtidig med indtagelsen af Propranolol Retard EuroPharma. 

  

Den sædvanlige dosis er  

Voksne 

 • Ved forhøjet blodtryk: Du skal normalt tage 1 depotkapsel på 160 mg daglig. Det kan være nødvendigt at øge dosis til 2 depotkapsler på 160 mg dagligt (i alt 320 mg). 

 • For at forbygge hjertekramper (angina pectoris), migræne, for højt stofskifte og rysten: Du skal normalt tage 1 depotkapsel på 80 mg daglig. Det kan være nødvendigt at øge dosis til 1 depotkapsel på 160 mg daglig. 

 • Som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet: Du skal starte med individuel dosering efter lægens anvisning. Vedligeholdelsesdosis er 1 depotkapsel på 160 mg dagligt. 

 • Ved blødning i forbindelse med leversygdom samt udvidelse af vener i nederste del af spiserøret: Startdosis er 1 depotkapsel på 80 mg. Vedligeholdelsesdosis er 1 depotkapsel på 160 mg daglig alt efter respons. Højeste dosis er 320 mg daglig. 

Ældre 

Individuel dosering. Det kan være nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning. 

  

Børn 

Børn må normalt ikke Propranolol Retard EuroPharma 80 mg og 160 mg hårde depotkapsler.
 

Nedsat lever- og nyrefunktion 

Det kan være nødvendigt at justere dosis ved alvorligt nedsat lever- og nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.
 

Før en operation

Ved eventuelt ophør med Propranolol Retard EuroPharma før et kirurgisk indgreb, bør indtagelsen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 

Hvis du har taget for mange Propranolol Retard EuroPharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Propranolol Retard EuroPharma, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.
 

Symptomer på overdosering kan være svimmelhed (evt. besvimelse) pga. meget langsom puls og for lavt blodtryk, evt. kramper, hjerteproblemer, opkastning, nyrepåvirkning, vejrtrækningsproblemer, bevidsthedsforstyrrelser og dyb bevidstløshed (koma).
 

Hvis du har glemt at tage Propranolol Retard EuroPharma

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal til at tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Propranolol Retard EuroPharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen. 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Vejrtrækningsproblemer eller forværring af vejtrækningsproblemer. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Alvorlig hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arme og hals, og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Forværring af hjerte problemer. 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10ud af 10.000 patienter. 

 • Tilbagevendende hjertekramper ved brat ophør. Kontakt straks læge eller skadestue. 

 • Besvimelse ved svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle. Ring 112. 

 • Forværring af Raynauds syndrom (hvide, ”døde” fingre og tæer). Kontakt lægen. 

 • Forværring af vindueskiggersyndrom (smerter når du går, pga. dårlig blodforsyning i benene). Kontakt lægen. 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Aktivering af overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Symptomer på eller forværring af muskelsygdommen myasthenia gravis (Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær). Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112. 

 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue. 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter. 

 • Søvnforstyrrelser, mareridt, træthed. 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Kolde, ”hvide” hænder og fødder. 

 • Åndenød. 

 • Diarré, kvalme, opkastning, halsbrand. 

 • Træthed (ofte forbigående) 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter. 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). 

 • Rastløshed, uro, forvirring, desorientering, humørsvingninger og svedtendens. 

 • Paranoide forestillinger. Psykose. Hallucinationer. Kan være alvorlige. Kontakt evt. læge eller skadestue. 

 • Usikre bevægelser. 

 • Svimmelhed evt. besvimelse pga. lavt blodtryk. 

 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. 

 • For lavt blodtryk evt. med besvimelse. Kontakt lægen. 

 • Forstoppelse. 

 • Hududslæt, psoriasis, psoriasislignende udslæt, forværring af psoriasis. 

 • Hornagtig fortykkelse af huden. 

 • Negleforandringer. 

 • Kløe og nældefeber. 

 • Rødmen. 

 • Forhøjet stofskifte (feber, diarré, uro, uklarhed, hurtig hjerterytme). 

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter. 

 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår. 

 • Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen. 

 • Hukommelsestab. 

 • Synsforstyrrelser og tørre øjne. 

 • Forværring af kredsløbsforstyrrelser. 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder 

 • Impotens (rejsningsproblemer). 

 • Mundtørhed. 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter. 

 • Mindre blødning i hud og slimhinder. 

 • Hårtab. 

 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben. 

 • Vægtstigning ved langvarig behandling. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Opbevar ikke lægemidlet ved temperaturer over 25 °C. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Propranolol Retard EuroPharma 80 mg og 160 mg, hårde depotkapsler indeholder:

Aktivt stof: Propranololhydrochlorid 80 mg og 160 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, majsstivelse, povidon, ethylcellulose, talcum, gelatine, titandioxid (E 171). 

 

Pakningsstørrelser

Propranolol Retard EuroPharma fås i pakninger med 30 og 100 hårde depotkapsler. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Senest revideret maj 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...