Piperacil/Tazobact "Fres. Kabi

pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2+0,25 g

Fresenius Kabi

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g pulver til infusionsvæske, opløsning

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver til infusionsvæske, opløsning

piperacillin/tazobactam 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide om Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 

 3. Sådan bliver du behandlet med Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

1. Virkning og anvendelse

Piperacillin hører til en gruppe lægemidler, der kaldes ”bredspektrede penicilliner”. Det er antibiotika, der kan slå mange forskellige bakterier ihjel. Tazobactam kan forebygge, at visse resistente bakterier overlever virkningen af piperacillin. Det betyder, at når piperacillin og tazobactam gives sammen, bliver flere typer af bakterier slået ihjel. 

  

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi anvendes til voksne og unge for at behandle bakterieinfektioner, herunder infektioner i lungerne, urinvejene (nyrer og blære), maven, huden eller blodet. Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan anvendes til at behandle bakterieinfektioner hos patienter med lavt antal hvide blodlegemer (nedsat modstandsdygtighed over for infektioner). 

  

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi anvendes til børn i alderen 2-12 år for at behandle infektioner i maven såsom blindtarmsbetændelse, peritonitis (infektion af væsken i mavens organer og deres membraner) samt betændelse i galdeblæren. Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi kan anvendes til at behandle bakterieinfektioner hos patienter med lavt antal hvide blodlegemer (nedsat modstandsdygtighed over for infektioner). 

  

Ved visse alvorlige infektioner kan lægen overveje at bruge Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi sammen med andre antibiotika. 

2. Det skal du vide om Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

Brug ikke Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

 • hvis du er allergisk over for piperacillin eller tazobactam eller et af de øvrige indholdsstoffer i Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi (angivet i punkt 6). 

 • hvis du er allergisk over for antibiotika kendt som penicilliner, cefalosporiner eller andre betalaktamase-hæmmere, da du så også kan være overfølsom over for Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du bruger Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi: 

 • hvis du har allergier. Hvis du har flere allergier, skal du huske at sige det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person, inden du får dette lægemiddel. 

 • hvis du har diarré før, eller hvis du får diarré under eller efter behandlingen. I så tilfælde skal du med det samme sige det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person. Brug ikke nogen former for medicin mod diarré uden først at have talt med din læge. 

 • hvis du har et lavt kaliumniveau i blodet. Din læge vil måske tjekke din nyrefunktion, inden du tager dette lægemiddel, og kan tage regelmæssige blodprøver under behandlingen. 

 • hvis du har nyre- eller leverproblemer eller er i hæmodialyse. Din læge vil måske tjekke din nyrefunktion, inden du tager dette lægemiddel, og kan tage regelmæssige blodprøver under behandlingen. 

 • hvis du tager visse andre lægemidler (kaldet antikoagulantia), som hindrer for hurtig blodstørkning (se også Brug af anden medicin sammen med Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi i denne indlægsseddel), eller hvis uventede blødningsepisoder indtræffer under behandlingen. I så tilfælde bør du med det samme sige det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person. 

 • hvis du får kramper under behandlingen. I så tilfælde bør du sige det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person. 

 • hvis du tror, at du har fået en ny infektion, eller en eksisterende infektion er blevet forværret. I så tilfælde bør du sige det til lægen eller en anden sundhedsfaglig person. 

Børn under 2 år  

Piperacillin/tazobactam frarådes til børn under 2 år, da der ikke findes tilstrækkelige data om sikkerhed og effekt.
 

Brug af anden medicin sammen med Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Nogle lægemidler kan interagere med piperacillin og tazobactam. Disse omfatter: 

 • lægemidler mod urinsyregigt (probenecid). Dette kan øge den tid, det tager for piperacillin og tazobactam at forlade din krop. 

 • lægemidler, der fortynder dit blod, eller som anvendes til at behandle blodpropper (f.eks. heparin, warfarin eller aspirin). 

 • lægemidler, der får dine muskler til at slappe af under operation. Fortæl det til lægen, hvis du skal have et generelt bedøvelsesmiddel. 

 • methotrexat (et lægemiddel, der bruges til at behandle kræft, artritis eller psoriasis). Piperacillin /tazobactam kan øge den tid, det tager for methotrexat at forlade din krop. 

 • lægemidler, der reducerer kaliumniveauet i blodet (f.eks. tabletter, der øger vandladningen, eller visse lægemidler mod kræft). 

 • lægemidler, der indeholder de andre antibiotika tobramycin eller gentamicin. Fortæl det til lægen, hvis du har nyreproblemer. 

Indvirkning på laboratorieprøver 

Fortæl til lægen eller laboratoriepersonalet, at du tager Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, hvis du skal aflevere en blod- eller urinprøve.
 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
 

Hvis du er gravid, hvis du tror, at du måske er gravid, eller hvis du planlægger at blive det, skal du fortælle det til din læge eller en anden sundhedsfaglig person, inden du får dette lægemiddel. Din læge vil beslutte, om Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi er godt for dig.
 

Piperacillin og tazobactam kan overføres til en baby i livmoderen eller gennem modermælken. Hvis du ammer, vil din læge beslutte, om Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi er godt for dig.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brugen af Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi forventes ikke at påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
 

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi indeholder natrium

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g indeholder 4,7 mmol (108 mg) natrium pr. hætteglas
 

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g indeholder 9,4 mmol (216 mg) natrium pr. hætteglas.
 

Dette bør tages med i overvejelserne, hvis du er på kontrolleret natriumdiæt. 

3. Sådan bliver du behandlet med Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

Din læge eller en anden sundhedsfaglig person vil give dig dette lægemiddel som infusion (et drop i 30 minutter) i en af dine blodårer. Den dosis lægemiddel, du får, afhænger af, hvad du behandles for, din alder, og om du har nyreproblemer eller ej. 

  

Voksne og unge på 12 år og derover 

Den anbefalede dosis er 4 g/0,5 g piperacillin / tazobactam indgivet hver 6.-8. time, og dosis indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen). 

  

Børn på 2-12 år 

Den anbefalede dosis for børn med maveinfektioner er 100 mg/12,5 mg piperacillin / tazobactam pr. kg legemsvægt indgivet hver 8. time, og dosis indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen). Den sædvanlige dosis for børn med lavt antal hvide blodlegemer er 80 mg/10 mg piperacillin / tazobactam pr. kg legemsvægt indgivet hver 6. time, og dosis indgives i en blodåre (direkte ind i blodbanen). 

  

Din læge beregner dosis ud fra dit barns vægt, men den enkelte dosis vil ikke overstige 4 g/0,5 g Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi. 

  

Du vil blive behandlet med Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, indtil tegn på infektion er helt forsvundet (5-14 dage). 

  

Patienter med nyreproblemer 

Din læge kan blive nødt til at give dig en mindre dosis Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi eller foretage indgiften mindre hyppigt. Din læge kan også teste dit blod for at sikre, at du bliver behandlet med den rette dosis, især hvis du har taget lægemidlet i længere tid. 

  

Hvis du får for meget Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

Da Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi vil blive indgivet af en læge eller en anden sundhedsfaglig person, er det usandsynligt, at du får en forkert dosis. Hvis du alligevel oplever bivirkninger såsom kramper, eller hvis du tror, at du har fået for meget, skal du straks informere din læge. 

  

Hvis du har glemt at bruge Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

Hvis du tror, at du ikke har fået en dosis Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, skal du straks sige det til din læge eller en anden sundhedsfaglig person. 

  

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabis alvorlige bivirkninger er:

 • hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen 

 • stakåndethed, hvæsen eller vejrtrækningsbesvær 

 • alvorligt udslæt, kløe eller nældefeber på huden 

 • gulfarvning af øjne eller hud 

 • beskadigede blodlegemer (tegn herpå omfatter: forpustet, når du ikke forventer det, rød eller brun urin, næseblod og blå mærker) 

Hvis du bemærker noget af det ovenstående, skal du straks kontakte en læge. Se oplysningerne nedenunder for hyppigheden af disse bivirkninger.

 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 brugere): 

 • diarré, opkastning, kvalme 

 • hududslæt 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere): 

 • trøske 

 • (unormalt) fald i antallet af hvide blodlegemer (leukopeni, neutropeni) og blodplader (trombocytopeni) 

 • allergisk reaktion 

 • hovedpine, søvnløshed 

 • lavt blodtryk, betændelse i blodårerne (føles som ømhed eller rødme i det berørte område) 

 • gulsot (gulfarvning af huden eller det hvide omkring øjnene), slimhindebetændelse i munden, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, mavebesvær 

 • øget mængde af visse enzymer i blodet (øget alaninaminotransferase, øget aspartattransaminase) 

 • kløe, nældefeber 

 • øget mængde af muskelmetabolismeprodukter i blodet (øget blodkreatinin) 

 • feber, reaktion på injektionsstedet 

 • gærinfektion (candidiasis-superinfektion) 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 brugere): 

 • (unormalt) fald i antallet af røde blodlegemer eller blodpigment/hæmoglobin, (unormalt) fald i antallet af røde blodlegemer på grund af for tidlig nedbrydning (degradation) (hæmolytisk anæmi), små pletvise blå mærker (purpura), næseblødning (epistaxis) og øget blødningstid, (unormal) stigning i antallet af en bestemt type hvide blodlegemer (eosinofili) 

 • svær allergisk reaktion (anafylaktisk/anafylaktoid reaktion, herunder shock) 

 • rødme 

 • en vis form for infektion af tyktarmen (pseudomembranøs colitis), mavesmerter 

 • leverbetændelse (hepatitis), øget mængde af et blodpigments nedbrydningsprodukt (bilirubin), øget antal af visse enzymer i blodet (øget basisk fosfatase i blodet, øget gamma- glutamyltransferase) 

 • hudreaktioner med rødme og dannelse af hudlæsioner (eksantem, erythema multiforme), hudreaktioner med blæredannelse (bulløs dermatitis) 

 • led- og muskelsmerter 

 • dårlig nyrefunktion og nyreproblemer 

 • kulderystelser/stivhed 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 brugere) 

 • svært fald i antallet af den del af de hvide blodlegemer, der hedder granulocytter (agranulocytose), svært fald i antallet af røde blodlegemer, hvide blodlegemer og blodplader (pancytopeni) 

 • øget tid til blodstørkning (øget partiel tromboplastintid, øget protrombintid), unormale laboratorieprøver (positiv direkte Coombs-test), øget antal blodplader (trombocytæmi) 

 • fald i kaliumniveauet i blodet (hypokaliæmi), fald i niveauet af blodsukker (glucose), nedsat mængde af blodproteinet albumin, nedsat mængde af totalprotein i blodet 

 • afskalning af det øverste lag hud over hele kroppen (toksisk epidermisk nekrolyse), alvorlig allergisk reaktion over hele kroppen med kløe i hud og slimhinder og forskellige hududslæt (Stevens-Johnsons syndrom) 

 • øget karbamid 

Piperacillinbehandling er blevet forbundet med en øget forekomst af feber og udslæt hos patienter med cystisk fibrose.

  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

Opbevar hætteglasset i den ydre karton. 

  

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

  

Uåbnede hætteglas: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.  

  

Kun til engangsbrug. Kassér eventuel ubrugt opløsning. 

  

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi indeholder:

 • Aktive stoffer: piperacillin og tazobactam

Hvert hætteglas indeholder 2 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,25 g tazobactam (som natriumsalt). 

  

Hvert hætteglas indeholder 4 g piperacillin (som natriumsalt) og 0,5 g tazobactam (som natriumsalt). 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Piperacillin/Tazobactam ”Fresenius Kabi” 2 g / 0,25 g, 4 g/ 0,5 g er et hvidt til råhvidt frysetørret pulver til infusionsvæske. 

  

Piperacillin/Tazobactam ”Fresenius Kabi ”2 g / 0,25 g findes i farveløse glas (type II) med 15 ml og 50 ml lukket med en grå chlorbutylgummiprop. 

  

Piperacillin/Tazobactam ”Fresenius Kabi” 4 g / 0,5 g findes i farveløse glas (type II) med 50 ml lukket med en grå chlorbutylgummiprop. 

  

Pakningsstørrelser: 1, 5 og 10 hætteglas 

  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Kabi AB 

751 74 Uppsala 

Sverige 

  

Dansk repræsentant:

Fresenius Kabi 

Filial af Fresenius Kabi AB, Sverige 

Islands Brygge 57 

2300 København S 

Danmark 

  

Fremstiller:

Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l 

Via Dante Alighieri 71, 18038 Sanremo-IM 

Italy 

  

eller 

  

LABESFAL - Laboratórios Almiro S.A. 

FRESENIUS KABI GROUP 

3465-157 Santiago de Besteiros 

Portugal 

  

eller 

  

For Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g: 

MITIM S.r.l. 

Via Cacciamali nº34-36-38 

25125 Brescia 

Italien 

  

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 

Belgien

Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi N.V. 2 g/0,25 g poeder voor oplossing voor infusie / poudre pour solution pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 

Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi N.V. 4 g/0,5 g poeder voor oplossing voor infusie / poudre pour solution pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 

Bulgarien

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g прах за инфузионен разтвор 

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g прах за инфузионен разтвор 

Cypern

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση 

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση 

Tjekkiet Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g
Danmark

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g Pulver til infusionsvæske, opløsning 

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g Pulver til infusionsvæske, opløsning 

Finland

Piperacillin / Tazobactam Fresenius Kabi 2g / 0.25g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 

Piperacillin / Tazobactam Fresenius Kabi 4g / 0.5g infuusiokuiva-aine, liuosta varten 

Frankrig

Piperacilline/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, poudre pour solution pou perfusion 

Piperacilline/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, poudre pour solution pour perfusion 

Tyskland

Piperacillin/Tazobacatm Kabi 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 

Piperacillin/Tazobacatm Kabi 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 

Grækenland

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση 

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, Κόνις για διάλυμα προς έγχυση 

Ungarn Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g por oldatos infúzióhoz Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g por oldatos infúzióhoz
Irland Piperacillin/ Tazobactam 2g/0.25g powder for solution of infusion Piperacillin/ Tazobactam 4g/0.5g powder for solution of infusion
Holland

Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g poeder voor oplossing of infusie 

Piperacilline/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g poeder voor oplossing of infusie 

Norge

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning 

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g pulver til infusjonsvæske, oppløsning 

Polen

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji. 

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji. 

Portugal Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g Piperacillin/ Tazobactam Kabi 4g/0.5g
Rumænien

Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g, pulbere pentru soluţie perfuzabilă  

Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g, pulbere pentru soluţie perfuzabilă 

Slovakiet Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g
Spanien Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/0,25 g Polvo para solución para perfusión Piperacillin/Tazobactam Kabi 4 g/0,5 g Polvo para solución para perfusión
Sverige

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g Powder for solution for infusion 

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi 4 g/0,5 g Powder for solution for infusion 

England Piperacillin/ Tazobactam 2g/0.25g powder for solution of infusion Piperacillin/ Tazobactam 4g/0.5g powder for solution of infusion

  

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

  

Dette er et uddrag fra produktresumeet for at hjælpe med administrationen af Piperacillin/Tazobactam ”Fresenius Kabi”. For at beslutte, hvorvidt produktet er anvendeligt til en bestemt patient, skal den ordinerende læge være bekendt med produktresuméet. 

  

Uforligeligheder med fortyndingsvæsker og andre lægemidler: 

Ringer-laktat er ikke forligeligt med Piperacillin/Tazobactam ”Fresenius Kabi”. 

  

Når Piperacillin/Tazobactam ”Fresenius Kabi” bruges sammen med et andet antibiotikum (f.eks. aminoglykosider), skal lægemidlerne administreres separat. Hvis Piperacillin/Tazobactam ”Fresenius Kabi” anvendes sammen med et aminoglykosid in vitro, kan det medføre inaktivering af aminoglykosidet i betydelig grad. 

  

Piperacillin/tazobactam ”Fresenius Kabi” må ikke blandes med andre lægemidler i en sprøjte eller infusionsflaske, da der ikke er konstateret forligelighed. 

  

På grund af kemisk ustabilitet må Piperacillin/Tazobactam ”Fresenius Kabi” ikke anvendes i opløsninger, der indeholder natriumbicarbonat. 

  

Piperacillin/tazobactam ”Fresenius Kabi” må ikke tilsættes blodprodukter eller albuminhydrolysater. 

  

Brugervejledning 

Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi indgives som intravenøs infusion (drop over 30 minutter). 

  

Intravenøs anvendelse 

Rekonstituér hvert hætteglas med den mængde solvens, der er angivet i tabellen nedenfor, idet der anvendes en af de forligelige solvenser til rekonstituering. Omrystes, indtil pulveret er opløst. Ved konstant rysten sker rekonstitueringen typisk inden for 5-10 minutter (oplysninger vedrørende håndtering er angivet nedenfor). 

  

Indhold af hætteglas Mængde af solvens*, der skal tilsættes hætteglasset
2 g / 0.25 g (2 g piperacillin og 0.25 g tazobactam) 10 ml
4 g / 0.5 g (4 g piperacillin and 0.5 g tazobactam)  20 ml

 

* Forligelige solvenser til rekonstituering: 

 • 0,9% (9 mg/ml) natriumchlorid-injektionsvæske, opløsning (1) 

 • Sterilt vand til injektionsvæsker 

(1) Den anbefalede maksimale mængde sterilt vand til injektionsvæsker pr. dosis er 50 ml. 

  

Den rekonstituerede opløsning bør udtrækkes af hætteglasset med en sprøjte. Når rekonstitueringen er gennemført som beskrevet, vil det udtrukne indhold i sprøjten indeholde den deklarerede mængde piperacillin og tazobactam. 

  

Den rekonstituerede opløsning kan yderligere fortyndes til den ønskede mængde (f.eks. 50 ml til 150 ml) med et af følgende forligelige solvenser: 

 • 0,9% (9 mg/ml) natriumchlorid-injektionsvæske, opløsning 

 • Glucose 5% 

 • Dextran 6% i 0.9% natriumchlorid 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...