Picoprep

pulver til oral opløsning 10 mg+3,5 g+12 g

EuroPharmaDK

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

PICOPREP®, pulver til oral opløsning

Natriumpicosulfat / magnesiumoxid, let / citronsyre, vandfri 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid PICOPREP® nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage PICOPREP® 

 3. Sådan skal du tage PICOPREP® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

PICOPREP® er et pulver som indeholder natriumpicosulfat, der er et afføringsmiddel som virker ved at øge tarmaktiviteten. PICOPREP® indeholder ligeledes magnesiumcitrat, som er en anden type afføringsmiddel der virker ved at tilbageholde væsken i tarmen og giver herved en udrensningseffekt. 

 

PICOPREP® bruges til at rense tarmen inden røntgenundersøgelse, endoskopi (undersøgelse af tarmen) eller operation. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage PICOPREP®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

  

Tag ikke PICOPREP®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6). 

 • hvis du har fået af vide af din læge at du har kongestiv hjertefejl (hjertet er ikke i stand til at pumpe blodet tilstrækkeligt rundt i kroppen). 

 • hvis din mave har en reduceret evne til at tømme sig (pga. ventrikelretention, en sygdom i maven). 

 • hvis du har sår i mave eller tarme. 

 • hvis du har toksisk kolitis (ødelæggelse af tarmvæggen), toksisk megakolon (udvidelse af tyktarmen) eller tarmslyng (blokering i tarmene eller unormale tarmbevægelser). I disse tilfælde kan tarmindholdets bevægelser blive nedsat eller forhindret. Symptomerne inkluderer kvalme, opkastning, diarré (tynd mave), mavesmerter, ømhed eller oppustethed, koliklignende smerte og feber. 

 • hvis du i øjeblikket har følelse af kvalme eller kaster op. 

 • hvis du har en tilstand som kræver operation i 

 • hvis du for nylig har fået foretaget en operation i maveregionen 

 • hvis du har en hjertesygdom eller nyreproblemer 

 • hvis du har en inflammatorisk tarmsygdom såsom ulcerativ colitis eller Crohn’s sygdom 

 • hvis du har alvorlige nyreproblemer. 

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager PICOPREP® 

 • hvis du for nylig har fået foretaget en operation i maveregionen 
 • hvis du har en hjertesygdom eller nyreproblemer 
 • hvis du har en inflammatorisk tarmsygdom såsom ulcerativ colitis eller Crohn’s sygdom(kroniske betændelsestilstande i tarmen)
 • hvis du er yngre end 18 år, er ældre (oppe i årene) eller svækket fysisk, så vær påpasselig med at drikke tilstrækkelige mængder af væske og elektrolytter (salte) under behandlingen
 • hvis du bruger PICOPREP® før operation i tarmene. 

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig eller hvis du ikke er sikker på om det gælder for dig, kontakt venligst din læge inden du tager PICOPREP®.  

  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

PICOPREP® kan ændre optagelsen af den medicin du tager regelmæssigt via munden. Tal med din læge, hvis du tager:
 

 • Medicin mod epilepsi (carbazepin). 

 • Præventionsmidler (f.eks. p-piller, minipiller). 

 • Medicin mod sukkersyge (antidiabetika). 

 • Medicin mod infektion (antibiotika). 

 • Vanddrivende medicin (diuretika). 

 • Betændelses-dæmpende medicin (kortikosteroider). 

 • Hjertemedicin (hjerteglykosider). 

 • NSAID-lægemidler (enkelte smertestillende produkter og gigtmedicin). 

 • Medicin mod depression (tricykliske antidepressanter, selektive serotoningenoptagshæmmere). 

 • Volumen-forøgende afføringsmidler f.eks. klid (bulklaksativer). 

 • Medicin mod psykose. 

Nedenstående lægemidler bør tages mindst 2 timer før eller mindst 6 timer efter indtagelsen af PICOPREP®

 • Visse typer af infektionsmedicin (tetracyklin og flourokinolon). 

 • Jerntilskud. 

 • Hjertemedicin (digoxin). 

 • Medicin mod psykiatriske lidelser (chlorpromazin). 

 • Medicin mod leddegigt (penicillamin). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage PICOPREP® efter aftale med lægen.
 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage PICOPREP® efter aftale med lægen.  

  

Trafik- og arbejdssikkerhed 

PICOPREP® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken, men du skal altid sørge for at have adgang til et toilet efter indtagelse af PICOPREP® indtil efter at produktet har nået at virke.  

  

PICOPREP® indeholder kalium og lactose 

Hvert brev indeholder 5 mmol (eller 195 mg) kalium. Du bør tale med din læge hvis du har problemer med nyrerne eller hvis du følger en kontrolleret kaliumdiæt.  

Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage PICOPREP®

Tag altid PICOPREP® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Et brev PICOPREP® pulver opløses i en kop koldt vand (omkring 150 ml). Rør rundt i 2-3 minutter, opløsningen burde nu blive til råhvid, uklar væske med svag duft af appelsiner. Derefter drikkes opløsningen. Nogle gange bliver opløsningen varm når PICOPREP® opløses. Hvis dette sker, så vent indtil opløsningen er tilpas afkølet inden du drikker den. 

  

Voksne (inkl. ældre) og børn fra 9 år: 

Den sædvanlige dosis er 1 brev om morgenen og 1 brev om eftermiddagen, dagen før din undersøgelse / operation. 

Det første brev indtages inden kl. 8 om morgenen og det andet brev indtages mellem 6-8 timer senere. 

  

Børn (under 9 år): 

Samme tidspunkter som nævnt før. 

  

En måleske er vedlagt pakningen. Det anbefales at bruge en tynd flad kant, f.eks. den flade side af et knivblad, til at stryge henover kanten af en toppet måleske, for at opnå en jævn og flad overflade på måleskeen. Dette giver ¼ del af et brev (4 g pulver) pr. måleskefuld. 

  

Fra 1 år til under 2 år: 1 måleskefuld om morgenen, 1 måleskefuld om eftermiddagen.  

Fra 2 år til under 4 år: 2 måleskefulde om morgenen, 2 måleskefulde om eftermiddagen.  

Fra 4 år til under 9 år: 1 brev om morgenen, 2 måleskefulde om eftermiddagen. 

9 år og over: Voksendosis. 

  

Du bør forvente at hyppige, vandige afføringer kan starte når som helst efter at du har taget en dosis PICOPREP®. Vær venligst sikker på at du har adgang til et toilet på alle tidspunkter efterfølgende hver dosis, indtil produktet har nået at virke. 

  

For at undgå væsketab, er det vigtigt at drikke rigelige mængder af klar væske under hele behandlingen med PICOPREP®, indtil afføringstrangen er overstået. Det anbefales at drikke et glas vand (omkring 250 ml) eller anden klar væske hver time, så længe effekten af PICOPREP® varer. 

  

En vellykket tarmundersøgelse / operation afhænger af at din tarm er så veludrenset som muligt. Hvis tarmen ikke er tilstrækkeligt ren, kan det være at undersøgelsen / indgrebet skal gentages. 

  

Følg venligst altid den instruktion vedrørende fødeindtagelse som lægen giver dig. 

  

Hvis du har taget for meget PICOPREP® 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere PICOPREP®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Overdosering vil medføre voldsom diarré. 

  

Hvis du har glemt at tage PICOPREP® 

Kontakt din læge, sygeplejerske eller dit apotek for råd. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaksi). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
 

 • Hovedpine. 

 • Kvalme. 

 • Smerte i endetarmen. 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhed. 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen. 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

 • Epilepsi. 

 • Forvirring. 

 • Opkast. 

 • Mavesmerter. 

 • Blister og sårdannelse i tyndtarmen. 

 • Udslæt med rødme og pletter, nældefeber, mindre blødning i hud og slimhinder. 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Lægemidlets effekt medfører regelmæssige, løseafføringer eller diarré (tynd mave). Hvis afføringen bliver generende eller vækker bekymring, bør du kontakte lægen. 

 • Ufrivillig afføring. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

 

Til engangsbrug. Ubrugt indhold kasseres.  

 

Brevets indhold skal bruges umiddelbart efter åbning og resterende pulver og blanding skal bortskaffes. 

 

Tag ikke PICOPREP® efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderliger oplysninger

PICOPREP®, pulver til oral opløsning indeholder

 • Aktive stoffer: 10 mg natriumpicosulfat, 3,5 g magnesiumoxid, let og 12 g citronsyre, vandfri. 

 • Øvrige indholdsstoffer: kaliumhydrogencarbonat, saccarinnatrium og naturlig spraytørret appelsinsmag, som indeholder akaciegummi, lactose, ascorbinsyre og butylhydroxyanisol. 

Udseende og pakningsstørrelse

PICOPREP® er et pulver til mikstur (opløsning). 

 

PICOPREP® fås i en pakning med 2 breve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

PICOPREP® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Revisionsdato

Senest revideret juli 2015 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...