Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Questran®, 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder

colestyramin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, De vil vide. 

 • Lægen har ordineret Questran® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Questran®
 3. Sådan skal De tage Questran® 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Questran® binder tarmens galdesyre, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyre til at danne kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet.  

 

De kan bruge Questran® til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig virkning. De kan også bruge Questran® mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diaré, som skyldes for meget galdesyre i tarmen. 

 

Lægen kan have givet Dem Questran® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage QUESTRAN®

Tag ikke Questran®

 • hvis De er overfølsom (allergisk) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer. 

 • hvis De har fuldstændig blokering af galdevejene (med meget alvorlig gulsot). 

 • hvis De har sivende eller blodig diaré. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Questran® 

Questran® kan gøre, at De får for lidt A-, D-, E- og K- vitamin samt folinsyre. Tal med Deres læge om tilskud af folinsyre og vitaminer. 

  

Fortæl Deres læge, hvis De lider af: 

 • Diabetes. 

 • Nedsat stofskifte 

 • Leverproblemer. 

 • Dårlige nyrer. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler. 

  

De kan tage Questran® sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis De tager:  

 • blodfortyndende medicin, 
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler som doxepin), 
 • vanddrivende medicin (chlorthiazid), 
 • anden medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre), 
 • medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin), 
 • epilepsimedicin (phenobarbital),
 • medicin mod for lavt stofskifte (thyroideahormoner), 
 • hjertemedicin (digoxin). 

De skal tage medicinen mindst en time før eller 4-6 timer efter Questran®.  

  

Brug af Questran® sammen med mad og drikke

De kan udrøre Questran® i vand, saft, juice eller andre drikkevarer. De kan også udrøre Questran® i supper eller frugtmos.
 

Graviditet og Amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.
 

Graviditet 

De må kun tage Questran® efter lægens anvisning.
 

Amning 

Erfaringer med Questran® er begrænsede. Spørg lægen.
 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.
 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Questran®

Questran® indeholder en fenylalaninkilde. Kan være skadelig hvis De har fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom). 

3. Sådan skal De tage QUESTRAN®

Tag altid Questran® efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Den sædvanlige dosis er 

Voksne: 1-2 breve (4-8 g) 3 gange dagligt. 

  

Børn: ½ brev (2 g) 2 gange dagligt, evt. stigende til voksendosis. Start med ½ brev (2g) 1 gang dagligt. 

  

Nedsat nyre- og leverfunktion: Der kan ikke gives nogen anbefalinger. 

  

De må ikke tage Questran® tørt. De skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtagelse. De kan også blande pulveret i mad. 

  

De skal tage anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran®

  

Hvis De har taget for meget Questran®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Questran®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas. 

  

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Questran®

 

Hvis De har glemt at tage Questran®

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De bare fortsætte med næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

4. Bivirkninger

Questran® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) 

 • Følelse af at få for lidt luft (dyspnø). Søg læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

 • Forstoppelse med voldsomme mavesmerter. Søg straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • Hovedpine.
 • Halsbrand, mavesmerter i øvre del af maven, luftafgang fra tarmen, kvalme, diarre.
 • Forstoppelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Blødningstendens på grund af K-vitaminmangel (ved længerevarende behandling). Tal med lægen.
 • A- og D-vitaminmangel.
 • Natteblindhed (på grund af A-vitaminmangel).
 • Fald i graden af syreindhold i kroppen eller pHniveau. Kan blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Knogleskørhed (på grund af D-vitaminmangel).
 • Anoreksi.
 • Svimmelhed.
 • Prikkende, stikkende fornemmelse i huden.
 • Opkastning, fedtdiaré (ved anvendelse af høje doser), huller i tænderne (dental caries), synkebesvær, sure opstød, blødning fra mave-tarmkanalen, hæmorideblødning, smerte rundt om endetarmen.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Unormale levertal.
 • Udslæt. irritation af hud og slimhinder f.eks. tunge og endetarmsområdet.
 • Led- og muskelsmerter.
 • Allergiske reaktioner som f.eks. nældefeber og hævelser.
 • Vægtstigning.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Fald i serum-folinsyre hos børn.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
 

5. Opbevaring

Opbevar Questran® utilgængeligt for børn.  

 

Brug ikke Questran® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.  

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Questran® indeholder:

Aktivt stof: Colestyramin 4 g. 

Øvrige indholdsstoffer er: vandfri citronsyre (E330), kolloid silica, kelcoloid (E405), xanthangummi (E415), appelsinsmagsstof og aspartam (E951). 

 

Pakningsstørrelse

Questran® fås i en pakning med 50 breve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39  

6715 Esbjerg N. 

 

Ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK  

Oddesundvej 39 

6715 Esbjerg N. 

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

 

Questran® er et registreret varemærke, der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C. 

Revisionsdato

Senest revideret marts 2014 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...