Kalium-natriumklorid "SAD"

infusionsvæske

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Info

Kalium-Natrium-Klorid SAD infusionsvæske, opløsning

 

I henhold til §11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m af lægemidler* er der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.  

 

Amgros I/S, juni 2013  

 

*I §11 i bekendtgørelse nr. 869 af 21. juli 2011 fremgår det, at: "Indlægssedlen kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af sundhedspersoner eller dyrlæger og hvis lægemidlet ikke er beregnet til langtidsvirkende effekt." 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...