Glycerol "OBA"

suppositorier 1,2 g

OBA-Pharma

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: Information til brugeren

Glycerol ”OBA”, suppositorier 1,2 g

  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

  • De kan få Glycerol ”OBA” uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Glycerol ”OBA”.
  • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
  • Spørg på apoteket hvis der er mere, De vil vide.
  • Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

  

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen

  1. Virkning og anvendelse
  2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Glycerol ”OBA”
  3. Sådan skal De bruge Glycerol ”OBA”
  4. Bivirkninger
  5. Opbevaring
  6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Glycerol ”OBA” suppositorier (stikpiller) er et afføringsmiddel. De kan indføre det i endetarmen ved forstoppelse. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge at Glycerol ”OBA”

Brug ikke Glycerol ”OBA” hvis:

De er overfølsom over for det virksomme stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Glycerol ”OBA”

De bør ikke bruge Glycerol ”OBA” suppositorier (stikpiller) dagligt i længere tid. Kontakt Deres læge hvis De har behov for afføringsmiddel hver dag, så lægen kan undersøge årsagen til forstoppelsen.
 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.
 

Graviditet:
De kan bruge Glycerol ”OBA” under graviditet.  

  

Amning:
De kan bruge Glycerol ”OBA”, selvom De ammer. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glycerol ”OBA” påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De bruge Glycerol ”OBA”

Dosering

Voksne: 1 suppositorium (stikpille) efter behov.
De må kun bruge Glycerol ”OBA” til børn under 15 år efter lægens anvisning.
 

Hvis Deres læge har ordineret Glycerol ”OBA” til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.
 

Hvis De har brugt for mange Glycerol ”OBA” suppositorier

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis De har brugt flere Glycerol ”OBA” suppositorier, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. 

4. Bivirkninger

Glycerol ”OBA” kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Ikke alvorlige

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):
Irritation i endetarmen. 

  

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Glycerol ”OBA” utilgængeligt for børn. 

Opbevar Glycerol ”OBA” ved højst 25° C 

Brug ikke Glycerol ”OBA” efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket. 


Glycerol ”OBA”, suppositorier (stikpiller) 1,2 g indeholder:

Det virksomme stof er: Glycerol.
Hjælpestofferne er: Cetylpalmitat, hårdfedt, magnesiumcarbonat. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

OBA-Pharma ApS
Sølvgade 19-21
1307 København K 

Telefon: 3332 6647 

  

Fremstiller:

Dr. R Pfleger
Chemische Fabrik GmbH  

Dr.-Robert Pfeger Str. 12
D-96052 Bamberg
Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i november 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...