Ferroplex-frangula "ERA"

tabletter

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

for

Ferroplex-Frangula "ERA", tabletter 

Læs denne indlægsseddel grundigt.

Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Ferroplex-Frangula uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Ferroplex-Frangula. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen 

 • Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide 

 • Kontakt læge hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre 

 • Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her 

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen.

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det du skal vide før du tager Ferrroplex-Frangula 

 3. Sådan skal du tage Ferroplex-Frangula 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Ferroplex-Frangula indeholder jern, der er en vigtig del af de røde blodlegemer. Frangula har en afførende virkning.  

 

Du kan tage Ferroplex-Frangula for at behandle eller forebygge blodmangel. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Ferroplex-Frangula for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ferroplex-Frangula

Tag ikke Ferroplex-Frangula, hvis du

 • Er overfølsom over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 

 • Har en sygdom, hvor jern ophobes i kroppen (hæmokromatose eller hæmosiderose). 

Vær ekstra forsigtig med at tage Ferroplex-Frangula

Tal med lægen, inden du tager Ferroplex-Frangula, hvis du
 

 • Har blodmangel, der ikke skyldes jernmangel, men anden sygdom. 

 • Har et alkoholmisbrug. 

 • Har sår og/eller betændelse i mavesæk eller tarm. 

 • Er på speciel diæt eller tager andre jerntilskud. 

 • Får eller har fået gentagne blodtransfusioner. 

Vær opmærksom på følgende
 • Jernpræparater kan forårsage forgiftninger specielt hos børn. 

 • Jernpræparater kan farve afføringen mørk 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

De fleste påvirkninger kan undgås, hvis du tager Ferroplex-Frangula 2-4 timer før eller efter din anden medicin.
Tal med lægen, hvis du tager medicin mod
 

 • Betændelse (infektion) (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracyclin). 

 • Halsbrand og sure opstød. 

 • For højt blodtryk eller dårligt hjerte (captopril, methyldopa). 

 • Leddegigt (penicillamin). 

 • Parkinsons sygdom (levodopa, carbidopa). 

 • Medicin mod lavt stofskifte (levothyroxin). 

 • Afstødning efter transplantation (mycophenolsyre). 

 • Zinkmangel (f.eks. zink i kosttilskud og vitaminer). 

Brug Ferroplex-Frangula sammen med mad og drikke

Du kan tage Ferroplex-Frangula i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage tabletten med et glas vand.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Ferroplex-Frangula kan anvendes under graviditet og i ammeperioden.

Trafik og arbejdssikkerhed

Ferroplex-Frangula påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i tra- fikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ferroplex-Frangula

Ferroplex-Frangula indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ferroplex-Frangula

Hvis din læge har ordineret Ferroplex-Frangula til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Tag rigeligt med væske. 

Den sædvanlige dosis er

Behandling af jernmangel: 2 tabletter 3 gange dagligt.  

Forebyggelse af jernmangel: 2 tabletter daglig. 

 

Børn under 2 år må kun få Ferroplex-Frangula efter aftale med lægen. 

Hvis du har taget for mange Ferroplex-Frangula

Kontakt lægen, skadestuen eller apotek, hvis du har taget flere Ferroplex-Frangula end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, mavesmerter, diaré. 

Senere voldsom vejrtrækning og almen sløjhed pga. for meget syre i blodet, hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodtryk, gulsot og blodmangel pga. opløsning af de røde blodlegemer, lever- og nyreskade. 

4. Bivirkninger

Ferroplex-Frangula kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Kvalme, halsbrand, diaré, forstoppelse. 

 • Afføringen bliver sort. 

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.  

  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ferroplex-Frangula utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Ferroplex-Frangula ved almindelig temperatur. 

Tag ikke Ferroplex-Frangula efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet elle skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Ferroplex-Frangula 250 mg/5 mg, tabletter indeholder: 

De virksomme stoffer er Ferrotartrat 250 mg sv.t. 56 mg Fe2+ + frangulaekstrakt 5 mg 

  

De øvrige indholdsstoffer er Saccharose, Propylenglycol, Titandioxid E171,Povidon, Hypromellose 15, Ascorbinsyre, Kartoffelstivelse, Talcum og Saccharose. 

Udseende og pakningsstørrelse 

Udseende 

Ferroplex-Frangula er hvide filmovertrukne runde tabletter 

  

Pakningsstørrelse 

Ferroplex-Frangula findes i pakningsstørrelsen 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ERA Medical ApS  

Weidekampsgade 15 st. tv.  

2300 København S 

Tlf. 40 82 75 35 

Fremstiller:

Viminco A/S  

Lodhusvej 11 

Post box 119 

4230 Skælskør 

Tlf./fax: +45 58 19 06 16 / +45 58 09 06 12 

Revisionsdato

Revideret den:  

23.01.2016 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...