Hvad er en indlægsseddel?

Revisionsdato: 29.12.2020

Hvad er en indlægsseddel?

En indlægsseddel er den seddel, som følger med i pakken, eller som sidder på glasset, når du køber medicin. Her står bl.a. information om medicinens virkning, bivirkninger og hvordan du skal tage medicinen. 

 

Indlægsseddel med 2 piller 

 

Hvem bruger indlægssedlen?

Indlægssedlen er tiltænkt brugeren af medicinen, og derfor er den skrevet på almindeligt dansk. Teksten kan alligevel være svær at læse, fordi den er lang og ofte skrevet med meget små bogstaver på et let gennemsigtigt papir.  

Indlægssedlen indeholder i nogle tilfælde også vejledning til sundhedsfaglige om klargøring af medicinen, og hvordan de skal give medicinen.  

 

Hvad står der i en indlægsseddel?

En indlægsseddel indeholder vigtig information om fx:  

 • Hvilke stoffer medicinen indeholder
 • Hvordan medicinen virker
 • Eventuelle advarsler du skal være opmærksom på
 • Hvilken dosis du skal tage
 • Hvilke bivirkninger du kan risikere
 • Hvordan du skal opbevare medicinen.

Opbygningen af indlægssedlen følger fælleseuropæiske regler, og er som regel inddelt i følgende seks hovedområder.  

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage xxx
 3. Sådan skal du tage xxx
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

 

Ud over ovenstående seks punkter, er der information om, hvem der har markedsføringstilladelsen af den pågældende medicin i Danmark. 

 

Indlægssedlen kan også indeholde en brugsanvisning til, hvordan du skal klargøre og tage medicinen. 

 

Gode råd om indlægssedler

Læs altid indlægssedlen grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Husk, du kan gemme dine indlægssedler elektronisk i den gratis Indlægssedler-app.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægssedlen.

For enkelte lægemidler findes der ikke en indlægsseddel. Det skyldes, at producenten ikke har udarbejdet en indlægsseddel, fordi medicinen kun gives af sundhedsfaglige til patienter. 

 

 

Hvem udarbejder indlægssedlen?

Firmaet der har markedsføringstilladelsen af medicinen, udarbejder indlægssedlen på baggrund af det godkendte "Produktresumé", som indgår som dokumentation, når medicinen godkendes af lægemiddelmyndighederne i Danmark eller Europa.