Medicintilskud

Revisionsdato: 30.03.2023

 

Hvis du kan få tilskud til din medicin, vil det være vist med et symbol på beskrivelsen af lægemidlet. Det er Lægemiddelstyrelsen som beslutter, om der skal være tilskud eller ej. 

 

Her følger forklaring på symbolerne:

⬤ : Betyder at der gives tilskud til alle borgere, der får denne medicin. Dette tilskud kaldes også for generelt tilskud.

⦻ : Betyder at tilskud til receptpligtig medicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme.

⬛ : Betyder at tilskud til håndkøbsmedicin kun gives klausuleret til bestemte sygdomme. 

 

C: Betyder at der gives tilskud til medicinsk cannabis.

Tilskud til medicin afhænger også af hvor meget medicin, du bruger inden for et år.

Fra 30. oktober 2023 til 31. december 2023 gælder følgende:

Tabel 1. Medicintilskud 

Årlig udgift pr. person  

Tilskud til personer
over 18 år
 

Tilskud til personer
under 18 år
 

0 - 1.045 kr 

0 % 

60 % 

1.045 - 1.750 kr 

50 % 

60 % 

1.750 - 3.795 kr 

75 % 

75 % 

3.795 - 18.870 kr 

85 % 

over 18.870 kr 

100 % 

3.795 - 23.520 kr 

85 % 

over 23.520 kr 

100 % 

Beløbsgrænserne i skemaet reguleres hvert år i januar. I 2023 er der desuden ændret grænser som følge af inflationshjælp fra 3. april 2023 til 29. oktober 2023.

Perioden på ét år regnes fra første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, og slutter ét år efter denne dato. 

En ny periode starter første gang, du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forrige periode er udløbet. Du får tilskud, når du selv har betalt de første 1.045 kr. 


Et eksempel:
Du er over 18 år og køber i løbet af ét år tilskudsberettiget medicin for 4.000 kr. 

  • De første 1.045 kr. betaler du selv.
  • Til den del af udgiften, som ligger mellem 1.045 kr. og 1.750 kr., får du 50 % tilskud, dvs.:
    352,50 kr. i tilskud og betaler 352,50 kr. selv.
  • Til den del af udgiften, som ligger mellem 1.750 kr. og 3.795 kr., får du 75 % tilskud, dvs.:
    1.533,75 kr. i tilskud og betaler 511,25 kr. selv.
  • Til den del af udgiften, som overstiger 3.795 kr., får du 85 % tilskud, dvs.:
    174,25 kr. i tilskud og betaler 30,75 kr. selv.

 

Du skal altså selv betale i alt (1.045 + 352,50 + 511,25 + 30,75) = 1.939,50 kr. ved køb af tilskudsberettiget medicin for 4.000 kr. i løbet af ét år. Det kaldes din egenbetaling. 


Tilskudspriser
Den pris, som tilskuddet beregnes ud fra, er ikke nødvendigvis den pris, som medicinen koster. Ved beregning af tilskuddet benyttes tilskudsprisen. Det betyder, at hvis der er flere ens udgaver af en type medicin, får du tilskud efter prisen for den billigste udgave af medicinen, dette kaldes for tilskudsprisen. Hvis lægen udfylder recepten sådan, at der udtrykkeligt bliver bedt om en bestemt udgave af medicinen, hvor prisen er højere end tilskudsprisen, får du kun tilskud efter den billigste medicin. 

 

Terminaltilskud (tilskud til døende)
Lægemiddelstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge desuden give tilskud på 100 % til medicin til døende, hvor hospitalsbehandling må anses for udsigtsløs. Dette tilskud gives til al lægeordineret medicin, uanset om medicinen oprindeligt var tilskudsberettiget eller ej. Læger kan søge om ny bevilling af tilskuddet efter 1 år, hvis patienten fortsat opfylder betingelserne for det. 

 

Enkelttilskud
I særlige tilfælde kan Lægemiddelstyrelsen efter ansøgning fra din behandlende læge give tilskud til et lægemiddel, hvor der ikke er generelt tilskud. Det kræver, at lægen begrunder, hvorfor du bør behandles med lige det lægemiddel. Bevilling til enkelttilskud kan apoteket se i Det Centrale Tilskuds Register (CTR)

 

Forhøjet tilskud
Hvis du af medicinske grunde - fx på grund af allergi over for hjælpestofferne - er nødt til at bruge et specielt lægemiddel, som er dyrere end tilskudsprisen, kan din behandlende læge søge Lægemiddelstyrelsen 

om forhøjet tilskud, så tilskuddet beregnes efter lægemidlets faktiske pris i stedet for efter tilskudsprisen. Bevilling til forhøjet tilskud kan apoteket se i CTR. 

 

Det Centrale Tilskudsregister (CTR)
Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende opgør den enkeltes forbrug af tilskudsberettiget medicin og registrerer det i Det Centrale Tilskuds Register (CTR), som er landsdækkende. Apotekernes computersystemer er løbende opdateret med oplysninger fra registret, og det betyder, at apoteket automatisk trækker tilskuddet fra prisen, når du køber medicin på apoteket. 

 

Sociale tilskud
Du har mulighed for at få ekstra tilskud til medicinen gennem din kommune. Der er forskellige betingelser, som skal opfyldes, for at sociale tilskud kan gives. Spørg Socialforvaltningen i din kommune. 


Du kan læse mere om medicintilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside medicinpriser.dk eller borger.dk

 

Forfatter(e)