Substitutionsregler

Revisionsdato: 04.01.2023

 

Hvad er substitution? 

Ved medicin, som kræver recept fra lægen, skal apoteket altid tilbyde dig det billigste præparat. De præparater du tilbydes i stedet, vil være ligeværdige (synonyme/generiske) og parallelimporterede lægemidler. Det kaldes substitution.  

 

Generiske lægemidler er lægemidler med samme: 

 

Parallelimorterede lægemidler  

Parallelimporterede lægemidler er det originale lægemiddel, men købt i et andet EU-land, fx Grækenland, og derefter importeret til Danmark. 

 

Lægemidler, der kan substitueres, er inddelt i grupper, hvor Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at alle lægemidler kan erstatte hinanden. Apoteket skal kun foretage substitution, når prisforskellen mellem det ordinerede lægemiddel og det billigste lægemiddel er mere end blot en bagatel. 

 

Find information her 

På beskrivelsen af det enkelte lægemiddel på Medicin.dk, står informationen om substitution under afsnittet "xx kan erstattes med". Se eksempel

Se film om substitution ('kan erstattes med') 

 

 

Læs mere om generisk og parallelimporteret medicin. 

 

Hvis du ikke vil have substitution 

Hvis du gerne vil have et bestemt præparat, fx det du plejer at få, kan lægen (eller tandlægen) fravælge substitution ved at notere "Ej S" på recepten og samtidig skrive nøjagtig hvilket lægemiddel, der skal udleveres. Så skal apoteket udlevere præcis dette lægemiddel. Da tilskud gives efter det billigste præparat, kan det være, du skal betale mere for dit valgte præparat. 

 

Du kan finde flere oplysninger om substitution på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

 

Forfatter(e)