Indlægssedler.dk - FAQ

Revisionsdato: 16.07.2018

Hvad er indlægssedler.dk?

Indlægssedler.dk er en hjemmeside og database, der indeholder indlægssedler for lægemidler godkendt på det danske marked. Indlægssedlerne er kopier af de indlægssedler, der ligger i medicinpakken - blot er teksten gjort mere læsevenlig. 

Hvem står bag indlægssedler.dk?

Dansk Lægemiddel Information A/S har indgået aftale med Lægemiddelstyrelsen om at udgive og vedligeholde indlægssedler.dk. 

Hvem udarbejder indlægssedlen?

Firmaet, der har markedsføringstilladelsen af medicinen, udarbejder indlægssedlen på baggrund af det godkendte "Produktresumé", som indgår som dokumentation, når medicinen godkendes af lægemiddelmyndighederne i Danmark eller Europa. 

 

Hvor tit opdateres indlægssedler.dk?

Indlægssedler.dk opdateres med nye indlægssedler og ændringer i eksisterende indlægssedler hver 14. dag. 

 

Indlægssedlerne kan først vises på indlægssedler.dk, når medicinvirksomheden har lagt indlægssedlen elektronisk på Lægemiddelstyrelsens indlægsseddel.dk.  

Hvad betyder play-symbolet?

Playsymbolet betyder, at der er en instruktionsfilm eller et slideshow eller andet understøttende informationsmateriale i beskrivelsen af lægemidlet. Det er den enkelte lægemiddelvirksomhed, der afgør om de ønsker materiale placeret her. Læs mere om muligheder for medicinvirksomheder

playikon 

Hvad betyder kamerasymbolet i den grå bjælke i indlægssedlen?

Kamerasymbolet i den grå bjælke viser, at du kan se fotos af, hvordan medicinen ser ud. 

 

Kan jeg se indlægssedlen som pdf?

Øverst i højre side af indlægssedlen er der et pdf-ikon. Hvis du klikker på det, åbner indlægssedlen som en pdf, der svarer til den indlægsseddel, du finder på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside indlægsseddel.dk

 

Hvordan åbner jeg en pdf-udgave af en indlægsseddel? 

 

Er pdf-filen på indlægssedler.dk den samme som på indlægsseddel.dk?

Vi tilstræber, at indlægssedlerne altid er opdateret i forhold til indlægsseddel.dk, men der kan gå op til 14 dage, før vi har den nyeste udgave. 

 

Kan jeg altid se indlægssedlen fra min medicinpakning på indlægssedler.dk?

Hvis indlægssedlen findes på indlægsseddel.dk, vil du normalt også kunne finde den her. 

 

Disclaimer

Dansk Lægemiddel Information A/S tager forbehold for fejl, der måtte være opstået i forbindelse med overførslen af data fra Lægemiddelstyrelsens indlægsseddel-database til indlægssedler.dk.  

Ophavsret

Alt materiale og sammenstilling af oplysninger indeholdt i denne applikation og tilgængeligt her, er beskyttet af Lov om Ophavsret og tilhører DLI - Dansk Lægemiddel Information A/S. Materiale eller oplysninger herfra eller fra andre medier, herunder hjemmesider og applikationer ejet, anvendt eller brugt under licens fra Dansk Lægemiddel Information A/S eller tilhørende/associeret enhed, må ikke kopieres, gengives, uploades, linkes eller på nogen anden måde distribueres, uanset i hvilken form. 

 

Alle varemærker, produktnavne og vareudstyr er tillige beskyttede i henhold til varemærkelovgivning og Markedsføringsloven. 

 

Meta tags, søgemaskineoptimering eller benyttelse af screendumps med sløring må ikke ske uden udtrykkelig forudgående samtykke. 

 

Spørgsmål eller henvendelser bedes rettet til: 

DLI - Dansk Lægemiddel Information A/S 

CVR nr. 17472682 

Lersø Park Allé 101 

2100 København Ø