FAQ Medicin.dk - indlægssedler

Revisionsdato: 20.01.2021

Hvad er Medicin.dk - indlægssedler?

Medicin.dk -indlægssedler er en hjemmeside og database, der indeholder indlægssedler for lægemidler godkendt på det danske marked. Indlægssedlerne er kopier af de indlægssedler, der ligger i medicinpakken - blot er teksten gjort mere læsevenlig. 

Hvem står bag Medicin.dk - indlægssedler?

Medicin.dk hos Dansk Lægemiddel Information A/S har indgået aftale med Lægemiddelstyrelsen om at udgive og vedligeholde Medicin.dk - indlægssedler. 

Hvem udarbejder indlægssedlen?

Firmaet, der har markedsføringstilladelsen af medicinen, udarbejder indlægssedlen på baggrund af det godkendte "Produktresumé", som indgår som dokumentation, når medicinen godkendes af lægemiddelmyndighederne i Danmark eller Europa. 

 

Hvor tit opdateres Medicin.dk - indlægssedler?

Medicin.dk - indlægssedler.dk opdateres med nye indlægssedler og ændringer i eksisterende indlægssedler hver 14. dag. 

 

Indlægssedlerne kan først vises på Medicin.dk - indlægssedler, når medicinvirksomheden har lagt indlægssedlen elektronisk på Lægemiddelstyrelsens indlægsseddel.dk.  

Hvad betyder play-symbolet?

Playsymbolet betyder, at der er en instruktionsfilm eller et slideshow eller andet understøttende informationsmateriale i beskrivelsen af lægemidlet. Det er den enkelte lægemiddelvirksomhed, der afgør om de ønsker materiale placeret her. Læs mere om muligheder for medicinvirksomheder

playikon 

Hvad betyder kamerasymbolet i den grå bjælke i indlægssedlen?

Kamerasymbolet i den grå bjælke viser, at du kan se fotos af, hvordan medicinen ser ud. 

 

Kan jeg se indlægssedlen som pdf?

Øverst i højre side af indlægssedlen er der et pdf-ikon. Hvis du klikker på det, åbner indlægssedlen som en pdf, der svarer til den indlægsseddel, du finder på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside indlægsseddel.dk

 

Panodil pdf indlægssedler januar 2021 

 

Er pdf-filen på Medicin.dk - indlægssedler den samme som på indlægsseddel.dk?

Vi tilstræber, at indlægssedlerne altid er opdateret i forhold til Lægemiddelstyrelsens indlægsseddel.dk, men der kan gå op til 14 dage, før vi har den nyeste udgave. 

 

Kan jeg altid se indlægssedlen fra min medicinpakning på Medicin.dk - indlægssedler?

Hvis indlægssedlen findes på indlægsseddel.dk, vil du normalt også kunne finde den her. 

 

Disclaimer

Dansk Lægemiddel Information A/S tager forbehold for fejl, der måtte være opstået i forbindelse med overførslen af data fra Lægemiddelstyrelsens indlægsseddel-database til indlægssedler.dk.  

Ophavsret

Alt materiale og sammenstilling af oplysninger indeholdt i denne applikation og tilgængeligt her, er beskyttet af Lov om Ophavsret og tilhører DLI - Dansk Lægemiddel Information A/S. Materiale eller oplysninger herfra eller fra andre medier, herunder hjemmesider og applikationer ejet, anvendt eller brugt under licens fra Dansk Lægemiddel Information A/S eller tilhørende/associeret enhed, må ikke kopieres, gengives, uploades, linkes eller på nogen anden måde distribueres, uanset i hvilken form. 

 

Alle varemærker, produktnavne og vareudstyr er tillige beskyttede i henhold til varemærkelovgivning og Markedsføringsloven. 

 

Meta tags, søgemaskineoptimering eller benyttelse af screendumps med sløring må ikke ske uden udtrykkelig forudgående samtykke. 

 

Spørgsmål eller henvendelser bedes rettet til: 

 

Medicin.dk 

DLI - Dansk Lægemiddel Information A/S 

CVR nr. 17472682 

Lersø Park Allé 101 

2100 København Ø