Mulighed for medicinvirksomheder

Revisionsdato: 18.02.2020

Har I supplerende informationsmateriale om jeres produkt, som I gerne vil præsentere sammen med indlægssedlen? Så læs videre.  

 

Aftale med Lægemiddelstyrelsen 

Efter aftale med Lægemiddelstyrelsen er det tilladt at præsentere film, fotos eller lignende sammen med den elektroniske indlægsseddel, så længe materialet har karakter af at være understøttende information. Understøttende information er materiale, som kan hjælpe brugeren til sikker og korrekt brug af medicinen og medvirke til at mindske risikoen for fejl. 

 

Understøttende informationsmateriale kan fx være:  

 

  • Film, der viser, hvordan medicinen skal bruges eller klargøres, se eksempel
  • Slideshow, se eksempel
  • 360 grader fotos, se eksempel
  • Foto af medicinen eller emballagen
  • Uddannelsesmateriale (læs om uddannelsesmateriale på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside)
  • Risikostyringsprogrammer (Risk Management) (læs om risikostyringsprogrammer på lægemiddelstyrelsens hjemmeside)

 

Overordnede retningslinjer 

Efter aftale med Lægemiddelstyrelsen skal materialet overholde følgende: 

 

  • Evt. tekst og eller speak skal være på dansk
  • Skal have karakter af at være instruktion eller vejledning
  • Materialet må ikke være reklame.

 

Kontakt Gitte på gli@dli.dk, hvis du er i tvivl, om jeres materiale kan bruges. 

 

Om indlægssedler.dk 

Indlægssedler.dk er en del af medicin.dk. Medicin.dk består desuden af de to undersider pro.medicin.dk og min.medicin.dk, der til sammen har mere end 5 mio. sidevisninger om måneden. Søgningen på indlægssedler.dk er støt stigende. P.t. er der på en almindelig måned mere end 270.000 opslag alene på indlægssedler.dk. 

 

Forside medicin.dk 

 

Skal I være med? 

Flere og flere virksomheder ønsker at præsentere materiale på indlægssedler.dk. Foreløbig har 17 virksomheder ønsket at informere denne vej og flere er på vej.  

 

Kontakt Gitte Scheel Liljeroth, på gli@dli.dk eller +45 39274488, hvis du vil høre mere om priser og dine muligheder.