Fusidinsyre/betamethason "2care4"

creme 20+1 mg/g

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Fusidinsyre/betamethason 2care4 20 mg/g + 1 mg/g creme  

Fusidinsyre og betamethason 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4
 3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fusidinsyre/betamethason 2care4 indeholder to forskellige typer medicin. Den ene medicin hedder fusidinsyre. Det er en type antibiotika. Den anden medicin hedder betamethason. Det er en type kortikosteroid (steroid).
Disse to typer medicin virker på samme tid på forskellige måder.

Fusidinsyre/betamethason 2care4 virker ved at:  

 • Antibiotikummet dræber bakterier, der forårsager infektioner.
 • Kortikosteroidet dæmper hævelser, rødme og kløe på huden.


Fusidinsyre/betamethason 2care4 anvendes til behandling af:  

 • Hudsygdomme med betændelse (eksem eller dermatitis) og også infektion forårsaget af bakterier.


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage. Du skal stoppe med at anvende cremen, hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Fusidinsyre/betamethason 2care4:

 • hvis du er allergisk over for fusidinsyre, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fusidinsyre/betamethason 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • til behandling af inficeret dermatitis hos spædbørn under 1 år.
 • til behandling af akne.
 • til behandling af hudsygdommen akne rosacea (rødme og betændelse på huden hen over næsen og kinderne). Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 • til behandling af hudsygdommen perioral dermatitis (rødt, bumset udslæt omkring munden eller hage).
 • til behandling af hudsygdomme, der udelukkende er forårsaget af bakterier, f.eks. bylder og filipenser.
 • til behandling af hudsygdomme, der er forårsaget af tuberkulose (TB) eller syfilis.
 • til behandling af hudsygdomme, der er forårsaget af en virus, f.eks. forkølelsessår eller skoldkopper.
 • til behandling af hudsygdomme, der skyldes svamp, f.eks. fodsvamp eller mere generelle infektioner, der skyldes svamp, f.eks. svampeinfektion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fusidinsyre/betamethason 2care4.  

 • Du må ikke bruge cremen på dig selv eller et barn i mere end 2 uger. Det skal forhindre, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika og at steroidet giver bivirkninger.
 • Du skal være særligt forsigtig, hvis du skal bruge denne medicin i nærheden af øjnene eller dit barns øjne. Hvis cremen kommer i øjnene, kan den forårsage forhøjet tryk i øjet, hvilket kan medføre synstab (grøn stær).
 • Hvis du bruger cremen i lang tid eller i store mængder, kan det øge risikoen for at få bivirkninger. Din hud kan også blive mere følsom over for medicinen.
 • Du må ikke bruge denne medicin i længere tid i ansigtet.
 • Du må ikke bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4 på åbne sår eller sarte områder som f.eks. næsebor, ører, læber eller kønsdele, medmindre du har fået det at vide af din læge.
 • Du må ikke bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4 på steder hvor huden er tynd, på sår på huden, på beskadigede blodårer eller på akne, medmindre du har fået det at vide af din læge.
 • Dine binyrer kan holde op med at virke som de skal. Tegn på dette er træthed, nedtrykthed og angst. Dette forsvinder, hvis du stopper med at bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4.


Kontakt lægen, hvis du får sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Brug af anden medicin sammen med Fusidinsyre/betamethason 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 • Hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid. Du må ikke bruge Fusidinsyre/bethamethason, hvis du er gravid, medmindre lægen har bedt dig om det.
 • Du må gerne bruge Fusidinsyre/betamethason, hvis du ammer, men du må ikke smøre det på brystet, da dit barn kan risikere at indtage det.


Fortæl det til lægen, hvis du bliver gravid, mens du bruger denne medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fusidinsyre/betamethason 2care4 vil påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner i meget lille grad. Tal med lægen, hvis du får bivirkninger, der kan påvirke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. 

Fusidinsyre/betamethason 2care4 indeholder cetostearylalkohol og chlorcresol

 • Cetostearylalkohol. Kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Chlorcresol. Kan medføre allergiske reaktioner. Spørg lægen, hvis du er bekymret over et eller flere af indholdsstofferne i denne medicin.

3. Sådan skal du bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Sådan skal du påføre Fusidinsyre/betamethason
Denne medicin må kun anvendes på din eller dit barns hud. Du må ikke sluge cremen eller bruge den indvortes. 

 

Tag hætten af. Kontroller at forseglingen er ubrudt, før du bruger cremen første gang. Tryk spidsen af hætten gennem forseglingen på tuben. 

 

Vask altid hænder, før du bruger Fusidinsyre/betamethason 2care4. Påfør et tyndt lag på de(t) berørte område(r) på huden. Hvis du skal påføre det i ansigtet, skal du passe på ikke at få det i øjnene. 

 

Medmindre du bruger cremen til behandling af dine hænder, skal du vaske hænder efter brug af Fusidinsyre/betamethason 2care4. 

 

Hvis du ved et uheld får medicinen i øjet, skal du straks skylle det med koldt vand. Brug herefter et øjenbad, hvis du har et. Det vil muligvis svie i øjet. Hvis du begynder at få problemer med synet eller hvis dit øje er ømt, skal du straks kontakte lægen. 

Den anbefalede dosis er

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Fusidinsyre/betamethason 2care4 du skal bruge. Den sædvanlige behandlingstid er op til 2 uger. Spørg lægen, før du bruger medicinen i mere end 2 uger. 

 

Du bør kunne se bedring på huden efter bare få dages brug af cremen. Hvis der ikke er sket nogen bedring efter 7 dage, skal du stoppe med at bruge cremen og kontakte lægen. Normalt vil du skulle bruge cremen 2 gange dagligt. Brug den om morgenen og om aftenen. Det kan være en hjælp til at huske at bruge cremen, at du bruger den samtidig med at du gør en anden ting, du gør regelmæssigt, f.eks. børster tænder. 

 

Hvis lægen har fortalt dig, at du skal dække huden til med forbinding eller gazebind, er det ikke sikkert, at du skal bruge cremen så ofte. En ble på et barn kan fungere som en forbinding. Følg lægens anvisninger. 


Voksne og børn
 

Lægen anviser den dosis, der passer til dig eller dit barn. Hvis lægen har fortalt dig, hvor meget creme du skal bruge, skal du følge denne anvisning. Hvis lægen ikke har fortalt dig, hvor meget du skal bruge, kan du se i nedenstående skema, hvor meget du skal bruge. 

 

Du kan bruge pegefingeren til at beregne, hvor meget Fusidinsyre/betamethason 2care4 du skal bruge. Tryk cremen ud langs din finger fra fingerspidsen til det første fingerled. Det kaldes en fingerspidsenhed. Det normale antal fingerspidsenheder, du skal bruge forskellige steder på kroppen er angivet i skemaet. Det gør ikke noget, hvis du skal bruge lidt mere eller lidt mindre creme. Hvis du skal påføre cremen på et barn, skal du stadig bruge en voksenfinger, når du skal afmåle en fingerspidsenhed. 

 

VOKSNE 

Påføringssted 

Sædvanligt antal fingerspidsenheder 

Ansigt og hals 

2½ 

Bagsiden af kroppen 

Forsiden af kroppen 

Arm (uden hånden) 

Hånd (begge sider) 

Ben (uden foden) 

Fod 

 

BØRN FRA 1-10 ÅR:  

Sædvanligt antal fingerspidsenheder 

Påføringssted 

Børn i alderen 1-2 år 

Børn i alderen 3-5 år 

Børn i alderen 6-10 år 

Ansigt og hals 

1½ 

1½ 

Arm og hånd 

1½ 

2½ 

Ben og fod 

4½ 

Forsiden af kroppen 

3½ 

Bagsiden af kroppen inklusive balder 

3½ 

Hvis du har brugt for meget Fusidinsyre/betamethason 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fusidinsyre/betamethason 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Du bliver måske nødt til at holde op med at bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4. 

Hvis du har glemt at bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du har glemt at bruge cremen, skal du bruge den så snart du kommer i tanke om det. Brug herefter cremen igen på det planlagte tidspunkt. 

Hvis du holder op med at bruge Fusidinsyre/betamethason 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Du har brug for øjeblikkelig lægehjælp, hvis du får et eller flere af disse symptomer. Du har muligvis en allergisk reaktion:

 • hvis du får svært ved at trække vejret
 • hvis du får hævelser i ansigtet, på øjenlåg, læber, tunge eller halsen
 • hvis du får alvorligt udslæt på huden.

Andre mulige bivirkninger:

 • alle de bivirkninger, der er anført i nedenstående, er mulige, hvis medicinen anvendes i lang tid, i store mængder eller i hudfolder (f.eks. armhuler eller under brysterne)
 • disse bivirkninger er mest sandsynlige hos babyer og børn. De er også mest sandsynlige, hvis huden er dækket med forbinding, gazebind eller en ble.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • kløende udslæt og betændelsestilstand på påføringsstedet
 • brændende fornemmelse i huden
 • kløe
 • forværring af eksem
 • tør hud
 • smerter på påføringsstedet
 • irritation på påføringsstedet.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • nældefeber
 • rødme på huden
 • hududslæt
 • hævelse på påføringsstedet
 • blærer på påføringsstedet.

 

Nogle bivirkninger skyldes betamethason (et steroid) - et af de to aktive stoffer i Fusidinsyre/betamethason 2care4. Du skal fortælle det til lægen, hvis du får en eller flere af disse bivirkninger: 

 • tynd hud
 • strækmærker
 • de små blodårer lige under huden bliver synlige
 • ændret hårvækst på kroppen
 • øget svedproduktion
 • rødt bumselignende udslæt rundt om munden eller på hagen
 • lysere hud
 • rødme af huden, næsen eller munden
 • synstab, der skyldes beskadigelse af synsnerven, som følge af forhøjet tryk i øjet (grøn stær) eller uklarhed af øjets linse (katarakt)
 • binyrerne fungerer ikke ordentligt. Tegn på dette er kvalme, mavesmerter, hovedpine, ringe vægtstigning, mangel på energi, træthed, depression og angst.
 • Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug (ekkymose).


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra eksisterende oplysninger) 

 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Holdbarhed efter åbning: 6 måneder. På tuben kan du notere datoen for, hvornår du åbnede tuben. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fusidinsyre/betamethason 2care4 indeholder:

 • Aktive stoffer: fusidinsyre og betamethason. 1 gram creme indeholder 20 mg fusidinsyre og 1 mg betamethason svarende til 1,214 mg betamethasonvalerat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, chlorcresol, paraffinolie, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, hvid blød paraffin, all-rac-a-tocopherol, renset vand, natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Fusidinsyre/betamethason 2care4 er en hvid til råhvid blød creme i en aluminiumstube med et skruelåg af polypropylen. 

 

Fusidinsyre/betamethason 2care4 fås i tuber med 15 gram, 30 (2x15) gram og 30 gram.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...